RPS klimt naar trede 5 op CO2-prestatieladder

20.04.21

Duurzaam ondernemerschap beloond met certificaat


RPS heeft van Kiwa een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van het hoogste niveau (5) op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van dit certificaat laat het bedrijf zien dat het actief werk maakt van het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidsinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren zelf iets te doen aan CO2-reductie is de gedachte erachter. Hiervoor heeft de CO2-Prestatieladder vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren binnen haar organisatie en in de keten, hoe hoger de positie op de ladder.

“Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt om RPS in sneltreinvaart gereed te krijgen voor niveau 5. Dan is het mooi als dit gewaardeerd wordt met dit CO2-bewust certificaat. Hiermee laten we zien hoe effectief we de CO2-uitstoot kunnen verminderen in het bedrijf en de projecten waarin we participeren”, aldus de trotse voorzitter van team CO2-Prestatieladder en commercieel directeur Reinoud van Oosten in een eerste reactie.

Energiemanagementprogramma

Met de stap van trede 3 naar trede 5 op de CO2-Prestatieladder schaart RPS zich bij de koplopers op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Aan de hand van een energiemanagementprogramma legt het bedrijf hiervoor de doelstellingen vast voor CO2-reductie en bepaalt het de te nemen keuzes binnen de CO2-prestatieladder.

De organisatie wil met gerichte aanpak, investeringen en slimme innovaties de eigen ecologische voetafdruk verder minimaliseren. Daarbij stuurt RPS met name op concrete resultaten, zoals beperking van CO2-uitstoot van zakelijk verkeer, het efficiënt gebruikmaken van materialen, optimaliseren van klimaatinstallaties en het gebruik van groene energie.

Elektrisch rijden vormt een belangrijk speerpunt binnen het leasebeleid van RPS.

Samenwerken aan duurzaamheidsambitie

Verder kiest RPS er bewust voor ook haar klant- en werkrelaties in projecten te ondersteunen bij het realiseren van een schoner klimaat. Niet alleen door zelf duurzaam te zijn, maar ook actief betrokken te zijn bij CO2-reductie in de keten waar het bedrijf onderdeel van is.

Voor RPS vormen de ambitieuze duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen van opdrachtgevers als waterschappen, provincies en de rijksoverheid een belangrijke aanleiding voor deze stap.

“We hebben hiervoor binnen scope 3 van de CO2-Prestatieladder ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Drijfveer is dat we onze klanten daarmee in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. Door proactief mee te denken over vernieuwing en verandering”, verklaart Van Oosten.

Verder bouwen aan CO2-reductie

Het duurzaam denken en handelen in het werk en gedrag van de medewerkers van RPS is gebaseerd op de vier CO2-Prestatieladder pijlers: inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Belangrijke voorbeelden hiervan zijn allereerst het verkrijgen van inzicht in de ecologische voetafdruk binnen de eigen bedrijfsvoering, keten en projecten. Daarnaast het concreet beschrijven van de CO2-reductiedoelstellingen en maatregelen en die ook actief delen met collega’s, klanten en overige stakeholders. Verder proactief samenwerken met opdrachtgevers en collega-bedrijven om  CO2 in projecten te reduceren. En tot slot zelf actief meedoen in CO2-reductieprogramma’s.

Belangrijke pijlers waar het bedrijf in de periode 2021-2024 nadrukkelijker op verder bouwt.

Meer informatie

Meer weten over onze visie over duurzaamheid? Bekijk onze webpagina over duurzaamheid met onder meer actuele documenten, onze CO2-uitstoot en CO2-reductietips.