Multidisciplinaire inspectie 62 Jumbo-panden

30.12.20

RPS voert Technische Vendor Due Dilligence uit voor supermarktketen


RPS heeft in opdracht van Jumbo een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd met een Technische Vendor Due Dilligence als voorbereiding op de verkoop van 62 winkelpanden aan een vastgoedbelegger. Het gaat om een van de grootste verkooptransacties van een supermarktportefeuille in de afgelopen jaren.

“We zijn enorm trots dat we Jumbo hebben kunnen helpen aan een beter en actueler beeld van de technische aspecten van haar supermarkten, zodat de overdracht aan de koper vlot en transparant is verlopen”, aldus Dave van Drie, senior vastgoedconsultant van RPS, in een eerste reactie.

RPS-nieuws-JUMBO-TDD
De onderhoudstoestand, gebreken en risico’s van de (hoofd)bouwkundige elementen en gebouwgebonden installaties van de winkels zijn in beeld gebracht met een bouwkundige- en installatietechnische opname.

Technische Vendor Due Dilligence

Voor de beoogde verkoop moest Jumbo vanuit juridisch perspectief alles melden wat zij weet van de panden. RPS heeft naar de verschillende aspecten onderzoek gedaan en over de bevindingen objectief en onafhankelijk gerapporteerd. Met deze Technische Vendor Due Dilligence (TVDD) zijn eventuele tekortkomingen en risico’s aan de panden inzichtelijk gemaakt.

NEN 2767 conditiemeting

De onderhoudstoestand, gebreken en risico’s van de (hoofd)bouwkundige elementen en gebouwgebonden installaties van de winkels zijn in beeld gebracht met een bouwkundige- en installatietechnische opname. Van de gebouwelementen en installaties die gebreken vertonen zijn de onderhouds- en herstelkosten inzichtelijk gemaakt. Het toetsingscriteria dat hierbij als leidraad is gebruikt is de NEN 2767, conditiemeting voor gebouw- en installatiedelen.

Multidisciplinaire onderzoeken

Daarnaast zijn er nog andere multidisciplinaire onderzoeken uitgevoerd. Zo is met een historisch bodemonderzoek inzicht gegeven in eventuele potentiële bodembedreigende situaties.
Verder heeft er asbestinventarisatie plaatsgevonden om eventueel aanwezige asbesttoepassingen in de winkels op te sporen.

Tot slot heeft RPS van alle winkels de energielabels EPA-U opgesteld. Hiermee zijn de objectieve energieprestaties van de gebouwen inzichtelijk gemaakt. Het energielabel is verplicht voor eigenaren van een utiliteitsgebouw bij verkoop, verhuur en oplevering

Win-win situatie

De bevindingen van alle 62 locaties zijn door RPS uitgewerkt in een rapportage. “De onderzoeken en rapportages zijn gemaakt aan het begin van het verkoopproces, zelfs nog voordat er een selectie van potentiële kopers is gemaakt. Zo bespaart het TVDD-rapport uiteindelijk ook tijd en geld voor de koper bij het inzichtelijk krijgen van de technische staat en eventuele technische risico’s van de panden. Een win-win situatie voor alle partijen”, aldus Van Drie.

Meer informatie

Wilt u de keuzes en besluiten over de aan- en verkoop van vastgoed goed  onderbouwen? Dan is het essentieel om de kansen en risico’s in beeld te hebben en deze te begrijpen. In een vaak kort tijdsbestek kunnen de uitkomsten van een gedegen technisch en milieutechnisch onderzoek doorslaggevend zijn. Hierbij is de vertaling naar juridische en financiële consequenties van belang. Wij voeren T(V)DD’s uit voor zowel binnen- als buitenlandse opdrachtgevers.

Kijk voor meer informatie op de dienstenpagina van Technische Due Dilligence.