Raamovereenkomst voor Amsterdams bodemonderzoek krenten uit de pap

21.07.20

RPS behaalt als enige inschrijver maximale score op kwaliteit


Werken in én voor de dynamische hoofdstad van Nederland, wie wil dat nu niet. Voor RPS is het de komende vier jaar een feit. Het advies- en ingenieursbureau sluit met de gemeente Amsterdam een raamovereenkomst voor milieuonderzoeken (water)bodem en wegverharding. Daarbij behaalt zij als enige van de vijf gegunde partij de maximale score op kwaliteit.

“Dit zijn toch de krenten uit de pap. Een nieuw contract in een markt die we goed kennen op een plek waar je graag wil zijn. Als je je daar mag meten en op basis van een anonieme inschrijving de hoogste score behaalt op proceskwaliteit, proactieve houding, flexibiliteit en samenwerking, dan is dat fantastisch nieuws en een bevestiging van de ontwikkeling die we doormaken”, duidt de opgetogen operationeel directeur Coen Vrijland van RPS zijn eerste reactie.

Bewijzen

Binnen het raamcontract worden alle vormen van (water)bodemonderzoek uitgevraagd. Dit varieert van milieukundig onderzoek naar boomspiegels tot onderzoek op schoolpleinen in de binnenstad. De gegunde partijen krijgen van de gemeente van meet af aan alle kansen zich te bewijzen. Aan de hand van de geleverde kwaliteit beoordeelt Amsterdam wie zich op termijn een eventueel betere positie in de rangorde kan verschaffen. RPS beschikt hiervoor over een eigen omvangrijk veldwerkteam en werkt landelijk vanuit verschillende vestigingen, waaronder in Ouderkerk a/d Amstel, met voldoende back-up en ervaren projectleiders.

Partnerschap

Dit komt van pas om te beantwoorden aan de zienswijze van Amsterdam. De gemeente kiest binnen het samenwerkingstraject namelijk voor een proactief en flexibel partnerschap.
“Uiteraard vereist het werk in een stad als Amsterdam een andere dynamiek en flexibele aanpak. Maar het gaat er met name om dat je het proces binnen de gemeente leert begrijpen en weet met welk doel een onderzoek wordt uitgevoerd”, aldus Vrijland.

Deformatiemetingen

Voor RPS betekent dit de tweede raamovereenkomst met de gemeente Amsterdam binnen korte tijd. Eerder tekende het advies- en ingenieursbureau in de combinatie met BouwRisk en lv-Infra een contract voor het uitvoeren van deformatiemetingen van de kademuren en bruggen in de hoofdstad. Monitoring is een belangrijk onderdeel van het programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam.

 

Meer over milieuhygiënisch bodemonderzoek

Wij bieden ondersteuning binnen het gehele bodemonderzoektraject. Van historisch vooronderzoek tot en met saneringsonderzoek en uitvoering. Zo verrichten we niet alleen onderzoek in het kader van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld bij bouw- of milieuvergunningen. Ook voeren we bodemonderzoek uit op privaat initiatief. Dat is wenselijk bij het in kaart brengen van mogelijke risico’s bij de aankoop van een locatie. Meer weten? Bekijk onze uitgebreide dienstenpagina over bodemonderzoek