RPS behoudt trede 3 op de Safety Culture Ladder

Veilig werken is een belangrijk speerpunt binnen het beleid van RPS. In alle lagen van de organisatie wordt daarom veel aandacht besteed aan het veiligheidsbewustzijn en -gedrag van medewerkers. De auditoren van KIWA hebben beoordeeld dat het bedrijf haar certificering van trede 3 op de Safety Culture Ladder (voorheen veiligheidsladder) ook voor dit jaar handhaaft.

 

Met het behouden van trede 3 heeft RPS aangetoond dat een positieve veiligheidscultuur door al haar medewerkers wordt beleefd en nageleefd. Volgens Jan Maarten Cornet, SHEQ-manager bij RPS, zijn er afgelopen jaar positieve ontwikkelingen geweest die hieraan hebben bijgedragen.

 

Digitale veiligheidspromotor

“Al onze leidinggevenden volgen trainingen die helpen in te spelen op het gedrag van onze medewerkers. Deze trainingen zijn gericht op het observeren van gedrag, het herkennen van onveilige situaties en het creëren van een open cultuur waar we elkaar kunnen aanspreken op onze verantwoordelijkheden. Als de werkwijze niet aan de veiligheidsstandaard van RPS voldoet, leren ze bovendien hoe dan op een opbouwende manier met elkaar in gesprek te gaan.”

 

Daarnaast brengt het bedrijf de gedragsregels die zijn opgesteld voor veilig werken op een ludieke manier onder de aandacht van haar medewerkers. Dit gebeurt met een digitale veiligheidspromotor, genaamd ‘Max Safety’. Een virtueel karakter dat vorig jaar is gelanceerd en met regelmaat online een speerpunt over veilig werken aansnijdt.

 

RPS-nieuws-handhaving-vcl3-max-safety
De virtuele collega van veiligheid ‘Max Safety’.

Verder heeft RPS begin dit jaar op haar vestiging in Utrecht de keuringsweek in gang gezet. In plaats van de veldmedewerkers naar verschillende keuringsinstanties te sturen, zijn onder meer de keuringen van de apparatuur en face-fittesten op één dag gerealiseerd. Niet alleen efficiënter, maar ook beter voor het milieu.

 

Met ketenpartners optrekken

Voor dit jaar wil het bedrijf meer de nadruk leggen op het onderwerp werkdruk en de omgang met agressie in het publieke domein. Reinoud van Oosten, divisiedirecteur Infrastructuur en per 1 mei 2023 de nieuwe managing director van RPS, zegt erover:

 

“Als advies- en ingenieursbureau staan we middenin de samenleving. Met name onze veldmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met de toenemende polarisatie binnen het publiek domein. Daarnaast vormt werkdruk voor veel bedrijven een belangrijk aandachtspunt om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Reden temeer om deze twee aandachtsgebieden voor 2023 prominent op de agenda te zetten en hierin samen met onze ketenpartners op te trekken.”

 

Waarom zou je je veldmedewerkers jaarlijks naar allerlei keuringsinstanties sturen als je het met hen ook in één keer op eigen kantoor kan organiseren. Kiran Schoemaker van ons SHEQ-team legt in deze video uit wat zo’n keuringsweek voor het bedrijf en de medewerker oplevert. “Dit is een win-winsituatie voor iedereen.”