Total geeft mens en machine geen kans te verslappen

01.02.15

Gasproducent zet vol in op geïntegreerd gezondheids- en veiligheidsbeleid.

Total is alweer vijftig jaar actief in de Nederlandse olie- en gasindustrie. In die periode zijn de gezondheids- en veiligheidsnormen fors aangescherpt. Toch voelt het werken binnen een risicovolle industrie voor de medewerkers van Total als een warm bad. Corporate Quality Coördinator Ronny Ali legt uit hoe zijn organisatie dat realiseert.

rps-total-mens-machine-geen-kans-verslappen-ronny-ali-2-1
Quality coördinator Ronny Ali van Total E&P Nederland.

De handdruk is ferm. Ronny Ali oogt als een afgetrainde atleet. Brede schouders, smal gezicht, strakke blik. Zijn postuur heeft hij deels te danken aan het beoefenen en doceren van Krav Maga. Een zelfverdedigingssport die wereldwijd bekend staat als het meest realistische zelfverdedigingssysteem dat er is, en uitgaat van het proactieve principe dat aanval de beste verdediging is. Als Quality coördinator bij Total E&P Nederland staat dit credo ook symbool voor zijn basistaak. Ronny werkt voor Total Exploration & Production in Den Haag. Een divisie van de Franse energiereus die zich bezighoudt met het opsporen en produceren van aardgas (koolwaterstoffen) in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Dit gebeurt vanaf 22 productieplatforms en vier onderzeese productiefaciliteiten. Een risicovolle onderneming die vraagt om een proactief gezondheids- en veiligheidsbeleid.

Mandarijnen

“De richtlijnen op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn niet meer te vergelijken met dertig jaar geleden”, begint de Quality coördinator. “Je kunt je nu toch niet meer voorstellen dat olie ooit door het rioleringsstelsel werd afgevoerd? Een onveilige werkplek kan effect hebben op je gezondheid. En als je niet gezond bent, kan dat weer invloed hebben op een veilige werkomgeving. Daarom benaderen wij veiligheid en gezondheid geïntegreerd met elkaar.” Total moedigt medewerkers nadrukkelijk aan een gezonde levensstijl aan te houden. Zo heeft het bedrijf eigen fitnessfaciliteiten en krijgt het personeel hulp bij het stoppen met roken en de aanpak van overgewicht. Terwijl een cateringmedewerker mandarijnen in een fruitmand gooit, wijst Ronny op het belang van goede voeding. “Het fruit is gratis en met bewustwordingscampagnes onderstrepen we dat.” Een aanpak die loont. “We hebben een laag ziekteverzuim in vergelijking met andere industrieën. De mensen voelen zich hier thuis en willen verantwoordelijkheid dragen.”

rps-total-geeft-mens-machine-geen-kans-te-verslappen-2-4
Het productieplatform L7CC bestaat uit vier eilanden die onderling met bruggen aan elkaar zijn verbonden: de accommodatie voor de bemanning, een gasbehandelingsinstallatie, een puttenplatform en een compressieplatform.

Strandzand

Met het veiligheidsontwerp van de gasproductieplatformen, persoonlijke beschermingsmiddelen en strenge veiligheidsvoorschriften voorkomt Total dat medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat risico doet zich voor bij het openen van gasbewerkingssystemen voor inspectie of onderhoud. Daarbij kunnen stoffen als benzeen, kwik en van nature voorkomend radioactief materiaal vrijkomen. “Onze reservoirs gaan tot zo’n vier kilometer diep de bodem onder de Noordzee in. Tijdens de productie van aardgas kunnen natuurlijk aanwezige radioactieve stoffen, zoals lood, meekomen. Die blijven als residu achter in de leidingen”, legt Ronny uit.

Wettelijke grens

Werknemers mogen worden blootgesteld aan een bepaalde geringe hoeveelheid straling per jaar. Met een persoonlijke Dosimeter houdt Total dat nauwlettend in de gaten. Ook is bij Total iemand aangesteld die verantwoordelijk is voor hoe om te gaan met radioactief materiaal en het naleven van de Kernenergiewet. “Radioactiviteit maakt mensen angstig”, stelt Ronny. “Beelden van Tsjernobyl en Fukushima staan ons nog helder op het netvlies. Maar dan heb je het over kerncentrales waar je te maken hebt met extreem hoge radioactiviteit.” De Quality coördinator merkt op dat de benzeen die bij gaswinning vrijkomt gevaarlijker voor de gezondheid kan zijn dan de radioactieve lading. Hij wijst op plekken in de wereld waar de natuurlijke straling op basis van de bodemsamenstelling zelfs hoger is dan onze wettelijke grens. “Als wij het strandzand van sommige plekken in Brazilië hier in een potje zouden stoppen moet er een veiligheidssticker op.”

rps-total-geeft-mens-machine-geen-kans-te-verslappen-2-3

Asbest

Total onderwerpt de 22 gasproductieplatformen jaarlijks aan strenge inspecties. RPS heeft ze vanaf 2005 allemaal onderzocht op asbest. Op dit moment vindt een asbestsanering plaats op één van platformen. Ronny: “We hebben geïnventariseerd of er asbest zit en wat de blootstelling is. Hiervoor heeft RPS metingen uitgevoerd in de lucht en op oppervlakten, zoals stof en materiaal. Op basis van de resultaten heeft RPS een plan van aanpak voor de asbestsanering geschreven en de projectbegeleiding gedaan.” Alle hoog risicogebieden zijn aangepakt. Niet alleen op de platformen, maar bijvoorbeeld ook bij het warehouse en de reddingsboten. “Als er materiaal wordt gevonden waarin asbest verwerkt is, ondernemen we direct actie door het asbest te laten verwijderen of veilig te stellen”, legt de veiligheidsexpert uit. Naast asbest blijven de legionellabacterie en geluidsoverlast punten van aandacht voor Total. Drinkwatersystemen worden op gezette tijden gecontroleerd op legionella en chemische vervuiling. Apparatuur dat veel lawaai maakt, wordt uitgerust met geluidsbehuizing en/of geluiddempers. Daar waar dit niet mogelijk is, is het dragen van gehoorbescherming verplicht.

Helikopters

Verder zijn er externe factoren die impact kunnen hebben op de veiligheid van personeelsleden. Een productieplatform staat te boek als een EX-zone. Dat heeft te maken met het ontploffingsgevaar. Medewerkers mogen bijvoorbeeld geen mobiele telefoon of fotocamera gebruiken op het platform. Schepen en helikopters worden volgens Ronny als belangrijke risicofactoren gezien. “Er is een veiligheidszone van vijfhonderd meter om het platform heen waarbinnen geen schepen mogen varen. We hebben een systeem om dat te monitoren. Helikopterbewegingen vormen ook een groot risico, omdat ze op een relatief klein dek landen en geregeld te maken krijgen met forse windstoten.”

rps-total-geeft-mens-machine-geen-kans-te-verslappen-2-2

Lage ongevallenstatistieken

De grootste risicofactoren op een platform zijn dus niet aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen toe te schrijven? “Klopt. Offshore werkzaamheden brengen risico’s met zich mee, omdat we in een kleine en compacte omgeving met gas en hoge druk werken. Alle veiligheid- en gezondheidsmaatregelen zijn erop ingericht om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. Onze industrie heeft ondanks de risico’s lage ongevallenstatistieken. Dat heeft te maken met het hoge veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers. Kijk eens naar de bouwwereld. Daar gebeuren dagelijks ongelukken, terwijl bij ons de omstandigheden gevaarlijker zijn.”

Milieuramp

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is een ongeval nooit uit te sluiten. In de week van het interview kwam naar buiten dat de federale rechter in de Verenigde Staten een energieleverancier veroordeelde voor grove nalatigheid bij de milieuramp op hun boorplatform in de Golf van Mexico in 2010. Heeft deze uitspraak invloed op het handelen van Total? “Zeker!”, zegt Ronny stellig. “Al zijn de omstandigheden wel anders. Bij dit ongeval ging het om olieproductie in diep water op drijvende platforms. Bij onze gaswinning werken we met vaste platforms die op de zeebodem staan. Toch hebben we de case bestudeerd en gereflecteerd aan onze eigen situatie.” Conclusie? “Ons boor- en veiligheidsprogramma zit goed in elkaar. Wel moeten we meer aandacht geven aan het reactieve deel van een ongeval. Met andere woorden: als er iets gebeurt, hoe ga je daar dan mee om? Wie zijn de actoren en welke interactie is vereist? We zijn dat meer gaan oefenen door het simuleren van vergelijkbare incidenten. Mocht er iets gebeuren, dan zijn we er optimaal op voorbereid.”