Combinatie BouwRisk, Iv-Infra en RPS monitort Amsterdamse kades en bruggen

17.07.20

Nieuwe raamovereenkomst voor deformatiemetingen


De gemeente Amsterdam heeft met de combinatie BouwRisk, lv-Infra en RPS een raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van deformatiemetingen van haar kademuren en bruggen. Belangrijk facet binnen de samenwerking vormt de uitrol van nieuwe data-inwinningstechnieken, de validatie daarvan en het verwerken van de gegevens.

RPS-amsterdam-deformatiemetingen
De combinatie is sinds vorig jaar binnen twee voorgaande opdrachten al volop aan het werk in de hoofdstad.

Programma Bruggen en Kademuren

De gemeente Amsterdam is eigenaar en beheerder van de meeste civiele constructies binnen de gemeentegrens. Het gaat dan onder andere om circa 600 kilometer kademuren en oevers, en een aantal van 1800 bruggen. Het is belangrijk om deze objecten in goede staat te houden, zodat de stad veilig en toegankelijk blijft.

Binnen het programma Bruggen en Kademuren onderzoekt en monitort de gemeente 829 verkeersbruggen en 205 kilometer kademuur om een goede beslissing te kunnen nemen over de noodzaak van maatregelen en/of de planning van de vernieuwing.

De combinatie BouwRisk, lv-Infra en RPS brengt de komende twee jaar met deformatiemetingen in beeld of en hoe de civiele objecten bewegen. Zij voert nul- en herhalingsmetingen uit en rapporteert over de resultaten en berekeningen. Met de optie op verlenging van deze opgave voor twee keer één jaar.

Nieuwe bewezen technieken

De deformatiemetingen worden op de traditionele manier uitgevoerd. Met waterpasinstrument en een Total Station (tachymeter). Parallel hieraan verkennen de drie partners andere slimmere manieren om deformaties van civiele objecten te meten. Bewezen technieken worden getoetst in de Amsterdamse situatie.

Projectmanager Geodesie Eric Buishand van RPS legt uit. “We hebben drie alternatieve methoden aangedragen om deformatiemetingen sneller en met minder mankracht uit te voeren. Van laserscannen en fotogrammetrie tot sensor monitoring. Deze technieken hebben zowel op investering, kwaliteit, continuïteit als capaciteit toegevoegde waarde. Wat dat concreet betekent voor dit project gaan we de komende periode nader onderzoeken en valideren.”

Power BI

Verder zal de combinatie bijdragen aan het totale informatieplaatje dat vereist is om het Amsterdamse areaal te beheren. De combinatie gebruikt onder meer een op basis van Power BI ontwikkeld dashboard voor het analyseren van trendbreuken.

“Met Power BI verzamelen we alle data van het object op één plek. Daarbij zoeken we naar logische verbanden in de data door deze gegevens uit verschillende bronnen slim te combineren, in rijke visualisaties te presenteren en makkelijk onderling te delen. Je krijgt meteen een overzicht dat er op een bepaald punt deformatie is geconstateerd. Vervolgens kan je direct verder kijken in welke richting dat is gebeurd en vanaf wanneer het is opgetreden. Daarmee ben je in staat sneller betere beslissingen te nemen”, vat Buishand de meerwaarde van deze tool samen.

Hernieuwde samenwerking

De combinatie is sinds vorig jaar binnen twee voorgaande opdrachten al volop aan het werk in de hoofdstad. De eerste metingen aan circa 90 bruggen en de metingen aan 130 kades (20 kilometer) zijn al bijna achter de rug. De herhalingsmetingen voor de risicovolle bruggen lopen nog tot maart door.  De metingen van de kades worden in de nieuwe raamovereenkomst voortgezet. Daarnaast worden voor het hele areaal binnen de scope van het programma diverse nulmetingen en herhalingsmetingen uitgevoerd.

Met minimaal 300 metingen per jaar zijn de drie combinanten dus ook de komende raamovereenkomstperiode verzekerd van werkzaamheden in onze hoofdstad. “We zijn erg blij mee met deze raamovereenkomst. Er wacht immers een belangrijke opgave in één van de meest dynamische steden van Nederland”, kijkt Buishand uit naar de hernieuwde samenwerking.

 

Meer informatie

RPS beschikt over een team aan specialisten dat hoog nauwkeurige, betrouwbare metingen uitvoert die leiden tot een concrete uitspraak over de wijze waarop objecten vervormen of verplaatsen. Meer weten over hoe we u daarbij ondersteunen? Bekijk de uitgebreide dienstenpagina over deformatiemetingen.