RPS gaat monstercampagne aan met Havenbedrijf Rotterdam

29.09.20

Raamcontract voor monstername, analyse en advies te baggeren onderhoudssediment


Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat werken de komende jaren met RPS aan het op diepte houden van de havens en vaarwegen in de mainport Rotterdam. Het advies- en ingenieursbureau heeft het raamcontract gegund gekregen voor de monstername, analyse en advisering van het te baggeren onderhoudssediment. De overeenkomst is voor een doorlooptijd van drie jaar met een optionele verlenging van vijf jaar.

RPS-artikel-monstercampagne-havenbedrijf-rotterdam-persbericht

Als één van de belangrijke toegangspoorten tot Europa is de bereikbaarheid van de mainport Rotterdam voor het Rotterdams Havenbedrijf van groot belang. Daarvoor is het nodig dat de vaargeulen en havens continu diep genoeg zijn. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat baggeren daarom regelmatig het opgehoopte slib en zand weg. Zo kunnen grote schepen de haven goed in- en uitvaren.

Monstercampagne

In de aanloop naar deze baggerwerkzaamheden is een waterbodemonderzoek, de zogenaamde monstercampagne, vereist. Het doel van zo’n monstercampagne is het bepalen en analyseren van de kwaliteit van het onderhoudssediment. Daarmee kunnen onder meer vergunningen en ontheffingen voor het verspreiden en bergen van onderhoudssediment worden aangevraagd bij bevoegd gezag. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat kiezen na een intensieve aanbestedingsprocedure voor RPS om deze monstercampagnes uit te voeren.

Kwaliteit

Operationeel directeur Coen Vrijland van RPS is trots dat zijn bedrijf hiervoor het vertrouwen heeft gekregen. “Als je binnen de grootste haven van Europa mee mag helpen aan het op diepte houden van het hele havensysteem geeft dat een ongekende waardering voor je organisatie. Zeker als je de uitvraag weet te verwerven op de thema’s veiligheid en kwaliteit, waar de haven zich de komende jaren nadrukkelijk mee wil profileren.”

Kritische succesfactoren

De bemonstering vindt plaats in een dynamisch systeem: havens en rivieren met veel scheepsvaart, getij en stroming. Er zijn grote financiële en economische belangen mee gemoeid. Binnen de door het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat gestelde kritische succesfactoren staat of valt alles met het opleveren van kwalitatief goede onderzoeksrapportages binnen de gestelde deadlines. Anders kan men de baggerspecie niet kwijt en dus geen baggerwerkzaamheden uit laten voeren.

Eredivisie

Vrijland: “In dat kader is ‘wij gaan ons best doen’ niet genoeg. Dan moet je jezelf als opdrachtnemer ook kwetsbaar durven opstellen en volop mee participeren in het belang van de klant. We hebben het plan van aanpak met lef en overtuiging geschreven. Alles staat in het teken van de impact die het heeft op de scheepvaart, het transport en de economische bewegingen in het havengebied. De kennis en ervaring die we hier de afgelopen jaren al hebben opgedaan met de uitvoering van de raamovereenkomst voor milieuhygiënisch onderzoek komt van pas. Geweldig dat we dit werk nu met de monstercampagne mogen uitbreiden. Als je gewend bent in de eredivisie te spelen, wil je immers ook op het hoogste niveau actief blijven.”