‘Gooise Meren, mogen wij ons even voorstellen?’

Welkomstfilm voor ambtenaren na ondertekening raamcontract


Als je als gemeente een raamcontract voor ingenieursdiensten tekent met een marktpartij wil je natuurlijk weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Gooise Meren vroeg RPS een introductiefilm te maken voor haar ambtenaren. Die kans lieten onze collega’s Edwin de Kant, Ben van der Meer, Luuk Smink en Michiel de Vroome zich niet ontnemen. ‘Want, we hebben er écht zin in.’

Terwijl we met de twee projectleiders Edwin de Kant en Ben van der Meer door een van de gezelligste en meest unieke winkelstraat van ’t Gooi lopen, merkt Edwin op dat RPS hier in de Bussemse Spiegelstraat al een paar conditionerende onderzoeken heeft uitgevoerd.

Ook een stukje verderop bij de Prinses Beatrixhof in Naarden is het nabijgelegen houten fiets- en voetgangersbruggetje bekend terrein voor hun collega. Specialist Kunstwerkenbeheer Michiel de Vroome inspecteerde dit kunstwerk namelijk al eens grondig op onder meer scheuren, houtrot en andere verborgen gebreken.

Vertrouwd raken

Waar RPS in de afgelopen jaren stillaan vertrouwd raakte met de assets en bewoners van Gooise Meren, geldt dit voor een deel van de ambtenaren van de gemeente nog niet. Reden voor Gooise Meren om het advies- en ingenieursbureau te vragen een welkomstfilm te maken.

Want, met wat voor adviesbureau krijgt de gemeente te maken? Waar blinken zij in uit? Op welke wijze kan dit bijdragen aan het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities van Gooise Meren? En hoe zorgt het adviesbureau er tot slot voor dat de uitvragen efficiënt worden opgepakt door de juiste specialist(en)?

“We zijn heel verheugd dat we de komende 4 jaar een contract hebben gesloten voor ingenieursdiensten op de inrichting van openbaar gebied en gemeentelijk vastgoed”, begint Edwin de Kant. Hij somt een aantal disciplines op die zijn organisatie aan boord heeft. Denk aan ecologie, niet-gesprongen explosieven, bodemonderzoek, kabels en leidingen, vastgoed, kunstwerkenbeheer en omgevingsmanagement. “Onze kracht is dat wij dit allemaal samenbrengen in integrale projecten.”

Praten met bewoners

Voor de gemeente Gooise Meren zijn thema’s als kunstwerkinspecties en omgevingsmanagement belangrijke dienstverleningsaspecten binnen de raamovereenkomst. “Bij RPS hebben we veel ervaring met omgevingsmanagement, omdat we met veel opdrachtgevers werken. Van aannemerij tot aan provincies, gemeenten, Rijk en waterschappen”, weet ervaringsdeskundige Luuk Smink.

De adviseur omgevingsmanagement vervolgt. “We geven omgevingsmanagement bij RPS concreet vorm door consequent stappen te volgen. Zo analyseren we van meet af aan de krachten door de omgeving erbij te betrekken. Blijven delen en blijven praten met bewoners is het devies. En alles netjes terugkoppelen. Daarbij proberen we alles zo veel mogelijk te visualiseren, zodat het voor de inwoners ook echt gaat leven hoe hun omgeving verandert.”

Circulair bouwen

Voor collega Michiel de Vroome, specialist kunstwerkenbeheer, voelt die omgeving inmiddels al aardig vertrouwd. “Een voorbeeld van een project wat we reeds voor de gemeente Gooise Meren hebben uitgevoerd is onder andere een inspectie van bijna 80 kunstwerken. Hierbij hebben we een NEN-inspectie uitgevoerd en een constructieve beoordeling gemaakt van een aantal kunstwerken waarbij ook herberekeningen zijn uitgevoerd.”

Zijn collega Ben van der Meer, projectleider en voorzitter van de vakgroep Duurzaamheid binnen RPS, wijst op de duurzaamheidsambities binnen projecten. “Nou, je ziet het al gebeuren.” Aan de rand van de Spiegelstraat wijst hij op een voertuig van een  afvalverwerkersbedrijf. “Wij werken graag aan het sluiten van de grondstoffenstromen door ook circulair te bouwen.”

Ben geeft aan dat zijn bedrijf gecertificeerd is op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder. “Dit betekent dat we niet alleen onze eigen CO2-footprint terugbrengen, maar ook het initiatief nemen dit zelf bij onze projecten en die van onze opdrachtgever te doen. Om dit concreter te maken hebben wij de vakgroep Duurzaamheid opgericht. Deze vakgroep voorziet de organisatie in praktische oplossingen en in de tools om dit toe te passen op de projecten.”

Afsluitdijk

Terug naar de projecten. Michiel geeft aan dat RPS een specialist is op het gebied van beheer en onderhoud. “Dit komt omdat we het complete pakket aanbieden. Dus niet alleen de inspecties, maar ook de herberekeningen. Zelfs nieuwe ontwerpen mocht dat nodig zijn en eventueel aanvullende onderzoeken. Denk aan chroom-6 in coating of asbest. Dat kunnen wij allemaal zelfstandig onderzoeken.”

Hij vervolgt: “Waar ik trots op ben is een groot project wat we gedaan hebben bij het IJsselmeergebied. Hier hebben we diverse sluizen en bruggen geïnspecteerd, waaronder de Lorentzsluizen en Stevinsluizen bij de Afsluitdijk. Dit zijn hele mooie projecten om aan mee te werken.”

Maar voor nu gaat de focus op de gemeente Gooise Meren. “U krijgt met ons een samenwerkingspartner die de gemeente al kent. Een partner die denkt in oplossingen en in de aanpak om projecten tot een succes te brengen. We hebben er écht zin in!”, besluit Edwin enthousiast.

 

Gerelateerd nieuws

24.10.19

Scherpe ogen in de Gooise Meren

Om te blijven verbeteren en verduurzamen inspecteert RPS voor de gemeente Gooise Meren ruim tachtig civiele kunstwerken. Hoe ver ga je bij het ontrafelen van de pijnpunten? We lopen een ochtend mee met  inspecteurs Raymon van Hal, Chris Vreeken en…

05.06.19

33 granaten tot ontploffing gebracht in Muiden

  Het werk van een historicus naar niet gesprongen explosieven is vooral leuk als dat wat je vooraf inschat in de praktijk uitkomt. Tim Hebbink legde op basis van vooronderzoek tientallen granaten in de Muidertrekvaart bloot. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD)…

09.06.21

Scherpe ogen bij inspectie van de Afsluitdijk

De één rijdt er routinematig overheen. Anderen komen met touringcars uit alle windstreken een kijkje nemen. De Afsluitdijk is net zo bescheiden als uniek. Zeker voor liefhebbers van weidse uitzichten over zee, rust en cultuurhistorie. Niet voor niets behoort dit…

19.11.21

Hoe vertaal je duurzame ambities in concrete aanpak?

Het resultaat van het ‘Pact van Glasgow’ is vooralsnog niet meer dan een stap in de juiste richting. Want zes jaar na het Klimaatakkoord van Parijs is er nog een groot gat tussen droom en daad. We weten wat we…