Vruchtgebruik bodemverontreiniging

28.11.17

Het omvormen van deze vervuilde locaties tot duurzame woon- en werkplekken.

Het is geen toeval dat vervuilde locaties in Nederland vaak gelegen zijn in een aantrekkelijk woon- of werkgebied. Op deze, veelal binnenstedelijke, locaties hebben onze voorouders hard gewerkt aan de wederopbouw en welvaart van ons land. En helaas, binnen de kaders van de toen geldende normen, met minder aandacht voor mens en milieu als nu. Het omvormen van deze vervuilde locaties tot duurzame woon- en werkplekken, is de basis onder de samenwerking tussen Stepforward en RPS.

vruchtgebruik_hex1_L
Oude verontreinigde locaties nieuwe betekenis geven

Stepforward wil verontreinigde plekken weer een zinvolle betekenis geven. Dergelijke locaties hebben vaak te maken met veelomvattende problematiek. De vraag naar een verbindende factor tussen alle partijen die bij een probleemsituatie betrokken zijn, is onwaarschijnlijk groot. Stepforward vervult die rol en is daarom binnen een paar maanden na oprichting eigenlijk al onmisbaar geworden binnen de herontwikkeling van saneringslocaties.

Bodemsanering biedt kansen

Stefan Wemmenhove, directeur van Stepforward, legt uit: “Stepforward heeft de drive om van een negatieve situatie een positieve te maken. Zodat alle betrokkenen weer de vruchten kunnen plukken van de nieuwe functie. Binnen iedere stap binnen het proces bekijken wij wie en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Met een ondernemende milieukundige blik is een bodemsanering voor ons geen blackbox of bedreiging maar een kans.”

Vervuilde plekken met potentie

Binnen het samenwerkingsverband houdt RPS zich bezig met het obstakelvrij spelen van verontreinigde locaties voor de nieuwe functie. Van milieukundig bodemonderzoek, asbestinventarisatie, digitale terreinmeting, voorontwerp en detailengineering tot en met de vergunningverlening en realisatiebegeleiding. Mar Kwakkelstein, projectmanager locatieontwikkeling bij RPS, vult aan: “Niet in problemen denken, maar in oplossingen. Niet voor niets werkt het team vanuit omgevings-, milieu- en kostenbewustzijn. Als je net iets verder kijkt, hebben deze locaties namelijk enorm veel potentie!”

Van quickscan tot ontzorgen

Stepforward kijkt altijd vooruit met het oog op herontwikkeling. Wemmenhove: “We krijgen ongeveer twee locaties per week aangereikt. Deze nemen we allemaal heel serieus. Ze worden in samenwerking met RPS in beeld genomen met een quickscan. We kijken niet alleen naar de locatie en de verontreiniging. Ook praten we met de eigenaar, onderzoeken de subsidiemogelijkheden en kijken met een schuin oog naar mogelijke herontwikkeling.”

Stapsgewijs verder gaan

De resultaten monden uit in een rapport. “Op basis daarvan bespreken we met de klant of het raadzaam is met elkaar stapsgewijs verder te gaan. De eigenaar wordt aan de hand mee genomen in de voortgang en in de gesprekken met de stakeholders, zoals overheden, milieudiensten, aannemers en ontwikkelaars”, aldus Wemmenhove.

Maatschappelijk rendement

Probleemlocaties zijn vaak een doorn in het oog. Hekken camoufleren niet alleen de risico’s van bodemverontreiniging of asbestbesmetting en van brand en vandalisme, maar ook de kansen voor herontwikkeling. Door een vervuilde locatie een nieuwe bestemming te geven, help je een provincie, gemeente of buurt de omgeving weer een stukje aantrekkelijker te maken. “Als je hier iets moois voor terug kan krijgen, krijgt het alleen maar waarde voor de gemeenschap. In duurzaamheid, beeldkwaliteit en werkgelegenheid”, besluit Wemmenhove.