Toeterend de nieuwe Vredenburghlaan op

18.05.21

Op pad met Berry Heikoop en Niek Waagmeester


De aanleg van de Vredenburghlaan is een belangrijke stap in het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied rondom Waddinxveen. Na een intensief en duurzaam bouwtraject ging de
80 kilometerweg eind april 2021 open. Technisch manager Berry Heikoop en toetscoördinator/contractbegeleider Niek Waagmeester hebben dit proces voor de provincie Zuid-Holland begeleid. Met hen kijken we hierop terug.

RPS-artikel-vredenburghlaan
Berry Heikoop (links) en Niek Waagmeester zijn vanaf 2017 intensief betrokken geweest bij de aanleg van de Vredenburghlaan.

Getoeter op de Vredenburghlaan (N457). De 2,2 kilometer lange weg, onderdeel van de toekomstige westelijke randweg tussen Waddinxveen en Boskoop, is sinds kort open voor het verkeer. “Mooi om deze reactie te zien. Want dit zijn toch wel de leuke facetten van het werk. Wat ooit begon op papier, is nu ook écht buiten gerealiseerd. Bijzonder als je je bedenkt dat de aanleg van een compleet nieuwe weg in Nederland nog maar incidenteel voorkomt”, vertelt technisch manager Berry Heikoop van RPS enthousiast van wal.

Stil asfalt

Als technisch middelpunt binnen de projectgroep stond hij vier jaar geleden aan de start van dit traject. Hoe wil opdrachtgever provincie Zuid-Holland de verkeersregelinstallaties geregeld hebben? Waar moet de bomenrij geplaatst worden? Vraag het Berry die de wensen en eisen samenbrengt met de uitwerking en uitvoering door aannemer Boskalis. Dan komt het goed.

Het resultaat is een aangelegde provinciale 80 kilometerweg met 5 kunstwerken. Met in beide richtingen één rijstrook, stil asfalt en een brede middenberm. Ruim 2600 ton asfalt en 3130 m3  beton is er in verwerkt. De weg ontlast het lokale wegennet en maakt de A12, A20 en het bedrijventerrein Glasparel+ beter bereikbaar.

Licht in de tunnel

Onderweg passeren we met Berry en zijn collega Niek Waagmeester twee fietstunnels. De eerste fietsonderdoorgang bij het Moerkapellepad springt direct in het oog. Een wielrenner raast voorbij. Het duimpje gaat omhoog. Of dat ook gebeurd zou zijn als het oorspronkelijke plan voor dit kunstwerk zou worden doorgevoerd, blijft de vraag.

Berry: “De fietsonderdoorgang was in eerste instantie opgezet als een soort van donkere standaard fietstunnel . “Maar de sociale onveiligheid die daarmee gepaard gaat, bleek voor de provincie een issue”, aldus de technisch manager.

In een vroeg stadium is de ruimtelijke kwaliteit van het project onderzocht en geborgd met een landschapsplan. “Wij hebben dit plan uitgewerkt in een functioneel ontwerp en een beeldkwaliteitsplan voor de kunstwerken met een nadruk op sociale veiligheid. Zo zijn de tunnelmonden verbreed en de zichtlijnen verbeterd. Daarnaast is er een lichtstaat gecreëerd voor meer lichtinval in de tunnel”, legt Berry uit.

De fietsonderdoorgang is daarnaast esthetisch opgewaardeerd  met een fraaie wand met schanskorven en hederabegroeiing. Dat sluit dan weer naadloos aan bij de ruim 150 bomen die langs de weg geplant zijn.

RPS-artikel-vredenburghlaan
Het creëren van meer lichtinval zorgt voor een hogere sociale veiligheid.

Milieukostenindicator

Over groen gesproken. De provincie zet binnen het project sterk in op duurzaamheid. Aan RPS de taak de aannemers in de uitvraag een heldere scope voor het duurzaam uitvoeren ervan mee te geven. Dat aspect werd geborgd door de milieukostenindicator (MKI) als BPKV-criterium (beste prijs-kwaliteitverhouding, voorheen EMVI) op te nemen.

De MKI-waarde is een schaduwprijs (in €) die de milieubelasting door materiaalkeuze en werkwijze aangeeft. De indicator gaat over milieuaspecten, zoals het broeikaseffect, transport, humane toxiciteit en de uitputting van grondstoffen. Hoe lager de MKI-waarde, hoe lager de milieubelasting.

RPS-nieuws-vredenburghlaan
De fietsonderdoorgang bij het Moerkapellepad wordt al intensief gebruikt.

Verbindende factor

Niek Waagmeester, die vanuit RPS in de voorbereidingsfase ook het contract en de aanbestedingsleidraad opstelde, legt uit. “Het was best nog een uitdaging om in de aanbesteding de duurzaamheidscriteria goed uit te denken en dat dit vervolgens ook zijn werk deed”, aldus de adviseur van RPS.

Het stimuleerde de aannemers uiteindelijk om in de aanbieding nadrukkelijk in te zetten op een duurzame aanpak. Boskalis kwam als winnaar uit de bus en maakte de belofte meer dan waar. “De MKI-waarde was uiteindelijk nog lager dan was aangeboden”, weet Niek.

Voor hem zijn dit soort integrale projecten de krenten uit de pap. “Het is leuk om de verbindende factor te zijn tussen al die verschillende disciplines. Je komt zo allerlei technische aspecten, processen en procedures tegen. Die behandel je allemaal en breng je waar nodig onder bij de inhoudelijk deskundigen.”

Van geotechniek tot en met flora en fauna

Hij vervolgt: “Naast de contracten met de zwarte lettertjes, heb je veel contact met de mensen in het werkveld en collega’s van andere disciplines van RPS die hierin betrokken zijn. Ik kan dus overal over meepraten. Van landmeten, kabels en leidingen en geotechiek tot en met omgevingsmanagement, flora en fauna en kunstwerkbeheer.”

Deze aspecten komen allemaal terug in de huidige fase van het werk. RPS is betrokken bij het uitvoeren van de systeemgerichte contractbeheersing tijdens de realisatiefase van het project. “Hier ondersteunen we de Provincie Zuid-Holland met het uitvoeren van toetsen op de producten die door de aannemer zijn opgesteld en op de processen die de aannemer hanteert. Met de ingebruikname van de Vredenburghlaan resteert alleen nog de opleverfase”, besluit Niek.

Kortom, na vier jaar is de kop eraf om het gebied rondom Boskoop en Waddinxveen toegankelijker te maken voor de weggebruiker. Want de Vredenburghlaan is nog maar het begin van de tussen 2023 en 2025 aan te leggen (Verlengde) Bentwoudlaan. Dat wordt dan de nieuwe route van en naar de Hoogeveenseweg (N455) in Boskoop. Wordt vervolgd…..

Aanzicht van de brug bij de Beijerincklaan.

Fotoreportage

De afgelopen vier jaar zijn er volop foto’s gemaakt tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe Vredenburghlaan. Klik rechtsboven op het paarse icoon en bekijk een selectie van de mooiste momenten.

 

Gerelateerd nieuws

20.12.18

Grip én zicht op duurzaamheid

  De provincie Zuid-Holland zet koers naar een herboren bestuursgebouw. Maar hoe laat je zien dat je duurzaam bezig bent? In gesprek met Hans Schouffoer, adviseur van het energietransitieteam, over het uitspreken, vaststellen en monitoren van duurzaamheidsambities. Een eyecatcher is…