RPS geeft vorm aan huisvesting fusiegemeente Noordwijk

27.08.18
Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende evenementen.

De Tweede Kamer heeft een hele rij gemeentefusies goedgekeurd. Daardoor heeft Nederland volgend jaar 26 gemeenten minder. Ook de Zuid-Hollandse gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan per 1 januari 2019 op in één nieuwe gemeente. RPS adviseert en ondersteunt bij het inrichten van het tijdelijk onderkomen.

NW.jpg

‘Het Nieuwe Noordwijkse Werken’

1100 gemeenten. Een eeuw geleden was dat binnen Nederland nog een vertrouwd beeld. Inmiddels is dat aantal hard gekrompen door fusies. Per 1 januari 2019 zijn er mede door deze samensmelting nog maar 354 over. Onder hen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Zij acteren straks verder onder de nieuwe naam Noordwijk. Voor de circa 350 medewerkers wordt op termijn in één centrale huisvesting voorzien.

Tot die tijd is door beide gemeenten het besluit genomen beide gemeentehuizen intern te verbouwen en zo voor te bereiden op de volgende stap: centrale huisvesting. Uitgangspunt voor deze nieuwe huisvesting is onder meer dat de nieuwe werkomgeving moet aansluiten op ‘Het Nieuwe Noordwijkse Werken’ van de fusiegemeente. Met deze verbouwingen bereiden de beide gemeenten hun medewerkers voor op de nieuwe manier van werken die voor ogen is voor de definitieve centrale huisvesting.

Voorlopig ontwerp

Concreet betekent dit onder meer dat de ambtenaren straks geen eigen bureau meer hebben. Ze gebruiken de werkplekken flexibel. Het gaat dan om een combinatie van arbo-werkplekken, overlegruimtes, stilteruimtes, aanlandplekken en belplekken. Samen met mobiele ICT-voorzieningen en andere faciliteiten, zoals bijvoorbeeld lockers en garderobes, zijn er goede mogelijkheden om samen te werken of juist individueel geconcentreerd.

RPS werkt momenteel aan het ontwerp voor de tijdelijke huisvesting van de twee gemeentehuizen. Eerder is het advies- en ingenieursbureau betrokken geweest bij het opstellen van de visie op huisvesting en de eerste verkenningen voor de centrale huisvesting. Daarin zijn drie opties onderzocht: de huidige twee kantoren handhaven, een bestaand gebouw betrekken op het grensgebied tussen beide gemeenten of nieuwbouw. Hierover is nog geen besluit genomen. Dit wordt overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad.

Interieur
Interieur ontwerp gemeentehuis.

Strakke planning

Bij de inrichting van de tijdelijke huisvesting wordt al zo veel mogelijk voorgesorteerd op het permanente onderkomen. Bijvoorbeeld in het aanbod van verschillende werkplektypen en het werken volgens het ‘clean desk’ principe. Ook het nieuwe meubilair wordt zo ontworpen dat het naadloos aansluit bij de toekomstige locatie en dus kan worden meeverhuisd. Dit alles met het oog op zoveel mogelijk her te gebruiken wat her te gebruiken is. Verder wordt gekeken naar de binnenklimaataspecten met het oog op de gezondheid en het welzijn van de medewerkers, dit als gevolg van de verdichting van beide gebouwen.

De intentie is direct na het definitief ontwerp nog dit jaar te verbouwen waarbij beide gemeentehuizen in gebruik blijven. Zo hoopt de nieuwe gemeente Noordwijk uiterlijk per 31 maart de verbouwde gemeentehuizen op te leveren en hiermee de eerste stap te zetten in het realiseren van de strategische doelstellingen van de nieuwe organisatie. Het is de bedoeling dat de twee gemeentehuizen in Noordwijk en Noordwijkerhout nog maximaal 5 jaar in gebruik blijven.