Waarde creëren uit afvalstromen

01.10.21

Circulaire ontmanteling Schoonhovens College


Slopen is creëren. Zeker als je de materialen en grondstoffen voor nieuwbouw uit de bestaande gebouwen haalt. In Schoonhoven begeleidt RPS de gemeente Krimpenerwaard volgens dit motto bij de circulaire ontmanteling en wederopbouw van het Schoonhovens College en sporthal De Meent. We gingen een dag op bezoek bij projectleider Herco Brand om te zien hoe dit in zijn werk gaat.

Quickscan grondstoffen en materialen

Gedateerd en verre van duurzaam. Het Schoonhovens College en sporthal De Meent voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd voor modern onderwijs en sport. Slopen is het devies. Maar waar slopen vooral doet denken aan ruïneren, staat dit traject juist aan het begin van iets opbouwen.

De gemeente Krimpenerwaard wil het pand met het oog op een circulaire ontmanteling duurzaam slopen. Met andere woorden: kijken wat er aan grondstoffen en materialen zijn her te gebruiken in het gebouw. “Dit doen we door een quickscan grondstoffen en materialen uit te voeren. Zo dragen we bij aan een gezonde toekomst voor volgende generaties”, begint projectleider Herco Brand van RPS.

Multidisciplinaire onderzoeken

Daar blijft het niet bij, want het advies- en ingenieursbureau voert niet alleen de voor de sloop noodzakelijke onderzoeken uit, maar ook voor de begeleiding van de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase tot en met de opleveringsfase. “We doen dit multidisciplinair. Dat wil zeggen dat er verschillende onderzoeken plaatsvinden die zowel gewenst als verplicht zijn voor de sloop”, vervolgt Herco.

Buiten voert zijn collega van landmeten hoogtemetingen uit om een beeld te krijgen van de maaiveldniveaus. “Dit geeft een beeld van wat er straks aangevuld moet worden bij het bouwrijp maken.”
Ook zijn twee bodemspecialisten bezig met bodemonderzoek. “Dit geeft ons inzicht in de bodemconditie. We nemen monsters en die sturen we naar het laboratorium. Daar krijgen we vervolgens de analyses van.”

Destructief asbestonderzoek

Het sportcomplex wordt als eerste gesloopt en die moet ruimte gaan maken voor de nieuwbouw van het Schoonhovens College. Het pand is voor 1994. Dat betekent dat er ook een asbestinventarisatie uitgevoerd moet worden dat dient als indieningsbewijs voor aanvraag voor de sloopmelding. “We kijken of asbest dieper in de constructie aanwezig is”, verklaart Herco dit destructief asbestonderzoek.

Hij stuurt alle slooponderzoeken centraal aan en coördineert ze. “Prettig is dat je als bedrijf al deze onderzoeken in eigen hand uitvoert. Daardoor kunnen we gericht onderzoek waarmee je alles in één dag inzichtelijk krijgt. Je kijkt niet daarbij alleen naar de vaststelling van de feiten, maar ook naar de kansen en mogelijkheden die dit project biedt. Zo kan de gemeente Krimpenerwaard een volledige uitvraag doen naar de aannemers.”

BIJLAGEDETAILS RPS-video-schoonhovens-college-duurzaam-sloop

Meer informatie

Staat u voor de opgave een gebouw te slopen? RPS heeft alle disciplines in huis om u te ondersteunen bij het voorbereiden, aanbesteden en ondersteunen van sloop- en asbestsaneringsprojecten. Van strategisch advies en specialistisch onderzoek tot de dagelijkse aansturing van betrokken partijen. Zo houdt u grip op het proces en komt u niet voor verrassingen te staan.

Kijk voor meer informatie op de uitgebreide informatiepagina over sloopmanagement.

Gerelateerd nieuws

12.03.21

Meer grip op uw sloopproject?

Het slopen van een gebouw is een complex proces. Met diverse stakeholders en belangen. Het risico op uitloop in de planning of meerwerk is reëel. Herkent u zich in deze situatie? Bekijk de animatie en ervaar hoe u grip krijgt…

29.05.19

Asbestinventarisatie Apenrots geen alledaagse klus

  Wonen in de voormalige ‘Apenrots’ van Herman Hertzberger? Misschien wordt het binnenkort werkelijkheid. Voor het zover is, voert RPS er een asbestinventarisatie uit. Geen alledaagse klus gezien de omvang, revolutionair ontwerp en behoud van monumentaal karakter. We lopen een…

19.04.19

Asbestontdekkingsreis door de Puddingfabriek

Het opsporen van asbest in een monumentaal pand is een bijzondere expeditie. Zeker als het gaat om één van de oudste gebouwen van Venlo. Bouwkundig restauratiedeskundige Joep Selen en asbestexpert Lucas Schippers van RPS kunnen het weten. Ze trotseerden tijdens…

06.11.19

Asbestsanering Paleis Het Loo: uitdagende klus

Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van Nederland. Door veranderende behoeften en wensen en noodzakelijk onderhoud is het tijd voor een grootscheepse renovatie en uitbreiding. Maar een historisch paleis strippen en het asbest daaruit verwijderen, is andere…