Avontuurlijke ontdekkingsreis van een projectmanager waterkeringen

Spannende projecten in ontspannen werksfeer


Gezocht: een nieuwe projectmanager waterkeringen. Maar niet zomaar eentje. Want buiten wachten uitdagende projecten en binnen kom je terecht in een warm bad. Wie kan er beter vertellen wat je hier kan verwachten dan Dennis Hordijk die dezelfde rol vervult en zijn teamleider Sandor de Kluizenaar.

RPS-artikel-projectmanager-waterveiligheid
Projectmanager waterkeringen Dennis Hordijk (rechts) en zijn teamleider Sandor de Kluizenaar bij de Nieuwe Driemanspolder.

“Het is nauwelijks voor te stellen dat dit voorheen een vlak gebied met slootjes was. Alles wat je hier ziet, hebben wij mogen ontwerpen en berekenen.”
Projectmanager waterkeringen Dennis Hordijk is met zijn teamleider Sandor de Kluizenaar weer eens terug bij de Nieuwe Driemanspolder. Drie jaar geleden stond hij met zijn laarzen in de modder. Nu met zijn nette schoenen in een prettige najaarszon die het 350 grote hectare natuur- en recreatiegebied kleurt.

Want de eerste contouren zijn al zichtbaar van een aantrekkelijk groen- en waterrijk gebied. Er is al volop ruimte om te wandelen, fietsen, varen of op andere wijze te recreëren.
“We hebben echt vorm kunnen geven aan de volledige inrichting van dit gebied en de klimaatadaptatie met de kades, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen. Het leuke van ons vak is om dat op een dag als vandaag weer eens in de realisatie te zien”, vervolgt Dennis.

Het is alweer vier jaar geleden dat hij begon aan dit avontuur waar ook de engineering van het grondwerk toebehoorde. “Vooral de zettingsgevoelige ondergrond en de opbarstgevoeligheid in dit gebied waren een uitdaging”, herinnert de voormalig projectleider zich. “Hier hebben we in de ontwerpfase nogal wat geotechnische en geohydrologische berekeningen voor uitgevoerd.”

RPS-artikel-projectmanager-waterveiligheid
Dennis en Sandor bij de door RPS ontworpen vissteiger in de Nieuwe Driemanspolder.

Klinkt als een leuk job. Wat houdt zo’n functie als projectmanager waterveiligheid bij RPS precies in?

“In het kort ben je de spil in het web binnen zowel waterveiligheids- als waterbouwkundige projecten. Je zorgt hierin voor een beheerste uitvoering en aansturing op kosten, planning en kwaliteit. En daarnaast ben je actief op commercieel vlak om nieuwe kansen te zien en te benutten. Zelf vind ik het ook leuk om binnen ons team waterbouw en waterveiligheid over de strategisch koers en teamontwikkelingen mee te denken”, antwoordt Dennis kort samengevat.

“En oog houden voor het menselijke. Want de mensen moeten de producten leveren en de klant die moet tevreden zijn. Daar moet je gevoel voor hebben”, vult zijn teamleider Sandor aan.

Beschrijf dat team waterbouw en waterveiligheid eens?

Dennis begint bij deze vraag meteen te stralen. “Dat is een heel leuke jonge, enthousiaste club van 25 vakmensen. De sfeer is heel informeel en ontspannen. Met z’n allen hebben we in de afgelopen jaren forse ontwikkelingsstappen gemaakt. Hierdoor is het werk niet alleen leuker en uitdagender, maar kan het ook makkelijker uitgevoerd worden.”

“Dat zit hem ook in de persoonlijke ontwikkeling van de mensen qua zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen”, valt Sandor hem bij. “Die groei is ontzettend leuk om te zien. Vooral omdat je persoonlijke groei combineert met de ambities waar je als team uiteindelijk naartoe wil gaan. Zo ontstaat een gezamenlijke ontdekkingsreis waarin je elkaar helpt en met elkaar verder komt.”

RPS-artikel-projectmanager-waterveiligheid
Dennis Hordijk: “Je werkt binnen een informele sfeer samen met 25 vakmensen.”

Dat komt van pas in de waterveiligheidsprojecten. Zitten er momenteel nog een paar pareltjes in jullie portefeuille?

“Zeker weten”, klinkt Dennis stelling. Hij noemt de inrichting van de Wieden, een Natura 2000-gebied, dat samen met de Weerribben het grootste laagveenmoeras van West-Europa vormt. Om de biodiversiteit te behouden en zelfs uit te breiden, worden hier allerlei maatregelen getroffen om de flora en fauna en hun natuurlijke leefomgeving te beschermen.

“In mijn rol als ontwerpmanager hou ik me bezig met het ontwerpen en realiseren van de inrichtingsmaatregelen voor nieuwe natuur- en waterhuishoudkundige maatregelen. Zoals de verbreding van het Ettenlandsch kanaal en een nieuw gemaal. Dat doe ik in het Bouwteam samen met de Provincie Overijssel en Boskalis. Het leuke is dat je als ontwerpmanager hier zowel ontwerpt, coördineert als meedenkt over het inspelen op de uitdagingen van de drassige ondergrond en de kwetsbare natuur.”

Sandor is heel enthousiast over het werk van zijn team voor het Gebiedsprogramma A5H. Hier wordt het watersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden compleet anders ingericht. Want in 2050 zal als gevolg van klimaatverandering een grotere waterafvoercapaciteit nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Bovendien is nu en in de toekomst meer wateraanvoer van betere kwaliteit nodig in periodes van droogte.

“Een fantastisch project waar wij het ontwerp voor uitwerken en de varianten voor hebben ontwikkeld. Met nieuwe gemalen op andere plekken en andere watergangen. Omdat het boezempeil van de Nieuwe Overwaard beter beheersbaar wordt vanwege het nieuwe boezemgemaal en de kortere afvoerroute, treden er minder hoge pieken in de waterstanden op. Daardoor hoeven er minder kades te worden versterkt.”

RPS-artikel-projectmanager-waterveiligheid
Sandor: Je krijgt veel vrijheid om de dingen binnen projecten zelf in te richten.”

Wat maakt het voor een projectmanager waterveiligheid speciaal om dit soort projecten binnen RPS uit te voeren?

“Dat is vooral de vrijheid die je krijgt om zelf de dingen in te richten voor het project, de mensen en de kansen daarin”, vervolgt Sandor.
“Maar ook de variëteit”, vult Dennis aan. “De ene dag werk je aan kleinere projecten met een compact team. De andere dag sta je aan het roer van grote projecten waarbij je met andere disciplines binnen onze organisatie samenwerkt, zoals ecologie, bodem, kabels en leidingen, landmeten en het team voor niet-gesprongen explosieven.”

Hij vervolgt: “Ook prettig is dat binnen onze organisatie niet alles in beton gegoten is. Als we kansen zien om dingen slimmer te doen, dan krijg je daar de ruimte voor.”

Dennis noemt een voorbeeld met het ontstaan van een eigen geotechnisch laboratorium. “We liepen tegen beperkingen van de marktcapaciteit aan. Kregen projecten gegund waar de externe laboratoriumcapaciteit plotseling wegviel. Toen ontstond een idee voor het ontwikkelen van een eigen geotechnisch laboratorium. Inmiddels is dit met bijbehorende specialisten uitgegroeid tot volwaardige dienstverlening.”

Jullie zoeken nog een projectmanager waterveiligheid. Wat voor type moet dit zijn?

Sandor: “De man of vrouw die wij zoeken zal voor diverse opdrachtgevers namens RPS het eerste aanspreekpunt zijn. Je bent dus niet alleen de projectmanager die op de uurtjes en planning zit, maar er is ook veel ruimte voor een inhoudelijke bijdrage. In de rol van ontwerpmanager of technisch manager.”

“En dat maakt het erg leuk”, spreekt Dennis uit ervaring. “Soms ben je betrokken bij projecten waar je alleen op de planning, kosten en kwaliteit stuurt. Je hebt dan specialisten in je team die de inhoudelijke uitvoering zelfstandig oppakken. Een andere keer ben je actief als ontwerpmanager waarbij je het gehele ontwerpproces mede creëert vanuit eigen inhoudelijke kennis. Verder kan het zijn dat je voor een project alle verschillende disciplines bij elkaar brengt. Tot slot krijg je alle ruimte om actief mee te denken en mede inhoud te geven aan de koers van ons team.”

Sandor benadrukt hierbij nogmaals dat de persoonlijke ambities centraal staan. “Waar krijg jij energie van? Waar ligt je passie? Ga dat doen, want dan komt het goed. Daar probeer ik als teamleider altijd oog voor te hebben.”

RPS-artikel-projectmanager-waterveiligheid

Enne…. wat voor direct leidinggevende kan de nieuwe projectmanager verwachten?

Sandor lacht. “Nou, ik ben nogal van het vertrouwen en af en toe moet ik mezelf aanzetten op controle. Maar mijn ervaring is dat de meeste mensen hun verantwoordelijkheid kennen en het meestal wel goed komt. Met transparantie en openheid kun je samen alles oplossen.”

“Wel kan ik zeggen van: ‘Jongens, nu is het leuk geweest… laten we weer focussen op de doelen en resultaten!’ Toch ben ik bovenal meer van het inspireren, praten en de creativiteit. Altijd met oog voor de mens. Maar goed, nu ben ik zelf te veel aan het woord geweest.”

Liever geeft hij het woord aan de nieuwe projectmanager waterveiligheid. Spreekt dit je aan? Dan horen we ook graag jouw verhaal.

RPS-artikel-projectmanager-waterveiligheid

Solliciteren ?
Solliciteer hier direct op de vacature projectmanager waterveiligheid. Of neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met Sandor de Kluizenaar per mail of telefoon 06 46 227 196.