Route naar asbestveilig België

02.07.18
Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende evenementen.

Markt is volop in beweging


Door het versneld asbest afbouwbeleid is de Belgische markt volop in beweging. De laboratoria van RPS, die een Belgische erkenning hebben voor het identificeren van asbest in materialen, grond en puin, merken dat vooral in de toename van het aantal analyse aanvragen.

Asbestdaken
Het afvoeren van asbesthoudende golfplaten.

België heeft te maken met een toenemende verwering van asbesthoudende materialen. Recente studies in Vlaanderen wijzen uit dat vooral de asbestcement dak- en gevelbekleding sterk verweerd zijn onder invloed van de weersomstandigheden. Dit maakt het asbestcementmateriaal bros, breekbaar en de asbestvezels minder hechtgebonden. De asbestvezels spoelen uit naar dakgoten, rioleringen en watergangen waaraan mens en milieu kunnen worden blootgesteld.

Hoog risico

Hechtgebonden asbesttoepassingen vormen in beginsel geen risico mits men niet gaat boren, slijpen of breken. Onzorgvuldige handelingen door werknemers en vooral ook particulieren geven een hoog risico op blootstelling aan asbestvezels bij verbouwingswerken. “Die handelingen komen vaak voort uit onwetendheid of om de kosten te drukken. Naarmate dat proces zich doorzet, is een eenvoudige en vooral veilige ontmanteling en sanering steeds moeilijker. Dan is het raadzaam een beroep te doen op een gespecialiseerd bedrijf”, weet accountmanager asbestlaboratorium Romboud Fijth van RPS analyse bv.

Laboratorium_RPS_Breda
Impressie van het laboratorium van RPS in Breda.

Versneld asbestafbouwbeleid

De Vlaamse regering streeft in 2040 naar een asbestveilig Vlaanderen . Een stevige opgave. Zo is er alleen al in Vlaanderen naar schatting 2,3 miljoen ton asbesthoudende materialen in en rondom gebouwen. Met de introductie van het versneld asbestafbouwbeleid streven de beleidsmakers naar een versnelling van het gecontroleerd en veilig ontmantelen en verwerken van de asbesthoudende materialen. Zonder ingrijpen zal het grootste deel van de asbesthoudende materialen binnen het Vlaamse Gewest pas tegen 2070 of later verwijderd zijn.

Wisselwerking

Romboud merkt een sterke toename in de aanvragen vanuit België. Vooral als het gaat om asbest in bodem gerelateerde problematiek. RPS beschikt over eigen laboratoria en kreeg in 2016 van het Belgische ministerie een erkenning om materiaalstalen te analyseren. Eerder gebeurde dat al voor asbestanalyses in grond en puin. Romboud: “Het aanbod van gecertificeerde laboratoria in België is zeker voor bodem niet dusdanig groot. RPS biedt dan een goed alternatief.”

De laboratoria van RPS zijn door de Belgische Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend voor onderzoeken volgens de norm NEN 5896. Deze norm wordt gehanteerd voor de identificatie van het gehalte aan asbest in materialen, zoals in golfplaten en pakkingen.

Laboratorium_analyse_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijze waarop RPS voor België materiaalstalen analyseert is gelijkwaardig aan de manier waarop dat in de Nederlandse markt gebeurt. Voor het analyseren van de puin- en grondmonsters gelden andere wetten. Hier volgt RPS de CMA-normering voor grond en puin. RPS beschikt al over een erkenning voor pakket A7 van de VLAREL (Vlaams Reglement Erkenningen m.b.t. leefmilieu). Hieronder vallen de verrichtingen voor het bepalen van asbest in puingranulaten en bodemlagen. 

mobiele-SEM-analyse-micro