‘Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk’

01.10.13

Syntrus Achmea werkt aan synergie en bewustwording.

Vooruitstrevend. Dat woord is Syntrus Achmea Real Estate & Finance wel toevertrouwd. De winkelbelegger wil de exploitatie van het vastgoed in Nederland naar een hoger niveau brengen. Een uitgedokterde brandveiligheidscan moet zowel de samenwerkingspartijen als concurrenten wakker maken.

Rookontwikkeling

Samen met RPS ontwikkelde Syntrus Achmea hiervoor een uitgebreide brandveiligheidsscan, maar met compacte rapportage en bijbehorende toelichting. Met deze scan zijn inmiddels ruim tweehonderd binnenstedelijke winkels van Syntrus Achmea door RPS onderzocht. Soms bleek dat de brandscheiding tussen winkel en bovenwoning niet op orde was. “De bewoner heeft vaak niet door dat er rookontwikkeling is en dat kan rampzalige gevolgen hebben. Wij als eigenaar zijn daar verantwoordelijk voor, maar voorheen hadden we geen goed mechanisme om dat te beoordelen. Nu hebben we dit probleem door een verbeterde brandvertragingslaag kunnen oplossen.” Andere zaken die aan het licht kwamen: stapels lege schoenendozen in de vluchtroute, onleesbare pictogrammen, het ontbreken van een brandslang en een slecht onderhouden cv-ketel. “Het is de taak van de winkelier om dat op orde te hebben, maar wij moeten hen daar wel op attenderen. Voorheen had ik geen tools in handen dat te doen.”

Winkeliers

Van Dongen vervolgt: “Het is voor een winkelier ook hartstikke moeilijk. Zij hebben het al druk genoeg met hun klanten. We proberen met de scan de bewustwording te vergroten door de spelregels rondom brandveiligheid inzichtelijker te maken. Je merkt dat je elkaar daarmee naar een hoger niveau brengt. Bovendien verbetert de communicatie tussen winkelier, beheerder en ons als je een ‘bindmiddel’ hebt.” Syntrus Achmea heeft de intentie de uitgebreide brandveiligheidscan vijfjaarlijks te laten doen. Op basis van de resultaten licht Van Dongen de beheerder in die zorgt voor het concreet aanpakken van de problemen. Daarnaast inspecteert de beheerder de winkelpanden jaarlijks nog een keer op hoofdpunten. “We merken dat ook bij hen de bewustwording stijgt. De beheerders komen eerder naar ons toe als er problemen zijn en kunnen samen met de technisch specialisten verbeteringen aanbrengen.”

Comfortzone

Een mooi resultaat dat past in de visie van Van Dongen. Hij vindt dat de exploitatie van het vastgoed in Nederland zich moet blijven ontwikkelen. Syntrus Achmea maakte een eerste aanzet door alle beheerde winkelpanden te voorzien van een energielabel. De veiligheidscan lijkt de logische vervolgstap. “Als je de CO2-uitstoot kan reduceren doe dat dan gewoon. Dit geldt ook voor het verbeteren van de brandveiligheid. Bovendien kun je zaken als bouwdossiers en NEN-normeringen beter managen en de huurder beter faciliteren als je je zaakjes op orde hebt. Je brengt winkelondernemers in een comfortzone, waardoor zij zich kunnen focussen op de verkoop.”

“Kijk daar!” Als Bart van Dongen door de Kalverstraat loopt staat zijn blik continu op de onderzoeksmodus. De technisch manager winkelbeleggingen van Syntrus Achmea wijst op het afbladderen van het schilderwerk in de bovenhoek van een winkelpand. Details die bij het winkelend publiek niet opvallen, ook geen directe invloed hebben op de veiligheid. “Maar als het een pand van ons zou zijn, zouden we hier zeker wat aan doen. Ook dit heeft invloed op het karakter van een gebouw als het gaat om een duurzame en veilige uitstraling”, stelt Van Dongen.

Veiligheidsrisico’s

Zijn werkgever Syntrus Achmea, de grootste winkelbelegger van Nederland (1750 huurovereenkomsten op 450 locaties), heeft duurzaam- en veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor circa twintig pensioenfondsen belegt zij in winkelvastgoed. Veelal panden in binnenstedelijke gebieden. Zoals ook in de drukke Kalverstraat die wekelijks bijna een miljoen bezoekers trekt. Brand in een winkel kan dan als snel catastrofale gevolgen hebben voor mens en omgeving. Maar wie zet de lijnen uit om die risico’s te inventariseren en beïnvloeden? Hoe maak je de veiligheidsrisico’s beheersbaar? En bij wie liggen welke verantwoordelijkheden?

Er zijn immers drie partijen bij het risicobeheer betrokken: de eigenaar, beheerder en huurder. Van de terugtrekkende overheid hoeven zij steeds minder te verwachten als het gaat om preventiebeleid. Van Dongen: “Daarom hadden we behoefte aan een methode om de brandveiligheid beter te organiseren. Een stappenplan die ons bij de hand neemt om de risico’s in kaart te brengen en adequaat op te lossen.”