RPS zet handtekening onder Samenwerkingsverklaring Aanpak Asbestdaken

02.03.20

Volgende stap naar een asbestdakenvrij Nederland


Vanmiddag heeft onze algemeen directeur Frank Vrolijks  met minister Stientje van Veldhoven een belangrijke volgende stap gezet naar een asbestdakenvrij Nederland. Samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zetten zij hun handtekening onder de Samenwerkingsverklaring Aanpak Asbestdaken.

Algemeen directeur Frank Vrolijks zette namens RPS zijn handtekening onder de samenwerkingsverklaring.

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Van Veldhoven: “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of, maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. Ik ben blij dat we vandaag hiervoor met al deze betrokken partijen een volgende stap zetten. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.”

Verwijderen asbestdak

Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Op 2 maart 2020 is bekendgemaakt dat de overheid 12 miljoen euro bijdraagt aan dit fonds. Het verwijderen van een asbestdak kan zeker vanuit het perspectief van de eigenaar gedoe zijn. Bijvoorbeeld wanneer eigenaren hiervoor geen lening bij een bank kunnen krijgen, omdat ze onvoldoende draagkrachtig zijn.

Dit fonds biedt hier uitkomst voor. Leningen kunnen worden verstrekt; de overheid staat garant. Op deze manier wordt vrijwel iedere dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat gesteld een lening af te sluiten. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak, veelal boeren, een fonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog uitgezocht of dit juridisch gezien kan, of dat er sprake is van staatssteun.

RPS-nieuws-aanpak-asbestdakverwijdering-minister-stientje-van-veldhoven
Minister Stientje van Veldhoven: “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Ik ben blij dat we vandaag hiervoor met al deze betrokken partijen een volgende stap zetten. “

Naast het oprichten van het fonds wordt samengewerkt aan meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken van het feit dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Gemeenten worden geholpen met de uitwisseling van best practices. Monitoring zorgt voor een goed beeld van de opgave en helpt bij een doelgroepgerichte aanpak. Ook wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering, waar dit veilig en verantwoord kan. Hierdoor kunnen kosten mogelijk worden verlaagd.

Overijssel prikkelt asbestdakeigenaar

Een interessant initiatief gebeurt momenteel in Overijssel. Hier maken ze  werk van locaties met asbestdaken waar jongeren en kinderen komen. Zij lopen bij meer of langdurige blootstelling een groter risico om op latere leeftijd ziek te worden. Het gaat bijvoorbeeld om daken van maneges, sportaccommodaties, clubgebouwen, scholen en verblijfsrecreatieterreinen.

De provincie stelt hiervoor 100 gratis inventarisaties van asbestdaken ter beschikking die door RPS worden uitgevoerd. De animo hiervoor groeit. Lees in het artikel hoe manege de Zonnebeek uit Denenkamp voortvarend de handschoen oppakt door de vervanging van het dak te combineren met een duurzame aanpak. Dit biedt kansen voor een interessant verdienmodel.

RPS-case-manege-zonnebeek-asbestinventarisatie
Alfons Bos (rechts) van manege de Zonnebeek en Dave van Drie van RPS  met op de achtergrond enkele jeugdleden.

Gezondheidsschade asbestdaken

Inmiddels is Asbest al meer dan 25 jaar verboden en werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal veelal in daken. Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht. Asbestdaken zijn de laatste grootste bron van asbestvezels zijn. De gezondheidsschade van asbest kan groot zijn en longkanker veroorzaken. Nadat een voorstel om asbestdaken verplicht te verwijderen niet door de Eerste Kamer is gekomen, is besloten om met de partijen die dat wél willen samen op te trekken om zoveel en zo efficiënt mogelijk asbestdaken te verwijderen. Deze samenwerkingsverklaring is daar een uitkomst van.

Ondertekenaars

De Samenwerkingsverklaring is ondertekend door de provincies Utrecht, Drenthe, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en de gemeenten Almere, Lelystad, Hof van Twente, Nieuwegein, Assen en Borger-Odoorn. Ook de bouw- en asbestverwijderingsbranche Veras, VVTB, Bouwend NL, SGS Search, Expertise Centrum Asbest & Vezels, Stichting European Asbestos Forum,consumentenorganisatie Milieucentraal en RPS hebben hun handtekening gezet, net als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast deze koplopers die nu met elkaar aan de slag gaan, zijn andere partijen welkom om aan te sluiten, ook in de toekomst.

De betrokken partijen die met de minister een belangrijke volgende stap gezet hebben naar een asbestdakenvrij Nederland.

Hulp bij asbestinventarisaties of sloopproject?

Vanuit locaties in Breda, Delft en Zwolle voert RPS asbestinventarisatietrajecten vlot, nauwkeurig en efficiënt voor u uit. Daarnaast begeleiden we bij sloopmanagement. Van strategisch advies, specialistisch onderzoek en hulp bij aanbesteden tot de dagelijkse aansturing van betrokken partijen.

Grote aantallen in complete steden bij verschillende type eigenaren maken het herkennen van asbestdaken complexer. Waar bevinden die asbestdaken zich precies? Om wat voor type dak gaat het? En aan wie behoren ze toe? De RPS-identificatietool voor asbestdaken zorgt voor effectief samenspel tussen geo-informatie en asbestdeskundigheid.

heerhugowaard-heeft-alle-asbestdaken-in-beeld-2-900x400