De wereld van een coördinator Kabels en Leidingen

Het verhaal van Stefan Helgers

Van klimaatverandering tot woningtekort. Wie écht het verschil wil maken binnen de energietransitie moet eens kennismaken met Stefan Helgers. Als coördinator kabels en leidingen bij RPS heeft hij een centrale rol bij ondergrondse infrastructuurprojecten. Een boeiende job op het snijvlak van techniek en bedrijfskunde. We nemen een kijkje in zijn wereld.

QWat houdt jouw functie precies in?

Als coördinator kabels en leidingen ben ik de spil in het web tussen de initiatiefnemer van een civiel project en de netbeheerders van kabels en leidingen. Beide partijen hebben heel uiteenlopende belangen. Dan is het altijd weer een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat je met iedereen overeenstemming bereikt.

Quick Q&A

Wat is jouw favoriete vakantieland?

Corsica, officieel onderdeel van Frankrijk, al zien de eilandbewoners dat zelf liever anders.

Hoe ziet jouw ideale zondag eruit?

Een dagje strand in de zomer afsluiten met een gezellige BBQ is wat mij betreft ideaal.

Wat wilde je als kind altijd al worden?

Hovenier

Welke website bezoek je het meest?

Google

QKun je daar eens een concreet voorbeeld van geven?

Een initiatiefnemer, bijvoorbeeld een provincie, huurt ons in om ervoor te zorgen dat de raakvlakken tussen de civiele werkzaamheden en de ondergrondse infrastructuur goed gemanaged worden.

Als een N-weg bijvoorbeeld verbreed wordt, is de kans groot dat er parallel aan de huidige weg diverse kabels en leidingen liggen. Wij starten met een inventarisatie van de aanwezige tracés. Vervolgens bepalen we in overleg met de netbeheerders of de ‘nieuwe situatie’ knelpunten oplevert voor het veilig in stand houden van de kabels en leidingen.

Veel netbeheerders willen niet dat hun tracés onder het asfalt terechtkomen, omdat dit de werkzaamheden daaraan erg bemoeilijkt. Op zo’n moment start de procedure voor het verleggen van de kabels en leidingen.

QWat maakt dit werk voor jou zo bijzonder?

De ondergrond is een veel uitdagendere wereld dan vaak wordt gedacht én met het oog op de energietransitie wordt dit steeds complexer. Ruimte in de ondergrond begint echt schaars te worden. Dat idee heb je helemaal niet als je over straat loopt, dus dat zorgt wel voor bijzondere en niet alledaagse uitdagingen.

QWat is één van de meest bijzondere projecten waar je aan mee werkt/hebt gewerkt?

De realisatie van de spooronderdoorgang in Maarsbergen. Dit is een project waar de kabel en leiding verlegging recent gerealiseerd zijn. Ik heb de uitvoeringscoördinatie voor het verleggen van kabels en leidingen vanuit de provincie Utrecht verzorgd en heb ervoor gezorgd dat de werkzaamheden zo soepel mogelijk verliepen. Hierbij is eigenlijk alles wel voorbij gekomen: omgevingsmanagement, ecologie, niet-gesprongen explosieven onderzoek, bodemonderzoek, gestuurde boringen en persingen.

QKun je je werk flexibel inrichten?

In mijn werk ben ik afhankelijk van andere stakeholders. Dit zorgt er voor dat het grootste deel van mijn werkzaamheden tijdens kantooruren is. Het uitwerken van verslagen en rapportages kan ik vrij indelen, maar ik vind de regelmaat van vaste uren eigenlijk wel fijn.

De flexibiliteit zit hem bij mij vooral in het plannen van mijn dagelijkse werk en mijn werklocatie. Per dag kan ik eigenlijk zelf bepalen aan welk project ik werk. Hierbij hou ik de algemene projectdeadlines natuurlijk wel scherp in de gaten. Daarnaast ben ik heel vrij om thuis, op kantoor of ergens op projectlocatie te werken.

RPS-gezicht-achter-stefan-helgers

QHoe stimuleert RPS jouw ontwikkelkansen?

Wat ik zelf erg prettig vind, is dat mijn teamleider mij vrij laat in het kiezen van ontwikkelmogelijkheden en waar ik mijzelf verder in wil verdiepen. Zo ben ik op dit moment aangehaakt bij de afdeling sloopmanagement om mijn kennis over circulaire materialen in te zetten. Dat is heel iets anders dan mijn dagelijkse werkzaamheden, maar hier krijg ik wel tijd en ruimte voor. Verder werkt RPS met een persoonlijk ontwikkelingssysteem met een duidelijke structuur qua ontwikkelkansen.

QOp welke wijze draag jij in je werk bij aan een duurzamere wereld?

De energietransitie is afhankelijk van de ondergrondse infrastructuur. Zonder een goed elektriciteitsnetwerk kan duurzaam opgewekte energie niet verplaatst worden. Onze werkzaamheden spelen dus een cruciale rol voor een duurzamere wereld.

QWat is je meest favoriete onderdeel van je werkdag?

De projectbezoeken geven mij het meest energie. In de praktijk zien of de plannen die we bedacht hebben daadwerkelijk uitvoerbaar zijn, geeft mij het meest voldoening. Tijdens de uitvoering is het altijd snel schakelen om onverwachte situaties op te lossen.

QMet welke andere collega binnen RPS zou je weleens een dag willen ruilen en waarom?

Eén van de medewerkers van kunstwerkenbeheer. Het lijkt mij erg interessant om diverse civiele constructies te inspecteren.

Wil je meer weten over wat het werken als coördinator kabels en leidingen inhoudt?

Daan Breider Corporate recruiter

Wil je meer weten over deze dienstverlening?

Daan-Breider

Gerelateerd nieuws

04.05.21

Speurneuzen in Utrechts rioolgemaal

Afdalen voor een asbest- en betononderzoek in een donker, afgesloten rioolgemaal. Dat is best een avontuur. Onlangs beten onze speurneuzen samen met Willemsen Infra de spits af voor de gemeente Utrecht die er meerdere laat inspecteren. Hoe doen zij dat…

03.11.20

Stedin zet met RPS koers naar verdere ontwikkeling hoogspanningsnetwerk

Stedin staat voor belangrijke uitdagingen binnen de energietransitie. Eén daarvan is de verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnetwerk in Nederland. De netbeheerder heeft hiervoor een vierjarige raamovereenkomst met RPS afgesloten voor het uitvoeren van ingenieursdiensten voor hoogspanningsprojecten. “Wie veel tijd en…