Samenwerking met waterschappen krijgt impuls door Carlson-methode

15.10.20

Korte doorlooptijden, nauwkeuriger resultaat


Steeds meer waterschappen stappen over naar de Carlson-methodiek om data in te winnen voor het beheer van hun assets. Ook RPS heeft begin 2020 geïnvesteerd in deze soft- en hardware. Het maakt de samenwerking succesvoller, met snellere doorlooptijden en kleinere foutmarges.

rps-case-digitale-dijkinspectie-tiel-yves-martens
Yves Martens, projectleider GIS bij RPS.

Het landmeetwerk voor waterschappen verandert. Niet in de traditionele opgaves, maar wel in de moderne digitalisering van de processen. Natuurlijk moeten er dwarsprofielen en kunstwerken, zoals duikers en stuwen ingemeten worden. Het waterschap heeft deze door landmeters verzamelde data immers nodig voor het actueel houden van hun legger- en beheerregister. Dus werken de landmeetkundige rekenaars de ruwe meetdata op tot geodata.

Tot voor kort kwam er dan een arbeidsintensief proces op gang van aanvragen, meten en opwerken tot uiteindelijk het aanleveren van het gewenste formaat aan de opdrachtgever. Hoe anders is dit nu. Veertien waterschappen investeerden net als RPS in de soft- en hardware van Carlson. De bits en bites nemen een aanzienlijk deel van de menselijke handelingen over.

RPS-nieuws-samenwerking-waterschappen-impuls-carlson-david-cuel
Landmeter David Cuel in de Boven-Slinge, even ten oosten van Winterswijk, meet dwarsprofielen in.

“Om in de toekomst voor waterschappen meetwerk te kunnen blijven doen, hebben we bewust geïnvesteerd in GPS-meetstok, een veldpc (tablet met Windows 10 erop) en Carlson SurvPC software”, zegt Yves Martens, projectleider GIS bij RPS. “Voor ons betaalde zich dat ook snel uit, nadat we twee raamcontracten gegund kregen van de waterschappen Waterschap Rivierenland en Rijn & IJssel, die het werken met de Carlson-techniek als grote plus hadden gesteld.”

Verschil met traditioneel meten

Wat is er nu anders aan Carlson? Martens legt uit: “Het verschil met traditioneel meten is dat het waterschap ons een ‘lege’ geodatabase als basis voor het meetwerk aanlevert. Dit is een deel van hun eigen bronbestand dat tijdelijk is ‘bevroren’, dus met dezelfde structuur en opbouw. Het bevat bijvoorbeeld de locatie van kunstwerken of te meten dwarsprofielen en alle verplicht in te vullen velden, zoals type, ligging en doorstroomgegevens”, aldus de GIS-expert.

Al deze gegevens worden in de Carlson-tablet geladen, zodat de landmeter dit buiten verrijkt met nieuwe meetdata. Zo wordt de bestaande geometrie correct aangepast op positie en eventuele veranderingen ten opzichte van de oude data doorgevoerd. “Vervolgens sturen we het aangevulde bestand met dezelfde structuur, maar met gewijzigde inhoud, rechtstreeks terug naar het waterschap”, vervolgt Martens.

RPS-nieuws-samenwerking-waterschappen-impuls-carlson-david-cuel-scherm
De data wordt in de Carlson-tablet geladen, zodat de landmeter dit buiten verrijkt met nieuwe meetdata.

Geolied proces

Een mutatieslag door de landmeetkundig rekenaar is dan niet meer nodig. Het waterschap synchroniseert zelf de deellevering weer terug met het bronbestand. Volgens Martens is het voordeel dat de doorlooptijd korter is en de kans op fouten kleiner wordt.
RPS heeft op deze wijze de eerste meetopdrachten al uitgevoerd voor het Hoogheemraadschap van Delfland en voor Waterschap Rijn en IJssel.

De resultaten zijn volgens Martens bemoedigend. “Het is even wennen aan het nieuwe werkproces. het buitenwerk duurt iets langer doordat er meer ingevoerd dient te worden. Maar de controle binnen is minimaal en daardoor is de doorlooptijd verkort. Wanneer dit een geolied proces is, maakt het de samenwerking met waterschappen alleen maar doeltreffender.”

RPS-nieuws-samenwerking-waterschappen-impuls
Terug op kantoor voert landmeter David Cuel nog een controleslag uit op de meetdata. Meetwaardes krijgen een dubbelcheck en de data wordt in GIS geladen voor een laatste visuele controle.  Het Waterschap  gebruikt bovenstaande dwarsprofielen om veranderingen in de beekloop te detecteren.

Meer informatie

Doeltreffend assetmanagement vereist het gebruik van vele (geo)databronnen met een enorme diversiteit. Dat werkt alleen als u de vereiste geodata tijd- en plaatsonafhankelijk kan raadplegen en bewerken. Onze geo-professionals ondersteunen u bij het effectief en efficiënt beheren van uw geodata.

Kijk voor meer informatie op de dienstenpagina van geo-informatie .