RPS en BCI Gebouw slaan handen ineen bij bepalen circulaire potentie vastgoed

12.05.21

Technische kennis koppelen aan meetinstrument biedt innovatiekracht


De bouw- en vastgoedsector staat voor een enorme kentering. Verduurzamen van nieuwe en bestaande gebouwen is het devies. Reden voor BCI Gebouw en RPS om samen de handschoen op te pakken als het gaat om circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden. Met als uiteindelijk doel: een circulaire economie.

RPS-nieuws-BCI-Gebouw-4621-ron-termeer-jim-teunizen
Jim Teunizen (links) en Ron Termeer bekrachtigen de samenwerking met een handtekening.

Gisteren tekenden Jim Teunizen, Aanjager Circulaire Bouweconomie bij BCI Gebouw en Ron Termeer, innovatiedirecteur bij RPS, hiervoor een overeenkomst op het hoofdkantoor van RPS in Delft.

Circulaire bouweconomie

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de bouw- en vastgoedsector op een andere manier gaan werken. Voor gebouwen betekent dit concreet dat zij zo ontwikkeld moeten worden dat alle producten en materialen herbruikbaar zijn.

Het meetbaar maken van die circulariteit is één van de kerndoelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Dat zorgt immers voor meer betrokkenheid bij direct belanghebbende en de maatschappij. BCI Gebouw geeft invulling aan dit kerndoel. Daarbij sluit zij aan bij de uniforme, effectieve meetmethode, zoals deze door platform CB’23  is ontwikkeld samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Inzicht krijgen

“Het krijgen van inzicht in de bestaande bouwproducten en -materialen in gebouwen en de wijze waarop deze zijn verbonden, vormt de basis voor een circulaire bouweconomie. RPS is hier dagelijks mee bezig en beschikt daarmee over de juiste kennis en kunde voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen”, duidt Jim Teunizen, Aanjager Circulaire Bouweconomie bij BCI Gebouw, de keuze voor het advies- en ingenieursbureau als nieuwe partner.

Volgens Ron Termeer, innovatiedirecteur bij RPS, sluiten de expertises en ambities van beide organisaties goed op elkaar aan. “Voor het meten en sturen op circulariteit met BCI Gebouw is technisch inzicht van materiaalgebruik en detaillering van belang. Dat past binnen het kennis- en competentieprofiel van onze vastgoedadviseurs.”

Integrale tool

Het in de praktijk beproefd meetinstrument om de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen is BCI gebouw. Dat brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieu-impact en circulariteit samen in één integrale tool. Waar andere meetinstrumenten zich vooral richten op het grondstof- en materiaalgebruik, maakt BCI Gebouw ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk.

RPS-nieuws-BCI-Gebouw-4639
Jim Teunizen (midden), Aanjager Circulaire Bouweconomie bij BCI Gebouw, gaat de komende periode actief kennis delen, ontwikkelen en verspreiden met innovatiedirecteur Ron Termeer (rechts) en teamleider huisvesting en vastgoed Maarten van Egmond, beiden van RPS.

Sloopmanagement

Komende periode zijn RPS en BCI Gebouw actief om kennis te delen, ontwikkelen en verspreiden op het gebied van circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden. Teunizen “Met de partners in het BCI Gebouw-netwerk bepalen we welke technische kenmerken van de bestaande gebouwvoorraad ook worden meegenomen bij de inventarisatie.”

Daarmee kan het netwerk bijvoorbeeld ook adviseren over circulaire bouwproducten/-materialen in meerjarenonderhoudsplannen. “Circulariteit heeft een directe relatie met sloopmanagement en is daarmee een verrijking van de (meerjaren) onderhoudsrapportages”, weet Teunizen.

Hij vervolgt: “Daarnaast onderzoeken wij hoe je bestaande vastgoeddata en -informatie het best kunt koppelen aan BCI Gebouw om een doelmatiger en effectiever proces in te kunnen richten.”

Duurzaamheidsopgave

RPS trekt met BCI Gebouw op om de toepassing van het meetinstrument in projecten te ontdekken. Termeer: “Potentiële opdrachtgevers en bezoekers van de website van BCI Gebouw kunnen dan een beroep doen op RPS voor het uitvoeren en/of valideren van hun BCI-berekening. Wij hebben inspecteurs en adviseurs die hiervoor opgeleid zijn.“

“Verder zijn we onder meer in overleg met een gemeente met een aanzienlijke duurzaamheidsopgave om hier binnenkort in de praktijk concreet mee te starten”, besluit Termeer.

Meer informatie

Bent u van plan om BCI Gebouw berekeningen te maken (nulmeting), of wilt u sturen op circulariteit (potentieel)? Gaat u BCI Gebouw implementeren in de Planon-omgeving door onder andere een koppeling te maken met conditiemetingen en/of meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)?
Neem dan contact op met Maarten van Egmond, teamleider Huisvesting en Vastgoed.