Stedin zet met RPS koers naar verdere ontwikkeling hoogspanningsnetwerk

03.11.20

Vierjarige raamovereenkomst met netbeheerder


Stedin staat voor belangrijke uitdagingen binnen de energietransitie. Eén daarvan is de verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnetwerk in Nederland. De netbeheerder heeft hiervoor een vierjarige raamovereenkomst met RPS afgesloten voor het uitvoeren van ingenieursdiensten voor hoogspanningsprojecten.

RPS-nieuws-hoogspanning-stedin-kabels
Stedin is actief in het grootste deel van de Randstad, waar de afhankelijkheid van energie groot is.

“Wie veel tijd en energie investeert in een aanbestedingstraject hoopt op een goede score. Als hard werken dan uiteindelijk wordt beloond, maakt mij dat heel trots op het team. Zeker als je weet dat alle voorname partijen in Nederland hebben ingeschreven op deze tender en wij als één van de vier samenwerkingspartijen met hoogste waarderingsscores zijn geselecteerd”, aldus teammanager Jan Peter Tipker van RPS in een eerste reactie.

Stedin is actief in het grootste deel van de Randstad, waaronder Den Haag, Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond haven- en Botlekgebied. Drukke, stedelijke gebieden met complexe infrastructuur, waar de afhankelijkheid van energie groot is en energie altijd beschikbaar moet zijn. Om te wonen, werken en leven.

Positieve milieu-impact realiseren

Stedin staat voor belangrijke uitdagingen binnen de energietransitie. Binnen de raamovereenkomst heeft de netbeheerder daarom vooruitstrevende doelstellingen geformuleerd. Deze zijn onder meer gericht op het verbeteren van de Total Cost of Ownership (TCO), het verbeteren van efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening, en het realiseren van een positieve milieu-impact.

Van de geselecteerde opdrachtgevers wordt verwacht dat zij hun kennis van en ervaring met duurzaamheid (People, Planet, Prosperity) praktisch en doelmatig kunnen inzetten binnen projecten. Belangrijke thema’s voor Stedin zijn het verminderen van elektromagnetische velden, stikstof, CO₂-uitstoot (en andere broeikasgassen) binnen het projectportfolio. Daarnaast  maakt het energiebedrijf zich sterk voor het minimaliseren van afvalstromen en het inzetten van duurzame materialen.

Beste prijskwaliteitsverhouding

RPS behaalde bij de inschrijving de eerste positie in de ranglijst op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarmee komt het bedrijf, naast de drie andere verkozen partijen, in aanmerking voor gunning van een raamovereenkomst op perceel 1 Tracés.

Stedin en RPS werken inmiddels al negen jaar samen binnen een raamovereenkomst. Ook nu kiest de netbeheerder met een vierjarig contract en optionele verlening van drie opeenvolgende jaren weer voor een langdurig partnerschap.

RPS-nieuws-raamcontract-hoogspannigsnetwerk-stedin
RPS en Stedin werken inmiddels al negen jaar samen.

Vooruitdenken

Binnen de hoogspanningsprojecten worden ook andere teams van RPS betrokken. Het gaat om conditionerende onderzoeken voor de bodemkwaliteit, flora en fauna en de opsporing van conventionele explosieven (OCE). Aangevuld met managementvraagstukken over de omgeving en andere (vergunning verlenende) stakeholders.

Tipker: “Dit biedt kansen om beter in te spelen op de wensen en behoeften en de veranderende omgeving van Stedin. Zo denken we graag oplossingsgericht mee en vooruit in de processen van Stedin. Als je op het onderdeel ‘samenwerking’ dan ook de maximale score behaalt, geeft dat veel vertrouwen in de toekomst.”

 

Meer informatie

In Nederland ligt bijna 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Logisch dat bij elk aanleg- of reconstructieplan de ondergrondse infrastructuur een grote rol speelt. Hoe gaat u om met de planvorming en engineering? Wat komt er allemaal kijken bij de realisatie? En heeft u aan het omgevingsmanagement gedacht? RPS heeft alle disciplines in huis voor de aanleg van nieuwe tracés, het verleggen of aanpassen van kabels en leidingen.

Kijk op de dienstenpagina van kabels en leidingen wat we voor u kunnen betekenen.