33 granaten tot ontploffing gebracht in Muiden

05.06.19

RPS begeleidt gemeente Gooise Meren bij munitievrij maken Muidertrekvaart

 

Het werk van een historicus naar niet gesprongen explosieven is vooral leuk als dat wat je vooraf inschat in de praktijk uitkomt. Tim Hebbink legde op basis van vooronderzoek tientallen granaten in de Muidertrekvaart bloot. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) liet ze onlangs gecontroleerd ontploffen. Tim was erbij en maakte er opnamen van.

Risicoanalyse

De EOD maakt de bommen onschadelijk op een brede zandvlakte op het Brediusterrein in Muiden. Beter nu dan in de toekomst als het bevolkt gebied is. Er komt namelijk een nieuw woongebied aan het IJmeer bij Muiden, ten oosten van Amsterdam. Om deze nieuwe wijk De Krijgsman bereikbaar te krijgen, worden een autobrug en twee fietsbruggen aangelegd over de Muidertrekvaart.

Om de bouw van de bruggen over de Muidertrekvaart mogelijk te maken, vinden er eerst conditionerende onderzoeken plaats. Er lag vroeger namelijk een kruitfabriek in de buurt. Reden voor de gemeente Gooise Meren om RPS opdracht te geven vooraf een risicoanalyse uit te voeren naar niet gesprongen explosieven. Daarnaast moest er een plan van aanpak opgesteld worden voor het verwijderen van eventuele bommen en granaten.

Conditionerende onderzoeken

Voor RPS komen dit soort conditionerende onderzoeken steeds meer voor. De Nederlandse ondergrond ligt immers nog bezaaid met conventionele explosieven, zoals granaten, geschutmunitie en afwerpmunitie. Ze zijn vooral uit de Tweede Wereldoorlog afkomstig. De niet gesprongen explosieven worden regelmatig ontdekt bij bouw-, graaf-, bagger- en saneringswerkzaamheden.

Voor de explosieven opsporing in gang gezet kan worden, zijn er baggerwerkzaamheden in de Muidertrekvaart vereist. Dat gaat bepaald niet zonder risico’s. Deze werkzaamheden gebeuren dan ook beveiligd met scherfwerende dekens en een speciale kraan om het slib op de bodem op te graven en te zeven. RPS heeft de baggerspecie voorafgaand aan het baggeren gecontroleerd op verontreiniging.

Ontploffing

Het werk van Tim zit er dan al grotendeels op. “Het is mooi om te zien dat de risico’s die je van te voren hebt ingeschat er in de praktijk ook zo uitkomen”, kijkt de OCE-medewerker tevreden terug. “Zo zijn er 33 granaten gevonden die overeenkomen met de resultaten uit de risicoanalyse. En gecontroleerd tot ontploffing zijn gebracht. Zoals meerdere brisantgranaten van 7,5 centimeter (oud-Hollands) en een brisantgranaat van 10,5 centimeter (Duits).”
Dat is maar goed ook. Als dit straks gebeurt tijdens de heiwerkzaamheden voor de brug zijn de gevolgen immers niet te overzien.

 

Bommen in beeld

Aan de hand van de foto’s van Tim nemen we u nog een keer mee naar de dag waarop de EOD de bommen tot ontploffing bracht.

RPS-onderzoek-niet-gesprongen-explosieven-muiden-brisantgranaat
Impressie van een brisantgranaat, 10,5 cm (Duits).
RPS-onderzoek-niet-gesprongen-explosieven-muiden-birsantgranaten
Impressie van zes brisantgranaten 7,5 cm (oud-Hollands).
RPS-onderzoek-niet-gesprongen-explosieven-muiden-brisantgranaten
10 brisantgranaten 7,5 cm (oud-Hollands) worden in de bak van de kraan naar de springlocatie gebracht.
rps-onderzoek-niet-gesprongen-explosieven-muiden
De EOD treft de voorbereidingen om de explosieven gecontroleerd tot ontploffing te brengen.
Er wordt een gat gegraven. Hier worden de munitieartikelen ingelegd. Vervolgens wordt het gat weer dichtgemaakt en voorzien van extra zand bovenop.
rps-onderzoek-niet-gesprongen-explosieven-muiden
Uiteindelijk brengt de EOD de explosieven op afstand gecontroleerd tot ontploffing.

Meer informatie

Meestal is men zich er niet van bewust dat onze bodem nog explosieven herbergt. Dit zijn veelal overblijfselen van de oorlog. Zo’n niet gesprongen explosief kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken. RPS begeleidt u van a tot z bij het opsporen van conventionele explosieven, zodat u risicovrij en zorgeloos begint aan uw project. Lees hierover meer op onze specifieke dienstenpagina.