Bent u klaar voor de nieuwe NEN 2990 na asbestsanering?

31.05.20

Belangrijkste wijzingen op een rij


Op 18 maart 2022 is de herziene versie van het Asbestcertificatieschema gepubliceerd. Hierin wordt onder andere verwezen naar de NEN 2990:2020 voor eindcontroles na asbestverwijdering en niet meer naar de 2012 versie. Bent u er al op voorbereid als deze norm per 1 juli 2022 in gebruik wordt genomen? We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

De norm NEN 2990 beschrijft de manier waarop een ruimte na asbestsanering volgens de wettelijke voorschriften gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Zo vindt er een onafhankelijke beoordeling plaats of de ruimte na asbestverwijdering veilig te betreden is zonder kans op blootstelling boven het gehanteerde toetsingscriterium.

Wat verandert er met de nieuwe norm NEN 2990?

In 2012 is de NEN 2990 al eens geactualiseerd. Dit had vooral invloed op de verscherpte normen voor hoog risicosaneringen en de daarmee gepaard gaande onderzoeken met scanning elektronen microscopie (SEM) van kleef- en luchtmonsters.

Met de herziende NEN 2990 kunt u weer een aantal belangrijke aanpassingen en aanvullingen in de norm verwachten. Bijvoorbeeld als het gaat om het inspecteren van kruipruimten, het bepalen van de vezelconcentraties in lucht en aanvullende eisen op de visuele inspectie na een risicoklasse 2A-sanering.

RPS-nieuws-asbest-nieuwe-norm-nen2990

Aanpassingen in de nieuwe NEN 2990:

 • Inspectiegebied
  RK1 is toegevoegd. Dit betekent dat deze vrijgaven ook onder accreditatie uitgevoerd kunnen worden en er rondom de bron een werkgebied aangehouden wordt van 2x2x2m².
 • Basiseisen voor goedkeuring op basis van een visuele inspectie
  Bij een relatieve luchtvochtigheid 10% hoger in het containment dan die van de lucht in de omringende bouwdelen of omgevingslucht wordt de ruimte als nat beschouwd en afgekeurd. De inspecteur kan bij twijfel luchtvochtigheidsmeting inzetten.
 • Visuele inspectie als controle op een buitensanering
  De vegetatie om een saneringslocatie moet tot op 1 meter uit de gevel zijn verwijderd. Tenzij de vegetatie de inspectie ter plaatse niet belemmert.
 • Eindbeoordeling van kruipruimten met een onverharde ondergrond
  Grondmonsters zijn niet langer verplicht.
 • Eindbeoordeling na een asbestsanering met een couveuse techniek voor meermalig gebruik
  Herbruikbare couveuse methode (bijvoorbeeld minicontainment) is toegevoegd.
 • Aanvullende eisen op de visuele inspectie na een risicoklasse 2A-sanering
  Bij het aantreffen van een of meer monsters in de categorie + of ++ wordt hieraan dezelfde zwaarte toegekend als bij het aantreffen van visueel zichtbare asbestresten.
 • Bepaling van de vezelconcentratie in de lucht
  Bij de uitvoering van de luchtmeting dient de onderdruk naar maximaal 5 PA te worden teruggezet.
 • Analyse met SEM/RMA
  Bij luchtmetingen met de elektronenmicroscoop dient de nominale waarde (gemeten waarde) te worden gebruikt i.p.v. de bovengrens.
 • Rapportage
  Een afschrift van de rapportage mag nu ook digitaal, na afronding van de gehele eindbeoordeling,  aan de opdrachtgever overhandigd worden.

Meer weten?

Wilt u weten wat deze wijzigingen in de NEN 2990 voor u betekenen? Wij informeren u graag persoonlijk om de impact daarvan op uw bedrijfsvoering toe te lichten. Neem contact met ons op of kijk alvast op onze dienstenpagina voor asbesteindcontrole.

 

Gerelateerd nieuws

17.04.20

Asbesthoudende kit gresriool saneren in risicoklasse 1?

Steeds meer projecten liggen stil na de vondst van asbesthoudende kit tussen rioolbuizen van gres. Maar hoe hoog zijn de risico’s nu echt? Validatieonderzoek van RPS wijst uit dat sanering niet meer in de hogere risicoklasse hoeft te gebeuren. Goed…

06.11.19

Asbestsanering Paleis Het Loo: uitdagende klus

Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van Nederland. Door veranderende behoeften en wensen en noodzakelijk onderhoud is het tijd voor een grootscheepse renovatie en uitbreiding. Maar een historisch paleis strippen en het asbest daaruit verwijderen, is andere…

19.04.19

Asbestontdekkingsreis door de Puddingfabriek

Het opsporen van asbest in een monumentaal pand is een bijzondere expeditie. Zeker als het gaat om één van de oudste gebouwen van Venlo. Bouwkundig restauratiedeskundige Joep Selen en asbestexpert Lucas Schippers van RPS kunnen het weten. Ze trotseerden tijdens…