Inspectie SZW ontvangt eerste exemplaar ‘Opgelucht’

20.09.18
Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende evenementen.

Long Alliantie Nederland en RPS lanceren uitgave over werken met gevaarlijke stoffen

Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij Inspectie SZW, heeft woensdag 19 september 2018 het eerste exemplaar van de uitgave ‘Opgelucht’ in ontvangst genomen uit handen van Emiel Rolink, directeur Long Alliantie Nederland en Frank Vrolijks, directeur RPS Nederland. Beide partijen helpen met deze gezamenlijke uitgave bedrijven op weg naar een werkomgeving waarin het voorkomen van beroepslongziekten centraal staat.

rps-nieuws-opgelucht-gelanceerd
Emiel Rolink, directeur Long Alliantie Nederland en Frank Vrolijks, directeur RPS Nederland reiken de uitgave ‘Opgelucht’ uit aan Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij Inspectie SZW, op het hoofkantoor van Strukton in Utrecht.

Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie ruim drieduizend door blootstelling aan stoffen. Dit zijn liefst vijf keer zoveel dodelijke slachtoffers als in het verkeer. Onnodig, want met de juiste inzichten en maatregelen is veel leed te voorkomen. Toch nemen veel bedrijven nog onvoldoende maatregelen om veilig en gezond met stoffen te werken. Het gaat dan niet alleen kankerverwekkende en giftige stoffen, zoals ammoniak, dieselrook en chroom-6, maar ook over op het oog onschuldige stoffen, zoals alledaagse schoonmaakmiddelen en natuurlijke stoffen, zoals meelstof en schimmels.

Bewustzijn vergroten

De Long Alliantie Nederland (LAN) en RPS zetten zich dagelijks in om blootstelling aan (gevaarlijke stoffen) te voorkomen. Met de lancering van ‘Opgelucht’ trekken beide partijen samen op om het bewustzijn en verantwoord werken met stoffen bij werknemers en werkgevers te vergroten. In de uitgave komen geïnterviewden aan het woord die beroepsziekten belichten vanuit een medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek. Daarmee sluit het initiatief onder meer aan bij de bewustwordings- en voorlichtingscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Preventie

Dat beroepsziekten zich snel kunnen manifesteren, getuigt het interview met een veertigjarig slachtoffer in het openingsartikel. Als lasser door ondeugdelijke bescherming dertien jaar onnodig blootgesteld aan giftige rookgassen, kampt hij nu met de heftige, fysieke gevolgen. Het verhaal met een bedrijfsarts betoogt dat werkgevers daarom meer slagen moeten én kunnen maken in een goed preventiebeleid. De projectleider gevaarlijke stoffen binnen Inspectie SZW gaat in op de ‘Zelfinspectietool’ die bedrijven daarmee op weg helpt. Strukton Rail laat in de publicatie zien hoe zij veilig en gezond werken in de praktijk.

Verder komt de positie van de arbeidshygiënist uitgebreid aan bod en geeft een advocaat inzicht in het juridisch perspectief als het gaat om gezondheids- en veiligheidsclaims. Luchtvaartexpert Benno Baksteen completeert het geheel met de lessen die we kunnen leren uit de aanpak in het vliegverkeer.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.opgelucht.nl. Op deze site treft u verschillende invalshoeken aan omtrent het werken met gevaarlijke stoffen. Zoals verhalen van experts uit verschillende vakdisciplines, praktische tips en het laatste nieuws. Daarnaast heeft u hier de mogelijkheid een print of online exemplaar van de publicatie ‘Opgelucht’ aan te vragen.