Veilig en doeltreffend scheiden van conventionele explosieven

14.12.20

Munitiescheidingsinstallatie bewijst zijn meerwaarde bij watergangen


Conventionele explosieven in watergangen vormen voor veel waterschappen en andere beheerders een uitdaging. Het verwijderen of scheiden daarvan is een gecompliceerd proces dat vaak duur en omslachtig is.
Met de inzet van een munitiescheidingsinstallatie hebben RPS en De Jong Zuurmond de handen ineen geslagen om dit veilig, praktisch en efficiënt aan te pakken.

RPS-nieuws-munitiescheidingsinstallatie-impressie

Dure duikploegen of machines die niet in de beperkte ruimte langs de watergangen passen. Herkenbaar? Voor RPS dat wereldwijde ervaring heeft in het opsporen van conventionele explosieven wel. Reden om met de civieltechnische expertise van De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services te zoeken naar een oplossing. Samen hebben zij een munitiescheidingsinstallatie ontwikkeld die niet alleen multifunctioneel, maar ook uiterst compact is. Daarmee behoort ruimtegebrek bij een watergang tot het verleden.

Hoe werkt de munitiescheidingsinstallatie?

Bij de inzet van de munitiescheidingsinstallatie komt er een gestructureerd proces op gang. We nemen u stapsgewijs mee naar de verschillende handelingen tot aan de overdracht aan de Explosieven Opsporingsdienst Defensie (EOD).

Allereerst schept een beveiligde graafmachine het op conventionele explosieven verdachte (water)bodemmateriaal in de munitiescheidingsinstallatie, waar het terechtkomt op een schuddend zeefdek. Hier zakt het (water)bodemmateriaal door de mazen heen en komt het terecht in een vloeistofdichte container. Het voordeel hiervan is dat het systeem ook kan worden gebruikt voor verontreinigde grond of slib. De maaswijdte van het zeefdek wordt bovendien aangepast op basis van de te verwachten explosieven. Daarmee ben je altijd verzekerd van de beste resultaten.

RPS-nieuws-munitiescheidingsinstallatie-impressie-front

Terwijl het (water)bodemmateriaal door de zeef zakt, worden grotere objecten naar voren getrild. Daar scheidt een magneetband de ferrometalen, waaronder eventuele conventionele explosieven, van andere vrijkomende materialen. Terwijl de ferrometalen objecten op een observatietafel worden geplaatst, komt het overige materiaal terecht in een containerbak.

De senior OCE-deskundige controleert vanuit de beveiligde observatie-unit realtime of er conventionele explosieven tussen de ferrometalen zitten. Bij het aantreffen daarvan legt hij het zeefproces tijdelijk stil. Daarna volgt verdere identificatie en worden de explosieven indien mogelijk direct veiliggesteld in de VTVS (munitiecontainer) tot aan de overdracht aan de EOD.

RPS-nieuws-munitiescheidingsinstallatie-container
Impressie van de munitiecontainer

Aandacht voor veiligheid

Bij de ontwikkeling van de munitiescheidingsinstallatie zijn alle benodigde maatregelen genomen om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo is de gehele zeefinstallatie gemaakt van extra dik staal. Dat biedt weerstand tegen een ongecontroleerde uitwerking van conventionele explosieven. De opstaande randen van het schutdek zorgen ervoor dat uitwerkingsverschijnselen van conventionele explosieven naar boven worden gericht. Verder zijn de kraan, observatie-unit en munitiecontainer beveiligd conform de regelgeving en is het geheel afgezet met scherfwerende dekens.

Tot slot is er een camerasysteem aan boord. Hiermee kunnen zowel de kraanmachinist als senior OCE-deskundige het zeefproces monitoren. Uiteraard is er ook een noodknop aanwezig waarmee de OCE-deskundige bij calamiteiten met één druk op de knop de complete installatie stillegt.

RPS-nieuws-munitiescheidingsinstallatie-veiligheid

Meer informatie

Het risico op achtergebleven explosieven kan een reëel gevaar vormen tijdens bodemwerkzaamheden. RPS begeleidt u van het uitvoeren van een historisch vooronderzoek tot en met het detecteren en benaderen van een explosief.

Bekijk voor meer informatie de dienstenpagina over  conventionele explosieven