Vijf waterschappen gunnen RPS raamcontract

12.05.20

Driejarige overeenkomst voor integrale technische adviesopdrachten


RPS heeft een bijzonder raamcontract gesloten met vier waterschappen voor integrale technische advisering. 
De overeenkomst betreft een gezamenlijke uitvraag van de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ook Waterschap Aa en Maas kiest voor RPS met een vergelijkbaar raamcontract  dat een doorlooptijd heeft van 3 jaar, met de mogelijkheid tot 3 jaar verlenging.

Het raamcontract omvat adviesdiensten voor waterbouw, waterkeringen (dijken), gebiedsinrichting en onderhoud van watergangen. Voor waterveiligheid en het groot onderhoud van watergangen (baggeren) behaalde het advies- en ingenieursbureau de eerste plek.

Borging van continuïteit

“We zijn verheugd en trots dat we een rol mogen vervullen binnen zo’n uniek samenwerkingstraject met de waterschappen. Hieruit blijkt niet alleen de waardering voor onze integrale kennis op zowel water- als gebiedsinrichting, maar het is voor ons ook een bevestiging van de prettige samenwerking die we hebben met de waterschappen als Hoogheemraadschap van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard die we voor de derde achtereenvolgende keer binnen een raamovereenkomst mogen bedienen”, tekent commercieel directeur Reinoud van Oosten van RPS, die tevens contracteigenaar is, in een eerste reactie op.

Kennisdeling, duurzaamheid en innovatie

De waterschappen hebben de komende jaren een grote opgave als het gaat om waterveiligheid, schoon en voldoende water en duurzame gebiedsinrichting. Met de gezamenlijke aanbesteding zetten zij nadrukkelijk in op kennisdeling, duurzaamheid en innovatie om daar succesvol invulling aan te geven. RPS heeft in haar plan van aanpak primair gestuurd op hoe je projectoverstijgend met deze thema’s aan de slag kunt gaan en verder evolueert.

Efficiënt werken binnen de keten

“Veel is technisch op te lossen, maar het gaat er vooral om te doorgronden wat écht belangrijk is. Je probeert in zo’n keten efficiënt en doelmatig  te werken. Door breder te kijken naar opgaves en die waar mogelijk met elkaar te combineren. Daarbij wil je goede ideeën ontwikkelen die je direct of indirect ook bij andere waterschappen kunt toepassen of nader kunt uitwerken. Dat mechanisme wil je bereiken binnen zo’n samenwerkingscontract”, aldus Van Oosten.

Kansen op arbeidsmarkt

Binnen de scope van de raamovereenkomst bevinden zich veel voorkomende ingenieurs- en adviesdiensten. Daarmee zijn de betrokken medewerkers van RPS de komende jaren verzekerd van een stevige orderportefeuille. Dat biedt in deze lastige crisistijd wellicht ook weer perspectieven voor onderaannemers en het aantrekken van nieuw talent op de arbeidsmarkt.

RPS-nieuws-waterschappen-raamcontract
Waterrijke gebieden in het areaal van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Scope raamovereenkomst

Binnen de raamovereenkomst bevinden zich veel voorkomende ingenieurs- en adviesdiensten. Dat varieert van ontwerpen, opstellen uitvoeringscontracten en de begeleiding tijdens de uitvoering. Het contract bevat ook voorstudies, waar conditionerend onderzoek en omgevingsmanagement onderdeel van uitmaken.
Daarnaast zijn er aanverwante diensten die voornamelijk gerelateerd zijn aan projecten, zoals het opstellen van planningen, ramingen, tekeningen, uitvoeren van risicoanalyses.