RPS en Hercules voeren onderwaterinspecties uit voor gemeente Utrecht

11.02.19

Samenwerkingsovereenkomst van twee jaar

De gemeente Utrecht heeft RPS en Hercules opdracht gegeven voor het uitvoeren van onderwaterinspecties voor de komende twee jaar. Het gaat om inspecties van stadsbinnengrachten, waaronder werven, wal- en kluismuren en brugfundaties. Het eerste jaar concentreren de werkzaamheden zich op de historische binnenstad van Utrecht.

RPS voert op jaarbasis allerlei visuele onderwaterinspecties uit. Zoals bij een monumentale sluis in Maassluis en een historische duiker in Gorinchem. 

Remotely operated vehicle

RPS voert het project uit in samenwerking met duikbedrijf Hercules. Het advies- en ingenieursbureau verzorgt de projectcoördinatie, inspectierapportages, het databeheer, het tekenwerk en de kwaliteitsborging. Daarnaast zet RPS haar ROV (remotely operated vehicle) in voor het visueel inspecteren en beoordelen van de kademuren en fundaties.

Onderwaterinspectie

De duikers van Hercules komen in actie op plekken waar de ROV tijdens de  onderwaterinspectie niet kan komen. Daarnaast zorgt het duikbedrijf voor het lokaal tijdelijk verplaatsen van waterbodem. Verder neemt Hercules de fysieke monstername van de houten paalfundaties onder de kademuren voor haar rekening. De resultaten van de inspecties en monsteranalyses worden verwerkt in inspectierapportages. Deze rapportages geven de gemeente Utrecht inzicht in eventueel vereiste herstel- of vervangingsmogelijkheden.

Kwaliteitsborging

Projectmanagers Michel de Vré van RPS en Stijn Heerink van Hercules tonen zich verheugd met de opdracht. “De gemeente Utrecht heeft deze inschrijving onder meer gewaardeerd vanwege de kwaliteitsborging en projectorganisatie. De bevestiging dat we hier hoog op scoren geeft ons veel vertrouwen dit omvangrijke project gezamenlijk tot een goed einde te brengen.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de voordelen van de ROV? Bekijk de dienstenpagina voor meer informatie.