Project Topsoil: impressie beek de Hunze

02.02.19
Eén van de project waar RPS aan deelneemt is het project Topsoil ‘Waterkwaliteit Hunze’. Binnen dit project onderzoeken we specifiek de uit- en afspoeling van fosfaat en stikstof. Door te modelleren ontdekken we waar de hotspots voor uit- en afspoeling van stikstof en fosfor zitten.

 

Risico

Het eindproduct is een kaart van het stroomgebied van de Hunze met daarin opgenomen waar het risico op de uit- en afspoeling het grootst is. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar maatregelen van boeren het best genomen kunnen worden en welke maatregelen dit zijn. In deze film wordt een algemeen beeld gegeven van de beek de Hunze.

Over Topsoil

Binnen Topsoil leren en laten we leren op internationaal niveau. Samen met Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en België kijken we naar verschillende oplossingen voor onze gezamenlijke problematiek: de klimaatveranderingen en de effecten daarvan voor water, natuur en landbouw. Het doel: klimaatresistente gebieden realiseren. Dus gebieden die én de zeer hevige regens én de langere droge perioden aan kunnen.

Reistijdenonderzoek

In het voorjaar van 2018 is ook een reistijdenonderzoek uitgevoerd in de Drentsche Aa. Het onderzoek levert informatie op over de tijd die het water nodig heeft om vanuit het stroomgebied bij het innamepunt van Waterbedrijf Groningen te komen.