RPS en SGS werken samen aan standaard meettechniek voor chroom-6

22.10.19

Laboratoria delen analysetechnieken met elkaar


Nieuwe markten brengen nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Maar dat de laboratoria van concurrenten samenwerken om tot een geharmoniseerde meetmethodiek te komen, is wel heel bijzonder. Onder aanmoediging van Rijkswaterstaat gooiden RPS en SGS alle schroom overboord en deelden de geheimen van hun analysetechnieken van chroom-6 met elkaar. Frank Vrolijks (algemeen directeur van RPS) en Udo Waltman (directeur van SGS Search) vertellen waarom ze hun voorheen hermetisch gesloten deuren hebben opengezet: er is een volksgezondheid om te dienen.

Frank-Vrolijks-Udo-Waltman-samenwerkingchroom6
Frank Vrolijks (l), algemeen directeur RPS en Udo Waltman, directeur SGS Search.

‘Het chroom-6-dossier is een lastig dossier. We zijn genoodzaakt om er met zijn allen in te duiken. Dat heeft tijd nodig, maar die tijd is er niet. In een markt waarin we moeten dealen met een gevaarlijke stof, draait alles ook nog eens om kwaliteit. Het afgelopen jaar merkten we dat er nog te veel foutmarges tijdens analyses zijn. Dat moet anders, vinden wij als laboratorium. En als het dan om de volksgezondheid gaat, dan moeten we hierin op durven trekken met gelijkgestemden’, vertelt Udo Waltman.

Geen tijd te verliezen

Het afgelopen jaar deden de laboratoria daarom iets wat binnen dit landschap op zijn minst ongebruikelijk is: ze gaven de geheimen van hun zelf ontwikkelde analysetechnieken aan elkaar prijs. Frank Vrolijks: ‘Chroom-6 is een serieus probleem dat hoog op de politieke agenda staat. Er is nu geen tijd om uitgebreid te discussiëren welke aanpak het beste is en waarom. Rijkswaterstaat heeft ons uitgedaagd om de samenwerking te zoeken. Hun boodschap? Kom nou eens met een geaccepteerde aanpak waar iedereen achter staat en die de beste resultaten garandeert. Als het kan, zorg dan ook voor een accreditatie van de methode.’

Dit alles had een katalyserende werking. ‘In plaats van elkaar te beconcurreren en onze eigen methodes als de heilige graal te beschouwen, zochten we elkaar op en onderzochten we de mogelijkheden’, vertelt Udo Waltman. Dat was best wennen. ‘Ons werk is zo specialistisch. Er gaat veel tijd, onderzoek en geld zitten in de ontwikkeling van meetmethodieken. Het spreekt voor zich dat het in onze aard zit om dat te willen beschermen’, vervolgt hij.

Laboratoria-RPS-chroom-6

Beste uit twee werelden

Het wederzijdse vertrouwen bleek gaandeweg het proces echter groot. Hierdoor groeide de wil om de Nederlandse markt op relatief korte termijn van een geharmoniseerde meetmethodiek te voorzien. Vrolijks: ‘Dit is een uitermate interessant proces. We zijn de optimale componenten uit onze meetmethodieken aan het filteren om zo te komen tot een gezamenlijke techniek. We zetten al onze ervaringen en trials-and-errors in. Onze overtuiging is dat we samen eerder vooruitgang boeken dan alleen, juist omdat chroom-6 zo complex en onvoorspelbaar is.’

Geaccrediteerde meetmethodiek

Doel is om de geharmoniseerde meetmethodiek zo snel mogelijk geaccrediteerd op de markt te krijgen. Hier plakken de laboratoria echter nog geen concrete datum aan vast. ‘Overigens is het niet zo dat wij het alleenrecht op willen eisen wat betreft de ontwikkeling van de geharmoniseerde meetmethode. Dit is zeker geen gesloten front. Duidelijk is wel dat het om zeer specialistisch werk gaat, waarbij we al onze ervaring en kennis wat betreft chemie, coatings en interferenties inzetten om te komen tot een gezamenlijk afgestemde norm die Rijkswaterstaat omarmt’, nodigt Waltman ook andere vooruitstrevende laboratoria uit.

Toch weer concurrentiestrijd

Een paar jaar gelden hadden beide partijen niet kunnen bedenken dat ze ooit zoveel openheid van zaken zouden geven. ‘Het gaat hier wel om de zaken die onze concurrentiepositie definiëren’, stelt Vrolijks. ‘En hoe interessant het proces ook is; als de methodiek er dadelijk ligt, dan gaan we beide weer onze eigen gang en zullen we elkaar toch weer gaan beconcurreren. We blijven immers bedrijven met een winstoogmerk. Voor nu is er een groter plaatje: de volksgezondheid. Het is een geruststellende gedachte dat er dadelijk een breed geaccepteerd protocol ligt, zodat laboratoria bij complexe chroom-6-situaties allemaal tot dezelfde meetwaarden komen. Het gaat resulteren in meer rust op de chroom-6-markt.’

RPS-samenwerking-chroom6-laboratoria

 

‘Kwaliteit moet de boventoon voeren’

Zekerheid creëren in spannende chroom-6-tijden

Jan-Kegelaer-RPS-chroom6
Jan Kegelaer, operationeel directeur bij RPS.

Jan Kegelaer, operationeel directeur RPS, benadrukt hoe exceptioneel de samenwerking is: ‘Chroom-6 is een groot maatschappelijk probleem en daarom is er behoefte aan een standaard. Normaal gesproken worden de analysemethoden en normen opgelegd vanuit de wet. Dat is nog niet gebeurd en dus nemen wij als concullega’s het voortouw.

Eerlijk: onze analysetechnieken delen, druist tegen al mijn instincten in en is doodeng. Dit is immers een methode die we bij RPS al twintig jaar onder accreditatie hebben. We gaan toch de samenwerking aan, omdat er behoefte is aan kwaliteit. Omdat we vinden dat random partijen niet de kans moeten krijgen om bij opdrachtgevers aan te komen met analysetechnieken, waarvan we weten dat ze niet goed zijn.

Door samen voor de betrouwbaarste methodiek te staan, creëren we in deze spannende chroom-6-tijden zekerheid. Als er een norm is, dan is meteen duidelijk welke methoden geschikt zijn en welke niet. Het is dé manier om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig blootgesteld worden aan chroom-6.’

Meer informatie
RPS heeft een lang track-record en veel expertise opgebouwd. Met deskundige metingen stellen onze specialisten de grootte van het risico vast en adviseren over passende (bron)maatregelen. Meer weten? Bekijk de dienstenpagina over chroom-6.