Grip op grondwaterstanden

15.05.19

Gemeente Utrecht meet, weet en anticipeert met omvangrijk meetnet

 

Van wateroverlast tot hittestress. De klimaatverandering laat ook de gemeente Utrecht niet onberoerd. Met 200 meetsensoren door de stad krijgen én houden zij met RPS grip op de grondwaterstanden. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Julia Donker, hoofd stedelijk water en riolering van de gemeente Utrecht, en Ed Kamperdijk, grondwaterspecialist bij RPS, geven een kijkje achter de schermen.

Klimaatverandering

De klimaatverandering heeft voor gemeenten gevolgen voor de openbare ruimte en het beheer daarvan. Ook de gemeente Utrecht moet daarop anticiperen. Hiervoor stelt zij een klimaatadaptatiestrategie op. “We maken een complete analyse van de stad”, vertelt Julia Donker, hoofd stedelijk water en riolering. “Hiermee krijgen we een overzicht van waar de kritische gebieden liggen. Daar stemmen we onze te nemen maatregelen op af. Je merkt uit de resultaten dat dit voor elke gebied binnen de stad anders kan zijn.”

Grondwatermeetnet

De resultaten uit het grondwatermeetnetsysteem vormen een belangrijke motor voor die te nemen maatregelen. Donker: “We hebben een meetsysteem met 200 vaste punten waar wij het grondwater monitoren. Zo weten wij precies wat er in welke gebieden speelt op het gebied van grondwateroverlast. Ed Kamperdijk van RPS ondersteunt ons bij het inrichten van de meetsystemen, het meten, de rapportages en de vertaling daarvan naar wat we moeten doen als er ergens overlast is.”

Het grondwatermeetnetsysteem bestaat al sinds de jaren zestig. Op 200 vaste meetlocaties wordt met dataloggers elke uur de grondwaterstand geregistreerd. Iets wat voorheen nog handmatig gebeurde. “De gemeente Utrecht moet er in het kader van de zorgplicht voor zorgen dat het ontwateringscriteria 70 cm beneden maaiveld blijft. Met dataloggers kunnen we dat waarborgen”, zegt Kamperdijk.

Wateroverlastlocaties

Het meetnet omvat peilbuizen die zowel het ondiepe grondwater boven de kleilaag, als het diepe grondwater in het zandpakket meten. Daarnaast bestaat het meetnet uit specifieke projectpeilbuizen. Kamperdijk: “Hiermee monitoren we onder meer de werking van infiltratieriolen, zandfilters, wadi’s en wateroverlastlocaties. Ook meten we op locaties waar bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of infrastructuur komt. Zo weet je bij aanvang van de werkzaamheden exact waar je te maken krijgt met hoge waterstanden en hoe daarop te anticiperen”, aldus de bodemadviseur en grondwaterspecialist.

 

Meer informatie

Het klimaat in Nederland verandert: buien zijn korter en heviger. Dit heeft gevolgen voor de afvoer van regenwater binnen stedelijk gebied. Onze specialisten ondersteunen u met maatwerkoplossingen bij het bergen en afvoeren van regenwater. Daarnaast werken we dagelijks aan het slim verbeteren van watersystemen. Voor nu en in de toekomst