RPS sluit in bijzondere combinatie raamcontract met Rijkswaterstaat

13.10.21

Vijf elkaar versterkende partijen geven komende vier jaar invulling aan ingenieursdiensten


Ze opereren meestal op de achtergrond, maar zijn onmisbaar voor vrijwel elk project van Rijkswaterstaat: ingenieurs- en adviesbureaus. De komende vier jaar geeft RPS in een mix van vijf complementerende combinatiepartners invulling aan de
Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten (SROK ID).

De ingenieursdienstensector is voor Rijkswaterstaat een belangrijke partner voor het realiseren van de projecten, voor elke fase, op elk moment. Zij koopt jaarlijks honderden verschillende ingenieursdiensten in. De aanbesteding daarvan verloopt via een speciale raamovereenkomst: de samenwerkingsraamovereenkomst ingenieursdiensten (SROK ID).

Markt actief bij betrekken

Met het toetreden van de combinatie Boorsma, A-Quin, Delta Pi, DGMR en RPS tot de nieuwe raamovereenkomst wordt de MKB-sector nadrukkelijk betrokken binnen de aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Iets wat de overheidsorganisatie bij de vorige overeenkomst, SO3, ook beoogde maar uiteindelijk niet altijd heeft kunnen realiseren.

“We zijn blij met deze raamovereenkomst, waarin we bij de inschrijving de markt actief hebben betrokken. Zo was er de vrijheid om in te schrijven en combinaties te vormen met én van relatief kleinere spelers. Hiermee geven we niet alleen een impuls aan de samenwerking met de ingenieursmarkt, ook draagt het bij aan de verdere professionalisering van de sector. Daarin staan kwaliteit, samenwerking, innovatie, duurzame leefomgeving en kennis centraal”, aldus Marian Vrolijk, leveranciersmanager ingenieursbureaus bij Rijkswaterstaat. “Nu is het zaak om deze nieuwe samenwerking ook echt invulling te geven, bijvoorbeeld in het samenwerkingsplatform.”

Hoogste score

Binnen de combinatie verzorgt RPS specialistische diensten op het gebied van landmeten, ecologie, geotechniek en waterbouw. Ingenieursbureau Boorsma neemt het constructieve deel voor haar rekening. A-Quin regelt het elektrotechnische en werktuigbouwkundige inspectiewerk. Delta Pi is er voor de ondersteuning op het gebied van prestatiecontracten en assetmanagement. DGMR houdt zich bezig met het geluid-, trillings- en luchtkwaliteitsonderzoek.

De combinatie beantwoordt hiermee aan de wens van Rijkswaterstaat om de kennisvelden dicht te leggen voor veel voorkomende ingenieursdiensten, assetmanagement, de integrale planuitwerking en contractvoorbereiding. Voor deze aanpak behaalde de combinatie de hoogste score binnen het aanbestedingstraject.

RPS-nieuws-combinatie-raamovereenkomst
Landmeten en geotechniek is onder meer onderdeel van de dienstverlening van RPS binnen de combinatie.

Van elkaar leren

“Wij hebben gekozen voor een combinatie die elkaar aanvult en weinig overlap heeft. Hierdoor zijn wij van mening dat we zo goed als alle uitvragen kunnen beantwoorden. Daarin kunnen we elkaar versterken en van elkaar leren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en veiligheid”, aldus Reinoud van Oosten, operationeel directeur Planning, Omgeving en Infrastructuur binnen RPS, die de penvoering namens de combinatie verzorgt.

Directeur Jan Wessels van Boorsma vult aan. “Dankzij de inspanningen die Rijkswaterstaat heeft genomen om zich voor te bereiden op de aanbesteding en daarbij de markt te betrekken hebben wij een goed beeld gekregen van hun wensen en behoeften. Hierdoor waren we dus ook in staat samen deze aanbesteding aan te vliegen. De formule die Rijkswaterstaat graag zou willen zien, heeft kortom gewerkt.”

Gerelateerd nieuws

21.02.18

Rijkswaterstaat bruggenbouwer bij bodemproblematiek

  Bij Rijkswaterstaat staan de negatieve effecten van bodemdaling op zijn assets al langer op het netvlies. Ingegeven door de klimaatopgave spreken we twee bodemexperts van Rijkswaterstaat over de wijze waarop de bakens verzet worden. “De tijd is rijp om…

04.12.19

Hoe verwijder je chroom-6 van civiele kunstwerken?

Het verwijderen van de gevaarlijke stof chroom-6 van de Waalbrug is een stevige uitdaging. Rijkswaterstaat zoekt met hulp van de arbeidshygiënisten van RPS naar de meest veilige en doelgerichte methode. In dit artikel nemen we u mee naar deze dynamische speurtocht…

09.06.21

Scherpe ogen bij inspectie van de Afsluitdijk

De één rijdt er routinematig overheen. Anderen komen met touringcars uit alle windstreken een kijkje nemen. De Afsluitdijk is net zo bescheiden als uniek. Zeker voor liefhebbers van weidse uitzichten over zee, rust en cultuurhistorie. Niet voor niets behoort dit…