RPS neemt vastgoed gemeente Utrecht onder de loep

15.06.20

Tweejarige raamovereenkomst met ambitieuze duurzaamheidsopgave


De gemeente Utrecht heeft voor haar vastgoedportefeuille een tweejarige raamovereenkomst met RPS gesloten voor dienstverlening op het gebied van  NEN2767, MJOP, NEN2580 en EPA-U. Een uitdagende opdracht met bijzondere (rijks)monumenten, omlijst met een ambitieuze duurzaamheidsopgave.

RPS-nieuws-vastgoed-gemeente-Utrecht
Gezicht op het Stadsplateau te Utrecht, met de nieuwe stationshal en een deel van het Stadskantoor (Stadsplateau 1) dat ook binnen de scope van het project valt. Foto: Het Utrechts Archief

Inzicht in vastgoed

Onder de vleugels van het thema ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ zet gemeente Utrecht in op de verdere ontwikkeling van een gezonde en klimaatbestendige stad. Een ambitie waarin ook haar eigen vastgoedportefeuille een belangrijke plek inneemt. Voor het beheer en de duurzame ontwikkeling van deze portefeuille is inzicht vereist in de gegevens, zoals omvang, oppervlaktes, materialisaties en technische (onderhouds)staat daarvan.

RPS ondersteunt de gemeente in ieder geval de komende twee jaar met het verkrijgen van inzicht door opnames op locatie en het opstellen van rapportages. Dit varieert van de inspecties NEN2767 en NEN2580 tot energielabel EPA-U. Voor de NEN 2767 en MJOP werkt het advies- en ingenieursbureau samen met adviseurs van de gemeente.

Europese aanbesteding

RPS verwierf de raamovereenkomst na een openbare Europese aanbesteding. “In het aanbod en de aanpak van RPS herkenden we de kwaliteit die we nodig hebben. Daarbij ligt de nadruk op de duurzaamheidsambitie van de gemeente, de praktische implementatie en uitvoering van de opdracht. Dit in een goede balans met de prijs heeft geresulteerd in de hoogste score”, verklaart technische adviseur Jos van Drie van de gemeente Utrecht de keuze voor het advies- en ingenieursbureau.

Rijke historie

Maarten van Egmond, teamleider huisvesting en vastgoed van RPS, spreekt van een interessante opgave voor zijn team. “Utrecht is één van de grotere gemeenten van Nederland met een omvangrijke en diverse vastgoedportefeuille met een rijke historie. We gaan tijdens het inspectiewerk bijzondere situaties aantreffen. Als je dat dan ook mag benaderen vanuit drie verschillende inspectiedisciplines en een interessante verduurzamingsopgave biedt dat veel mogelijkheden.”

RPS-nieuws-vastgoed-gemeente-utrecht-stadhuis
De te inspecteren vastgoedportefeuille kent een rijke historie, zoals hier op archiefbeelden uit 1973 van het stadhuis. Foto: Fotodienst GAU

Klimaatneutraal

Als het gaat om de verduurzaming heeft Utrecht de ambitie uitgesproken koploper te zijn in de verandering naar een duurzame energievoorziening en economie. Zij koppelt deze transitie onder meer aan de groei van de stad en de daarbij horende ruimtelijke ontwikkelingen. Doel is zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn met onder meer de inzet van zonnepanelen, verduurzaming van vastgoed, een plan om stadsverwarming te verduurzamen en woningen van het gas af te krijgen.

Bouwstenen voor sociaal

Binnen een tijdsbestek van een jaar is Utrecht de vijfde gemeente die kiest voor RPS. Eerder sloot het advies- en ingenieursbureau al contracten met de gemeenten Stichtse Vecht, Leidschendam-Voorburg en Diemen als partner voor inspecties en advisering van het  gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Een ontwikkeling die volgens Van Egmond ook naadloos aansluit bij de rol die RPS binnen Bouwstenen voor Sociaal vervult.

Bouwstenen voor Sociaal is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar kennisuitwisseling in maatschappelijk vastgoed. “Binnen dit platform vertalen we bijvoorbeeld ook vraagstukken rond de energietransitie in lokale voorzieningen en vastgoed. Zo leren we steeds beter begrijpen wat er bij gemeenten speelt en wat is er dan mooier om dit straks ook bij de gemeente Utrecht toe te passen”, aldus Van Egmond

 

Scope raamovereenkomst

De werkzaamheden in de raamovereenkomst bestaan uit het:

  • Inventariseren van de gebouwelementen (eigenaarsdeel en/of gebruikersdeel);
  • Inspecteren conform de NEN 2767 eigenaarsonderhoud en/of gebruikersonderhoud;
  • Opstellen plattegronden (en het dak) conform de NEN 2580; inclusief de meetcertificaten en vermelden betreffende gebruiksfuncties;
  • Het opstellen van MJOP’s;
  • Opstellen van Energielabels EPC / EPG Conform de NEN 7120, conform isso-publicaties.