PROVADA 2019: Are you fit for the Future?

06.05.19

Bezoek RPS 4 t/m 6 juni in het NeVap Innovatiehuis

Hoe zorgt u als vastgoedeigenaar of exploitant voor een veilig en gezond gebruik van vastgoed? Voldoet u tegelijkertijd aan het woud aan energieverplichtingen? En maakt u ook nog eens uw duurzaamheidsambities waar? Onze adviseurs helpen u van 4 t/m 6 juni  op weg tijdens de PROVADA in de RAI in Amsterdam. 

Impressie van de vorige editie in 2018.

Klaar voor de toekomst?

We zitten middenin een hoogconjunctuur. Er is er alom positiviteit in de markt. Tegelijkertijd weten we dat er een aantal strategische vraagstukken zijn die de toekomst binnen de vastgoedsector drastisch zullen beïnvloeden.

U heeft het al druk genoeg. Maar hoe anticipeert u tijdig op de regelgeving, trends en innovaties die er op ons afkomen? Het realiseren van toekomstbestendig en veilig vastgoed vraagt immers vandaag al om fundamentele keuzes.

PROVADA heeft voor de 15e editie gekozen voor het thema ‘Are we fit for the Future?’. Een prikkelende vraag waar RPS u alles over kan vertellen. Onze vastgoedadviseurs zijn niet alleen beschikbaar om met u te sparren over uw strategische keuzes. Ook kunt u een aantal inspirerende pitches van hen bijwonen.

Inspirerende sessies bijwonen?

In het Nevap Innovatiehuis (nummer 54 – hal 12) nemen Johan Smit, Sander de Jong, en Dave van Drie, senior consultants op het gebied van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed, u in een aantal korte sessies mee binnen de thema’s veiligheid, gezondheid, wetgeving en duurzaamheid. Daarnaast heeft u tijdens een extra tafelmoment de kans nog even met Dave in gesprek te gaan of u voldoet aan de zorgplicht.

Dinsdag 4 juni 2019


Thema:
Weet je waar de kansen liggen?
Omschrijving: Aan de slag met de Energieverplichtingen!
Hoe ziet het speelveld van Energie & Duurzaamheid voor vastgoed eruit? Op welke wijze kunt u als vastgoedeigenaar en exploitant voldoen aan een woud van ‘energieverplichtingen’? Hoe maak je je ambities waar in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de Sustainable Development Goals van de VN? Sander de Jong laat u  tijdens deze sessie zien welke stappen je in welke volgorde kunt zetten en helpt u zo op weg. Op zo’n wijze dat dit aansluit op de vastgoedstrategie voor de korte en lange termijn. Onze insteek is; blijf in controle en maak het praktisch!

Locatie: NeVaP Innovatiehuis
Tijd: 15.00 uur
Spreker: Sander de Jong

de Jong_Sander_20180514

Over Sander de Jong
Sander de Jong houdt zich binnen het team Huisvesting & Vastgoed bezig met duurzame en gezonde gebouwen. Als BREEAM-NL Expert & Assessor is hij betrokken bij nieuwbouw en bestaande gebouwen en met de WELL-methodiek slaat hij de brug met meer focus op de gebouwgebruiker in de gebouwde omgeving. Door de kennis van collega arbeidshygiënisten, ecologen, ergonomen, veiligheidskundige en organisatiesdeskundigen te gebruiken ontstaat er een integraal duurzaam en gezonde werkomgeving waarbij de gebruiker centraal staat.

Woensdag 5 juni 2019


Thema:
Weet wat je moet doen?
Omschrijving: Aan de slag met veilig en gezond Vastgoed!
Hoe zorgt u  er voor dat u als vastgoedeigenaar of exploitant geen zorgen hebt over een veilig en gezond gebruik van vastgoed? Hoe borgt u dat uw vastgoed altijd voldoet aan wet- en regelgeving, zodat u claims kunt  voorkomen? Welke risico’s zijn er aanwezig voor gebruikers en omgeving en hoe breng je die in beeld? RPS ondersteunt u met een stapsgewijze aanpak van brononderzoek naar inventarisatie, inspectie op locatie en een heldere rapportage. Tijdens deze sessie laat Dave van Drie zien hoe we dat doen. Het verkrijgen van inzicht is namelijk de eerste stap in beheersing van mogelijke gevaren, zodat u als eigenaar en/of gebruiker rustig kunt slapen.

Locatie: NeVaP Innovatiehuis
Tijd: 13.55 uur
Spreker: Dave van Drie

Over Dave van Drie
Dave van Drie  verricht voor RPS als senior consultant, specialistische onderzoeken op bouwkundig en bouwfysisch vlak. Gebreken aan vastgoed wordt breed geanalyseerd. Dave is in staat waarde voor zijn opdrachtgevers te creëren, door te adviseren over Assetmanagement bij het realiseren, beheren en instandhouden van gebouwen.
De focus gericht op Gebouwkwaliteit, Compliance, Duurzaamheid, Specialistisch onderzoek & advies, Brand, ‘bouwgebreken- en geschillenonderzoek, onafhankelijk Gerechtelijk Deskundige, arbitrage’ maar ook onderhoudsstrategie en – beleid en vastgoedbeheer.

RPS Dave van Drie - Projectmanager 1

Extra tafelmoment – woensdag 5 juni

FutureFit: Zorg dat je geen risico loopt met je Vastgoed! Veilig gebruik van vastgoed voor gebruikers en de omgeving is steeds belangrijker.
De zorg- en onderzoeksplicht conform de Woningwet vormt voor u als vastgoedeigenaar of exploitant, vaak zonder dat u het weet een groot risico. Als u weet wat er allemaal mis kan zijn, loopt u als vastgoedeigenaar geen risico op persoonlijke aansprakelijkheidsstelling!

We gaan na of uw vastgoed voldoet aan voorschriften en regels en. Daarnaast doen we voorstellen voor het beheersen van aangetroffen risico’s. Tijdens deze verdiepingssessie nemen we u mee in twee concrete praktijkvoorbeelden van verschillende vastgoedportefeuilles. We nemen de te volgen stappen met u door, zodat u ziet wat het voor u zou kunnen betekenen.

Tijd: 14.00 – 14.30 uur
Locatie: NeVaP Innovatiehuis
Spreker: Dave van Drie
Inschrijven: Wilt u alvast verzekerd zijn van een stoel? Schrijf u  alvast in voor het tafelmoment.

Donderdag 6 juni 2019


Thema:
Hoe komt u tot integraal inzicht?
Omschrijving: Zonder integraal in- en overzicht geen uitvoerbare visie en beleid!
Het kenmerk van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed is de integraliteit, samenhang en verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Veranderingen en kansen voor ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. Om duurzaamheidsambities waar te kunnen maken moet uw vastgoedorganisatie daarin flexibel kunnen meebewegen. Zonder integraal en samenhangend inzicht is dat niet mogelijk. Maar hoe doet u dat dan!? RPS ondersteunt u met het doorlopen van de stappen op het meest geschikte moment! Een systematische aanpak is de oplossing. Tijdens deze sessie laat Johan Smit zien hoe we dat doen. Als u het ziet, begrijpt u het en helpt  hierover een eigen visie te vormen!

Over Johan Smit
Johan Smit is senior consultant asset- en onderhoudsmanagement vastgoed bij RPS. Hij draagt met collega’s huisvesting en vastgoed van RPS bij aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en methodieken die direct in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd en toegepast. Onder meer door invulling te geven aan boeken, opleidingen en initiatieven van NeVaP.
Johan, is coördinerend hoofdauteur van het boek ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ en is als hoofddocent van ‘BOB Opleidingen, trainingen en advies & NEN Trainingen’ betrokken bij de ontwikkeling en het geven van de Masterclass en de NEN 2767 Trainingen.

Locatie: NeVaP Innovatiehuis
Tijd: 13.20 uur
Spreker: Johan Smit

rps-johan-smit-senior-consultant-asset-en-onderhoudsmanagement

 

Inschrijven

Wilt u de komende editie van de PROVADA bijwonen? Schrijf u in op de site van de PROVADA.