RPS en Long Alliantie Nederland waarderen DAF om veiligheid in fabriek

19.10.20

Truckproducent ontvangt stimuleringsprijs voor veilig werken met lasrook


Voor de voortvarende manier waarop DAF Trucks medewerkers beschermt tegen schadelijke lasrook, heeft de truckproducent de ‘Stimuleringstrofee’ ontvangen. Deze prijs wordt door de Long Alliantie Nederland en RPS jaarlijks toegekend aan ondernemingen die voorop lopen in  de bestrijding van beroepsziekten.

RPS-nieuws-DAF-stimuleringstrofee-lasrook

Jos Habets, Director Operations en lid van de Raad van Bestuur van DAF Trucks: “De prijs is een geweldige erkenning van onze gezamenlijke inspanningen om elke werkplek zo veilig mogelijk te maken én te houden. We investeren niet voor niets doorlopend in apparatuur, middelen en processen: voor DAF is niets belangrijker dan dat aan het einde van de dag alle medewerkers weer veilig en gezond naar huis gaan.”

Jaarlijks overlijden in Nederland ruim drieduizend mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. De Long Alliantie Nederland en RPS willen dat sterftecijfer – vijf keer zo hoog als het aantal dodelijke verkeersslachtoffers – omlaag brengen door het veiligheidsbewustzijn van werknemers en werkgevers te vergroten. Daarom heeft hun gezamenlijke Kennisplatform ‘Opgelucht’ besloten om met ingang van 2020 jaarlijks de ‘Stimuleringstrofee’ uit te reiken.

Bescherming tegen lasrook

De Stimuleringstrofee gaat dit jaar naar DAF voor de wijze waarop medewerkers beschermd worden tegen lasrook – een verzamelterm voor de gassen, dampen en deeltjes die vrijkomen bij lassen en solderen. Inademing daarvan kan leiden tot onder andere chronische longaandoeningen. Reden voor DAF om doorlopend te investeren in het nieuwste gereedschap, optimale luchtafzuiging, een veilige werkomgeving én educatie.

RPS-nieuws-daf-stimuleringsprijs

Nauwgezet controleren op schone lucht

De Long Alliantie en het in schadelijke stoffen gespecialiseerde RPS loven verder de nauwgezette manier waarop DAF de bestrijding van lasrook monitort. Dat gebeurt niet alleen met regelmatige metingen, maar ook door medewerkers zelf – onder meer met behulp van een speciaal controlepaneel dat continu de werking van de afzuiginstallaties in de gaten houdt.

‘Aanpak verdient navolging’


Hoewel de Stimuleringstrofee vooral is uitgereikt vanwege DAF’s aanpak van de lasrook, verdient DAF’s algehele preventiebeleid navolging, stelt het Kennisplatform Opgelucht. Zo heeft elke afdeling in de fabriek zogeheten ‘Kartrekkers Veiligheid’; medewerkers die collega’s onder meer coachen op veilig gedrag en nieuwe beschermingsmiddelen en werkprocedures testen.

Ook mogen productiemedewerkers pas aan de slag als ze eerst een serie veiligheidsvragen positief hebben beantwoord. Medewerkers wordt gevraagd actief mee te denken over hun eigen veiligheid en die van hun collega’s en worden ze aangemoedigd om gevaarlijke situaties of bijna-ongelukken via een geautomatiseerde procedure te melden.

‘Eigendom veiligheidsagenda goed geborgd’

Clémence Ross, voorzitter Long Alliantie Nederland:  “Beroepslongziekten voorkomen kun je niet alleen en vergt betrokkenheid van verschillende stakeholders. We hechten er daarom veel waarde aan dat bedrijven, zoals DAF, zich hier actief voor inzetten. Zo kan veel persoonlijk leed worden voorkomen en zorgen we ervoor dat mensen gezond aan het werk blijven.”

Frank Vrolijks, algemeen directeur bij RPS, vult aan: “Wat mij opvalt in de aanpak van DAF is dat de organisatie vooruitdenkt, risico’s vooraf benadert en de zorg voor veiligheid breed in de organisatie wegzet. Het ‘eigendom’ voor de veiligheidsagenda is goed geborgd.”

RPS-nieuws-daf-stimuleringsprijs-trofee.

Over de ‘Stimuleringsprijs’

De stimuleringsprijs is door Long Alliantie Nederland en RPS geïntroduceerd om bedrijven te onderscheiden die een actief anti-beroepsziekte beleid voeren en aanzienlijk investeren in apparatuur, middelen en processen om hun medewerkers goed te beschermen. Eerder dit jaar sleepten Brandweer Amsterdam Amstelland, Delicia, Johnson Controls Industrial en Moba Group al een stimuleringstrofee in de wacht. Bedrijven kunnen genomineerd worden voor de stimuleringstrofee via een nominatieformulier op de website van ‘Opgelucht’.

Over ‘Opgelucht’

Met het kennisplatform ‘Opgelucht’ helpen Long Alliantie Nederland en RPS bedrijven op weg naar een werkomgeving waarin het voorkomen van beroepslongziekten centraal staat. Doel is het bewustzijn en verantwoord werken met stoffen bij werknemers en werkgevers te vergroten. Het gaat dan niet alleen om kankerverwekkende en giftige stoffen, zoals ammoniak, dieselrook en chroom-6, maar ook over op het oog onschuldige stoffen, zoals alledaagse schoonmaakmiddelen en natuurlijke stoffen, zoals meelstof en schimmels.

Belangrijk onderdeel van het kennisplatform vormt de uitgave van inmiddels drie edities van het magazine ‘Opgelucht’. Aan de hand van best practices krijgt de lezer inzicht in verschillende oplossingen die bedrijven genomen hebben in bewustwording en preventieve maatregelen. Er komen geïnterviewden aan het woord die beroepsziekten belichten vanuit een medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek. Kijk voor meer informatie (en het bestellen van een magazine) op de website van ‘Opgelucht’.