Brandveiligheid in 2024: Wat vastgoedbeheerders nu moeten weten

Projectleider Brandveiligheid André van Beek over de invloed van nieuwe wetgeving en kunstmatige intelligentie


Wat staat ons in 2024 op het gebied van brandveiligheid te wachten? Met het Besluit bouwwerken leefomgeving, de opmars van kunstmatige intelligentie en de formatie van een nieuw kabinet. In een vraag- en antwoordgesprek onthult onze projectleider André van Beek de baanbrekende impact voor vastgoedbeheerders en -eigenaren.

 

RPS-artikel-andre-van-beek
Voor brandveiligheidsadviseur André van Beek is er door het nieuwe Bbi meer aandacht voor de nieuwe regels voor liften in woongebouwen.

Op 1 januari 2024 is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht geworden, ter vervanging van het Bouwbesluit 2012. Wat heeft dit voor invloed op de brandveiligheid in bouwwerken?

 

Het betekent dat we een nieuwe situatie hebben van alle technische voorschriften waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Een opvallende wijziging hierin is bijvoorbeeld dat er nieuwe regels zijn voor liften in woongebouwen. Zo moet de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een lift in een woongebouw 60 minuten bedragen.

 

Daarnaast is nu ook een extra veilige ruimte (voorportaal) nodig voor de lift, zonder deuren naar andere woningen, maar wel groot genoeg voor rolstoelgebruikers. Ook moet de elektriciteitsvoorziening van de lift in een brandwerende ruimte zijn. Dit alles is bedoeld om liften beter te beschermen bij brand, vooral voor mensen die niet zelfstandig via de trap kunnen vluchten.

 

Verder worden er duidelijkere voorschriften opgesteld voor vluchtroutes, waarbij bepaalde objecten niet meer in deze routes mogen staan. Denk aan meubels, huisvuil, decoraties en scootmobiels.

 

Bij bestaande huurwoningen waarbij de kozijnen of het glas volledig worden vervangen, wordt het bij lagere borstweringen verplicht om doorvalbeveiliging (een stang) op 0,85 m boven de vloer aan te brengen.

 

RPS-artikel-brandveiligheid-andre-van-beek
Het streven is om toe te werken naar een geïntegreerd systeem waarbij beveiligingssystemen en moderne technologieën samenwerken voor een snelle en doeltreffende reactie op noodsituaties.

Zijn er specifieke risicofactoren waar vastgoedmanagers voor brandveiligheid dit jaar extra aandacht aan zouden moeten besteden?

 

Met name de oplaadpunten in een parkeergarage moeten aan strengere elektrische veiligheidsnormen voldoen. Belangrijk is dat deze laadpunten allemaal tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld. Ook moeten zowel de oplaadpunten als de uitschakelvoorziening duidelijk aangegeven zijn bij de ingang van de parkeergarage.

 

Ook voor parkeergarages onder slaapgebouwen gaan er in bepaalde situaties strengere eisen gelden. Zo moet nieuwbouw voorzien worden van een automatische blusinstallatie. Denk bijvoorbeeld aan een  sprinklerinstallatie.

 

Bij nieuwbouw of verbouw van hoge gebouwen komen er verder strengere regels voor de veiligheid van de gevels. Het gaat hier vooral om vastgoed dat hoger is dan 50 meter waarbij de brandklasse van gevels wordt aangescherpt van brandklasse B naar brandklasse A2.

RPS-artikel-bandveiligheid-andre-van-beek-5079-uitgelicht

Hoe kunnen vastgoedbeheerders en woningbouwverenigingen zich het beste voorbereiden op deze toekomstige uitdagingen?

Misschien heel erg cliché maar bezint eer gij begint. Laat je aan het begin goed informeren en stel een duidelijk plan van aanpak op. De Bbl is een handige richtlijn waaraan minimaal moet worden voldaan, maar dat garandeert niet automatisch dat het ook echt veilig is in de praktijk.

Documenteer dat wat je doet en zorg ervoor dat producten op elkaar afgestemd zijn en getest. Dit voorkomt later een hoop ellende. Want je praat dan niet alleen over de veiligheid van mensen, maar ook over extra en dus overbodige investeringen.

De opmars van kunstmatige intelligentie is vorig jaar ingezet en lijkt inmiddels niet meer te stuiten. Op welke manieren kunnen vastgoedprofessionals hiervan profiteren. Bijvoorbeeld in het proactief identificeren van brandrisico’s?

Brandveiligheidstechniek draait om slim gebruik van wetenschap en technologie om brandrisico’s te begrijpen en doeltreffende maatregelen te ontwerpen, vaak met vernieuwende ideeën buiten de standaardregels om.

Momenteel hebben experts wereldwijd veel kennis, maar die zit verspreid. Het zou fantastisch zijn als we al die knowhow samenbrengen. Kunstmatige intelligentie kan hier bij uitstek een belangrijke rol in spelen. Dat kan leiden tot betere, duidelijkere en misschien zelfs goedkopere oplossingen.

RPS-artikel-brandveiligheid-andre-van-beek
André van Beek  vindt het belangrijk om toe te werken naar een geïntegreerd systeem waarbij beveiligingssystemen en moderne technologieën samenwerken voor een snelle en doeltreffende reactie op noodsituaties.

Welke kansen zie je voor de toekomstige integratie van kunstmatige intelligentie in brandveiligheidssystemen voor vastgoed?

Brandveiligheid omvat drie belangrijke onderdelen die nauw met elkaar verweven zijn: de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Juist in de samenwerking tussen deze disciplines liggen er kansen om de foutmarges te verkleinen. Dit resulteert niet alleen in een verminderde kans op brand, maar beperkt ook bedrijfsongevallen en verstoringen van bedrijfsprocessen.

Het idee is om alle veiligheidssystemen en andere geavanceerde technologieën, zoals verlichting en ventilatie, met elkaar te verbinden. Deze worden vervolgens op een centrale en cloud-gebaseerde locatie realtime gemonitord en beheerd. Dit stelt ons in staat om sneller en adequater te reageren op noodsituaties.

Met de vorming van een nieuw kabinet in het vooruitzicht: verwacht je nog meer veranderingen in het beleid voor brandveiligheid in de gebouwde omgeving?

Nee, de belangrijkste verandering met de Bbl uit het vorige kabinet is begin dit jaar eindelijk ingevoerd. Hopelijk gaat dit zijn vruchten afwerpen in het creëren van een brandveiligere omgeving.

Meer informatie over het brandveilig(er)maken van uw vastgoed

 

Met een brandveilig gebouw creëert u een veilige woon- en werkplek. Maar voldoet uw gebouw aan de wettelijke brandveiligheidseisen en wet- en regelgeving? En hoe blijft u daar ook in de toekomst aan voldoen? Wij zijn gespecialiseerd in het brandveilig maken en houden van uiteenlopende gebouwen. Zo komen we van inspectie tot advies altijd tot passende oplossingen voor uw brandveiligheidskwesties. Kijk voor meer informatie op de dienstenpagina van brandveiligheid.

RPS-case-gemeente-stichtse-vecht-brandveiligheid