Waterschappen inspireren elkaar tijdens Carlson Kennisuitwisselingsdag

Samen bouwen aan geodata-expertise voor slim en efficiënt assetbeheer


Steeds meer waterschappen omarmen de Carlson inwin- en verwerkingsmethodiek voor hun assetbeheer. Geen wonder dat de door RPS georganiseerde kennisuitwisselingsdag in Utrecht zo druk bezocht werd. Hierin deelden waterschap Limburg en waterschap Vechtstromen hun succesverhalen met andere waterschappen over de verbeterde communicatie met meetbureaus en het efficiënter bedienen van meerdere data-afnemers met verschillende databases in één watergang.

 

Voor de waterschappen is het inmeten van dwarsprofielen en kunstwerken, zoals duikers en stuwen, een belangrijke taak. Ze hebben deze gegevens nodig om hun register van assets up-to-date te houden. Voorheen was dit een arbeidsintensief proces van aanvragen, meten en verwerken tot het gewenste formaat voor de opdrachtgever werd geleverd. Maar nu is dat allemaal anders. Veertien waterschappen, maar ook meetbureaus zoals RPS, hebben geïnvesteerd in de soft- en hardware van Carlson, waardoor een aanzienlijk deel van de menselijke handelingen is geautomatiseerd.

 

Onder het motto “Als je niet deelt, kun je ook niet vermenigvuldigen”, kwamen tien waterschappen, samen met leverancier Carlson en RPS, bijeen voor een kennisuitwisselingsdag in Utrecht. Een verslag van de dag met Chris Winkler, vakspecialist informatievoorziening bij waterschap Limburg, Martin Veldhuis, senior medewerker Geo-informatie bij Vechtstromen, en initiatiefnemer Yves Martens, projectleider GIS bij RPS.

‘Ik verwacht dat er meer van dit soort dagen gaan volgen’

 

“Het is en blijft moeilijk om alle partijen bij elkaar te krijgen. Maar als dit dan lukt, merk je dat elk waterschap met dezelfde uitdagingen te maken heeft en gemotiveerd is om van elkaar te leren.”

“Zo’n dag is heel waardevol en daarom verwacht ik dat er meer zullen volgen”,  zegt Chris Winkler, vakspecialist informatievoorziening en coördinator van de landmeters voor het inwinnen van data bij waterschap Limburg.

Foto: Chris Winkler, vakspecialist informatievoorziening waterschap Limburg.

Chris legt uit dat externe meetbureaus vaak meerdere waterschappen bedienen met verschillende meetprotocollen. “Die verschillende partijen leverden op hun eigen manier data bij ons aan, wat leidt tot inconsistenties en extra werk om de data passend te maken.”

Na de fusie in 2017 besluit Waterschap Limburg op zoek te gaan naar een systeem dat beter aansluit bij hun verwerkingsbehoeften. Zij vindt dat in Carlson dat op dat moment nog niet actief is voor de waterschappen in Nederland. Het leidt voor Limburg tot een pioniersrol voor de verdere ontwikkeling van de software in ons land. “De eigenaar, Bruce Carlson, is zelfs drie keer vanuit Amerika naar ons toe gekomen. Hij zag potentie in de markt en wij hebben hem en onszelf geholpen door het systeem voortdurend te testen en feedback te geven.”

Waterschap Limburg werkt binnen een raamovereenkomst met RPS samen voor het periodiek inwinnen van data voor de waterlopen. “De eis dat dit met Carlson gebeurt, is vastgelegd in ons meetprotocol. Hiermee zijn we ervan verzekerd dat de aangeleverde data naadloos past in ons proces. Het voordeel is dat Yves Martens een GIS-specialist is en dat Carlson ook een GIS-gerelateerd inwinprogramma is. Zo hebben we veel ideeën met elkaar kunnen uitwisselen om sneller stappen te maken.”

Een van die ontwikkelingen is het toevoegen van een controletool-koppeling binnen Carlson. Dit biedt waterschap Limburg de mogelijkheid om de inwindata automatisch te controleren en fouten te lokaliseren, waardoor de verwerking van de gegevens wordt versneld. “De data komt binnen zoals zij die nodig hebben, omdat eventuele fouten die de landmeter tijdens het inwinnen kan maken met scripts binnen ArcGIS automatisch worden opgelost. Dit bespaart veel tijd, zorgt voor meer nauwkeurigheid en uniformiteit”, ervaart Chris.

RPS-carlson-dag

Voor een enthousiaste groep GIS- en geodataspecialisten, landmeters, en coördinatoren van de waterschappen opent RPS het programma. Er volgt een  presentatie over de aanpak met het Carlson meetwerk, de gebruikte technieken en de samenwerking met de waterschappen. Meetleider David Cuel van RPS is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Daarna volgt het podium voor de waterschappen Limburg en Rijn & IJssel. Jeroen Harbers van Carlson sluit de kennisdag af met een presentatie over de nieuwste soft- en hardware en toekomstige ontwikkelingen.

‘Je leert veel van de mensen die vergelijkbaar werk doen, maar het toch anders aanpakken’

 

“Af en toe wissel je eens wat kennis uit met je naastgelegen waterschap, maar dat is minder dan eigenlijk noodzakelijk zou moeten zijn. Je opereert toch vooral op je eigen eiland. Des te interessanter is het om op zo’n dag mensen te ontmoeten die vergelijkbaar werk doen, maar het toch op een iets andere manier aanpakken. Daar leer je veel van.”

“Ik ben heel enthousiast geworden over hoe je met bepaalde koppelingen met Carlson efficiënter, sneller en nauwkeuriger kunt werken”, zegt Martin Veldhuis, coördinator van de landmeters bij waterschap Vechtstromen.

Foto: Martin Veldhuis, landmetercoördinator waterschap Vechtstromen

RPS-artikel-carlson-dag

Martin gaf met zijn presentatie een inkijkje in hoe je verschillende afnemers van data binnen je organisatie kunt bedienen met verschillende databases in één meetgang. “Er zijn teams die bij ons werken met legger-, groengegevens en data voor de BGT. Als zij allemaal tegelijk in hetzelfde bestand werken, kan dat lastig zijn. Dankzij een koppeling binnen Carlson kan de landmeter in het veld zijn werk doen, terwijl Carlson automatisch de gegevens wegschrijft naar de verschillende databases, zonder dat de landmeter hier zelf aan hoeft te denken. De verwerkingsteams kunnen vervolgens gelijktijdig in de verschillende databases hun eigen werkzaamheden uitvoeren.”

Gevraagd naar wat hem het meest is bijgebleven van de dag, noemde Martin de mogelijkheid om meerdere keren een check-in te doen tijdens metingen met behulp van een FME-script, zoals waterschap Limburg en Rivierenland hebben bedacht. Een FME-script is een stukje code dat wordt gebruikt in FME (Feature Manipulation Engine), een softwareprogramma dat wordt gebruikt voor het transformeren en verwerken van geografische gegevens. “Voordeel van de koppeling met zo’n script is dat als er een fout wordt ontdekt, deze nog steeds kan worden aangepast.  Op dit moment kunnen deze correcties binnen Carlson alleen worden gemaakt met de versiemechanismen van Esri*, waarmee je maar één keer iets kunt inlezen.”

*Esri is 's werelds grootste leverancier van GIS-software, web-GIS en toepassingen voor het beheer van geodatabases

‘Je hoeft als waterschap niet opnieuw het wiel uit te vinden’

 

“Elk waterschap heeft zijn eigen manier van werken met de Carlson-methodiek. Met deze dag hoop ik de onderlinge samenwerking en begrip een impuls te geven. Want je hoeft als waterschap niet opnieuw het wiel uit te vinden.”

“Wat ik had verwacht gebeurde ook, namelijk het delen van ervaringen en e-mailadressen. De bereidheid van waterschappers om elkaar te helpen is groot.  Ook voor ons als advies- en ingenieursbureaus helpt zo’n dag om de dienstverlening naar onze opdrachtgevers te verbeteren”, ervaart Yves Martens, projectleider GIS bij RPS en initiatiefnemer van deze kennisuitwisselingsdag.

Foto: Yves Martens, projectleider GIS bij RPS.

RPS-artikel-carlson-dag

Smaakt zo’n dag naar meer? Yves  is ervan overtuigd van wel: “Toen we de dag aankondigden hadden binnen twee dagen 35 mensen van tien verschillende waterschappen zich aangemeld.  Dat was al meteen een succes. De dag was meteen volgeboekt en de eerste verzoeken voor een volgende kennisdag zijn al binnen. Je kunt dan stellen dat dit voor herhaling vatbaar is. Wat mij betreft komt die tweede Carlson Kennisdag voor Waterschappen er wel!”

RPS-carlson-dag

Meer informatie

Geo-informatie is de bron van alle digitale kaarten. Het kan gaan om fysieke objecten, zoals gebouwen, maar ook bewegende objecten met een dynamische locatie. Onze dienstverlening richt zich op het slim toepassen van deze data.  Kijk voor meer informatie op onze uitgebreide pagina over geo-informatie.