Waterschap Vechtstromen zet grootschalig in op beheer en onderhoud

06.12.22

Inspecties met een plus geven richting aan assetmanagement gestuurde organisatie


Waterschap Vechtstromen heeft duizenden kunstwerken in beheer. Samen met RPS werkt zij aan een duurzame oplossing voor integrale inspectie- en onderhoudsvraagstukken. Dit helpt om beter te prioriteren op basis van kosten, prestaties en risico’s. Objectbeheerder Rob Lanting van het waterschap
en projectmanager Peter Wiebes van RPS geven tekst en uitleg.

RPS-artikel-vechtstromen-inspectie
Objectbeheerder Rob Lanting van waterschap Vechtstromen: “We merkten dat we binnen ons beheer en onderhoud regelmatig nog te reactief opereren. Daarom werken we hard aan een nieuw onderhoudsbeheersysteem.”

Stel er breekt brandt uit, er vindt een ernstige aanrijding plaats, of er is een dier in nood. Wie op zo’n moment de brandweer belt in de provincies Drenthe en Overijssel, heeft best kans minuten later oog in oog te staan met Rob Lanting. Als vrijwilliger bij het korps Twente laat hij dan alles uit zijn handen vallen als de pieper gaat om de strijd met het vuur aan te gaan.

Over brandjes blussen gesproken. Dat doet Lanting ook regelmatig als objectbeheerder bij het waterschap Vechtstromen. Hier is hij betrokken bij het beheer en onderhoud van de duizenden kunstwerken die zijn organisatie beheert. Veel van die objecten zijn voorzien van hand-/automatische kantelstuwen en/of elektrische componenten. Ook hier kan er altijd een kink in de kabel komen. Minder urgent uiteraard, maar niet prettig. Dus liever voorkom je dat door goed assetmanagementbeheer. Maar waar én hoe leg je dan de juiste prioriteiten in het beheer en onderhoud van zo’n groot areaal?

Parallellen met werkvelden

Als het om dit soort vraagstukken gaat, ziet Lanting parallellen met zijn werk bij de brandweer. ‘’Het duiden en op waarde schatten van kritische plaatsen in ons gebied, zowel bij het waterschap als bij de brandweer, is van groot belang. Daarmee zijn we in staat om in ons areaal de juiste accenten te leggen bij de meest kritische objecten. Of dit nu gaat om een stuw of een verzorgingstehuis.”

Lanting noemt een voorbeeld wanneer er actie vereist is bij een hoogwatersituatie of een incident in de stad. “In beide situaties hebben we te maken met een inzetstrategie, een aanrijtijd, risico’s, prestaties en kosten. Maar welke prestaties vinden we goed? Welk risico vinden we aanvaardbaar? Dit zijn aspecten die we ook met elkaar vaststellen binnen assetmanagement.’’

Van afwachten naar problemen voor zijn

Terug naar het waterschap, waar sinds drie jaar de route naar een assetmanagement gestuurde organisatie is ingezet. Lanting verklaart: “We merkten dat we binnen ons beheer en onderhoud regelmatig nog te reactief opereren. Daarom werken we hard aan een nieuw onderhoudsbeheersysteem.”

Dit systeem moet het waterschap helpen om de assets beter te beheren. Met als doel een duurzame oplossing te vinden voor de integrale inspectie- en onderhoudsvraagstukken. Lanting is hier als objectbeheerder een van de kartrekkers van en hij stuurt de inspecties aan. “We willen met het nieuwe onderhoudssysteem een beter beeld krijgen van de actuele statussen. Daarnaast helpt het ons ook om daarmee intervallen met elkaar vast te stellen op onderhoudsniveau en op specifieke onderdelen van elk kunstwerk”, verwacht de objectbeheerder.

RPS-artikel-vechtstromen-inspectie
Het waterschap heeft enkele duizenden kunstwerken in beheer, zoals rioolgemalen, oppervlaktewater gemalen, damwanden, duikers, stuwen, onderleiders, bruggen, sluizen en meetpunten. Op de foto een impressie van een asset waar onderhoud gewenst is.

Kritische kwaliteitenanalyse

Het waterschap roept de expertise van RPS in dat een vierjarige raamovereenkomst met Vechtstromen sluit. Het advies- en ingenieursbureau voert de inspecties uit van de waterbouwkundige objecten volgens de normen  CUR117:2020 en NEN 2767. Al spreekt Peter Wiebes, projectmanager bij RPS, liever over ‘inspecties met een plus’.

Hij verklaart: “Je kunt wel zeggen van: ‘We voeren deze inspectie uit en geven aan dat het goed is of niet, maar is de klant hiermee geholpen?’ Liever geef je alvast een doorkijkje naar de uitvoeringsmaatregelen. Dus een advies van wat je er praktisch aan kunt doen? En op welke wijze? Is het bijvoorbeeld raadzaam een heel element te vervangen? Zo ja, vanaf het water? Is er speciaal materiaal vereist? Mijn passie is om die toegevoegde waarde te bieden”, aldus Wiebes.

Beheer en onderhoud prioriteren

Het is een aanpak die past bij het waterschap. Want het mes snijdt volgens Lanting aan twee kanten. “Voor een goede informatievoorziening doen we niet alleen de vijfjaarlijkse inspectie, maar willen we tegelijkertijd ook alle decomposities van die objecten inzichtelijk krijgen, de zogenaamde decompositie. Het is best een kunst om dat bijvoorbeeld voor een gemaal in beeld te brengen en daarover gedegen advies te geven. Voor ons is het van meerwaarde dat RPS beide aspecten oppakt. De resultaten helpen ons om een betere prioritering in het beheer en onderhoud door te voeren”, vindt Lanting.

Wiebes geeft aan dat zijn inspectieteam naast kennis en ervaring, ook specifieke materieel inzet. Denk onder meer aan de onderwaterdrone voor visuele inspecties en metingen onder water en een PEC (Pulse Eddy Current) voor vlakdekkende staaldiktemetingen. “Het feit dat RPS zelfs over een eigen geotechnisch laboratorium beschikt, biedt de mogelijkheid hierin net wat dieper te gaan dan alleen een conditiemeting. Zeker als je ook op de kwaliteit van de materialen wil gaan beoordelen op risico’s”, vult Lanting aan.

RPS-artikel-vechtstromen-9959-aangepast
Peter Wiebes constateert schade op het talud: “Liever geven wij dan ook alvast een doorkijkje naar de uitvoeringsmaatregelen om dit concreet op te lossen. “

Meer dan een Excel-bestandje

Inspecteren met een plus zit volgens Lanting ook in het opleveren van de gegevens. “Wat je vaak ziet, is dat er door een partij een opname wordt gedaan en die houden dan hun eigen kernwaarde aan. Zo van: ‘hier zal je iets aan moeten doen, want dit is niet veilig’. Maar we willen dat alles wat gezien en beoordeeld wordt ook direct gespiegeld wordt aan de bedrijfswaarden die we kennen. ”

De objectbeheerder geeft een voorbeeld. “Als er bij een gemaal bewoond gebied is, wat bij ons best veel voorkomt, dan wil je niet alleen iets weten over de staat van de gemaal, maar ook een risico-inschatting van de omgeving hebben. Het gaat dan niet over een Excel-bestandje, maar om een uitgebreidere rapportage die we meteen kunnen wegzetten in ons onderhoudsbeheersysteem. Zo krijgen we een hele goede doorkijk over de jaren heen en daar kunnen we onze pijnpunten en budgetten op inrichten.”

Voor Wiebes past die visie naadloos in de filosofie van zijn inspectieteam. “We zijn geen bureau die honderd kunstwerken per week inspecteert. Daar willen we gewoon meer tijd aan besteden. Want je wilt die toegevoegde waarde in de rapportages kunnen blijven bieden.”

Stalen wanddiktemeting

Voordat er überhaupt rapportages kunnen worden opgesteld, moet er uiteraard geïnspecteerd worden. Dat gebeurt nu volop. Wiebes vertelt over de wanddiktemeting van een stalen kadeconstructie boven en onder water met de PEC (Pulsed Eddy Current). Deze techniek is met name zeer geschikt om door niet-geleidend materiaal te meten, denk hierbij aan geïsoleerde leidingen, beton-dekking, of in een situatie met maritieme aangroei.

Even verderop drijft de onderwaterdrone in het water voor een onderwaterinspectie aan een fundatie.  Daarnaast staan er nog een areaal kantelstuweninspecties (bedoeld om medium stroomopwaarts op peil te houden) op de planning. Verder is RPS bezig met de inventarisatie en inspectie van 50 onderleiders (duikers onder de kanalen door die verstopt kunnen zitten)- voordat het hoogwaterseizoen start.

Zo is het waterschap kortom volop in ontwikkeling naar een assetmanagement gestuurde organisatie. Lanting besluit: “Het vraagt tijd en aandacht om alles goed uit te zetten en in te passen in je nieuwe beheer- en onderhoudsproces. Niet alleen van je ICT-infrastructuur, maar ook van je medewerkers in houding en gedrag. Dat gaat in stappen en is écht een veranderopgave.”

RPS-artikel-vechtstromen-inspectie-kade-wanddiktemeting-PEC
Wanddiktemeting van een stalen kadeconstructie boven en onder water met de PEC (Pulsed Eddy Current).

Hulp bij een proactieve en risicogerichte aanpak van uw inspecties?

Als beheerder van civieltechnische kunstwerken wilt u uw beheer- en onderhoudsagenda op orde hebben. Maar bent u in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet u waar de risico’s liggen? En wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan het onderhoud en beheer van uw civiele kunstwerken? Met assetmanagement helpen we u alles uit het beheer en onderhoud te halen. Bekijk voor meer informatie onze uitgebreide dienstenpagina over assetmanagement civiele kunstwerken.

 

Gerelateerd nieuws

14.03.22

Waterschapscollectief zet toon bij uitdagen markt

Wie serieuze stappen wil maken met kennisdelen en duurzaam innoveren moet slim zijn. Sinds een jaar bundelen vier waterschappen de krachten met RPS en andere marktpartijen binnen een bijzonder raamcontract voor integrale technische adviesdiensten. Met Joost van der Stee van…

12.11.16

Assetmanagement en waterkeringen: een nieuw perspectief

  Assetmanagement is voor elk waterschap een uitdaging. Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoekt naar de meest effectieve manier voor risicogestuurd onderhoud van hun waterkeringen. Assetmanager Sander Sasburg geeft aan hoe zijn organisatie dat vormgeeft.  Langs de kust van Callantsoog waan…

24.10.19

Scherpe ogen in de Gooise Meren

Om te blijven verbeteren en verduurzamen inspecteert RPS voor de gemeente Gooise Meren ruim tachtig civiele kunstwerken. Hoe ver ga je bij het ontrafelen van de pijnpunten? We lopen een ochtend mee met  inspecteurs Raymon van Hal, Chris Vreeken en…