Vliegensvlug inmeten en inspecteren

11.12.19

Waarom de inzet van een drone steeds meer een vlucht neemt?


Een terrein, kunstwerk of gebouw vanuit de lucht inmeten of inspecteren. Dat kan soms sneller, veiliger en efficiënter dan met de hand. Het is de reden dat RPS voortaan ook met een drone door het luchtruim vliegt. Ideaal voor landmeters, asbestdeskundigen en vastgoedinspecteurs. Maar wat levert dit opdrachtgevers op?

RPS-artikel-drone-inspectie-103119_8b
Dronepiloot Bram van den Bosch van RPS verzamelt met zijn drone in een enkele vlucht meer data dan traditionele methodes in weken, of zelfs maanden.

Wie kent ze niet, die prachtige videobeelden van onherbergzaam gebergte of ruig natuurgebied waar je te voet niet kunt komen. Het gebruik van drones is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook in de wereld van metingen en inspecties behoren ze inmiddels tot de gereedschapskoffer van een landmeter, asbest– of vastgoedinspecteur. Best wel logisch eigenlijk. Traditioneel landmeten of het inspecteren van vastgoed is een arbeidsintensief karwei dat grotendeels met de hand wordt uitgevoerd. Met een drone gaat dat allemaal sneller en veiliger.

“Binnen 15 minuten heb je een gebied van acht hectare gescand. Of in hetzelfde tijdsbestek het grondvolume in beeld gebracht waar een veldmedewerker uren mee bezig is”, verklaart Wessel Sterenberg, adviseur landmeten en geo-informatie bij RPS de voordelen.
Met resultaten die tot op de centimeter nauwkeurig zijn. Een drone verzamelt in een enkele vlucht namelijk  meer data dan traditionele methodes in weken, of zelfs maanden. Data die zelfs rechtstreeks ingelezen kan worden in CAD of geïntegreerd in BIM (3D Bouw Informatie Model).

Het inmeten van een natuurgebied of het inspecteren van vastgoed is een arbeidsintensief karwei dat sneller en veiliger gaat met een drone.

Het resultaat is een gedetailleerde, driedimensionale visualisatie van het gebied, met nauwkeurige informatie over hoogtes en afstanden. Dit zogenaamde 3D-mapping is niet nieuw. Landmeters gebruiken het al decennia voor het nauwkeurig verkrijgen van geometrische data. Dit werkt met een slim algoritme dat naar de overlap tussen foto’s kijkt en deze data combineert met GPS-locaties. Het algoritme genereert vervolgens een 3D-model uit deze data. Hoe gaat dit in zijn werk? Wessel legt uit:

1. Equipment

“We beschikken over een drone, een kleine onbemande helikopter, voorzien van een camera met groothoeklens voor foto en video en RTK-GPS voor een realtime positiebepaling op centimeterniveau. Daarnaast hebben we een bevoegde piloot in dienst die de (wettelijke) regels kent en weet welke stappen hij moet ondernemen.”

2. Vergunningen

“Afhankelijk van de locatie bepalen we of we met of zonder vergunning mogen vliegen. Dichtbij luchthavens, mensenmenigte, aaneengesloten bebouwing, industrie en havengebieden, autosnelwegen moet er een vergunning worden aangevraagd. Dat traject verzorgen we zelf.”

3. Vluchtplan

“Voor vertrek naar de locatie is er een vluchtplan gemaakt. De drone volgt een vooraf ingesteld routing over het gebied dat je wilt mappen. Het is zaak dat de foto’s ruim voldoende overlap hebben om de gewenste delen van het gebied te omkaderen. Daarmee genereer je uiteindelijk een betrouwbare puntenwolk als basis voor verdere dataverwerking.”

4. Beelden maken

“Bij het opzetten van het vliegplan wordt de camerastand (loodrecht, birdeye-view) bepaald voor een optimale vastlegging van het gebied/object. Tijdens het fotograferen brengt de drone elke vierkante centimeter van een vooraf bepaald gebied in kaart. De combinatie van vlieghoogte en foto-overlap bepaalt de uiteindelijke resolutie van de 3D map.”

5. Verwerking

“Na het fotograferen van het object of terrein is er voldoende data verzameld voor de verwerking. De landmeetkundig rekenaar leest de gemaakte foto’s in de computer in om ze vervolgens in softwarematige processen aan elkaar te rekenen tot één grote 3D-afbeelding (Google Maps in hoge resolutie). Deze afbeelding is niet sec een plaatje, maar een betrouwbare 3D-puntenwolk waarin we kunnen meten en berekenen dankzij de RTK (Real Time Kinematic en is de overtreffende trap van DGPS, red.) in de drone.”

6. Resultaat


“De uitkomst is een 3D kaart van het gehele terrein waarmee snel, gemakkelijk en nauwkeurig afstanden, oppervlakten en volumes bepaald kunnen worden. Omdat de drone met RTK is uitgerust en veelal meetpunten in het terrein zijn gemaakt kunnen we er zeker van zijn dat een meter ook werkelijk een meter is.”

RPS-artikel-drone-Schoonrewoerd
Impressie van een 3D-model door het combineren van alle meetpunten.

Miljoenen meetpunten

Drones meten niet alleen de vooraf bepaalde meetpunten, zoals een landmeter dat ook doet, maar maken een gedetailleerde scan van iedere vierkante centimeter in het gebied. Dat levert zoals gezegd een enorme hoeveelheid bruikbare data op, in de vorm van letterlijk miljoenen meetpunten. “En die data zijn zeer bruikbaar, zo ondervonden wij voor ons werk in de Oostelijke Vechtplassen”, zegt Wessel.

Grondbalans berekenen

Voor dit werk bij de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, een Natura-2000 gebied dat onderdeel is van de Oostelijke Vechtplassen, heeft een drone de werkvoorbereider van RPS ondersteund met het in kaart brengen van het terrein (0-situatie) en berekenen van de grondbalans. Hier is ook een 3D-model van gemaakt. “Bij punten die moeilijker te bereiken zijn, zoals een rivierbedding kan de drone gemakkelijk overvliegen en zo veiliger, sneller en nauwkeuriger gaan opmeten”, aldus de geo-informatiespecialist.

RPS-artikel-drone-landmeten-vluchtplan
Impressie van een uitgevoerd vluchtplan voor het inmeten van een fietstunnel. De bolletjes impliceren de positie van de drone. In het blauw de kaders van de gemaakte foto. Het groene pijltje geeft de stand van de camera aan tijdens het maken van de foto.

3D-visualisaties

Naast volumemetingen van grond, zijn drones van meerwaarde voor 3D-visualisaties die bijvoorbeeld worden toegepast bij de actualisatie van hoogtemodellen, ontwerpen van kunstwerken langs watergangen, bij inpassingen van 3D-ontwerpen voor landschapsarchitecten en bij onderhoudsinspecties. “Voor waterschappen leg je moeiteloos delen van het buitengebied vast. Agrariërs kun je helpen om de afwatering van het perceel in kaart te brengen, zodat het grasland niet meer onder water komt te staan”, somt Wessel nog een paar concrete praktijkvoorbeelden op.

Risicovolle omgeving

Drones kunnen op plaatsen komen, die voor personen moeilijk of (liever) niet bereikbaar zijn. De landmeter blijft ver weg van de risicovolle omgeving op de werf doordat de drone ook aan de randen kan opstijgen. Een asbestinspecteur hoeft bij het inventariseren de schoorsteen niet in. Inspecties van hoogspanningsmasten gebeuren vanaf het bureau.

Kortom, je legt met de drone de buitenwereld vast en neemt deze mee naar binnen om het te inspecteren. Hoe ziet het gebouw eruit? Moet ik echt het dak op, of kan ik het alvast met de inzet van een drone beoordelen? Op basis van één opname kunnen diverse specialisten het object vanachter de computer beoordelen. Let’s make complex easy.

Bekijk de korte video met een impressie van beelden gemaakt met de drone bij het inspecteren het dak van de vestiging Leerdam van RPS.

Meer informatie

Bent u van plan een terrein, kunstwerk of gebouw vanuit de lucht in te meten of inspecteren? Wij leveren u betrouwbare data waarmee u snel de juiste beslissingen neemt. Zo krijgt u grip op de alledaagse (asset) vraagstukken. Kijk voor meer informatie op de dienstenpagina over drone inspecties