Dijkverbetering Schinkelpolder benutten voor natuurimpuls

09.03.21

Hoogheemraadschap van Rijnland initieert grootschalig ecologisch onderzoek


In Noord-Holland staan ze aan de vooravond van een grootschalig flora- en faunaonderzoek.  Want de dijk van de Schinkelpolder moet versterkt worden. Omgevingsmanager Adrian Boogaard van het Hoogheemraadschap van Rijnland ziet volop kansen de natuur hiermee ook een impuls te geven. 

Ecoloog Floor Reijngoudt van RPS voert bij de dijk van de Schinkelpolder met speciale geluidsapparatuur onder meer vleermuisonderzoek uit.

De Schinkelpolder is een polder ten oosten van de Ringvaart in de gemeente Aalsmeer. De waterveiligheidsadviseurs van RPS zijn reeds in de weer om een technisch ontwerp voor de dijkversterking te maken. “Bij het ophogen van zo’n waterkering komen we altijd natuurwaarden tegen. Vandaar dat we de ecologen van ditzelfde bureau ook een grootschalig ecologisch onderzoek laten uitvoeren”, steekt Adrian van wal.

Er vindt niet alleen onderzoek plaats naar vleermuizen, maar ook naar steenmarters, boommarters, eekhoorns, ringslangen en bepaalde vogelsoorten met beschermde voortplantings- en verblijfplaatsen.
Adrian ziet dat met vertrouwen tegemoet. “RPS heeft al eerder een ecologisch onderzoek gedaan in het verlengde van de Schinkelpolder. Dat leverde een duidelijke onderzoeksrapport op met heldere adviezen.”

Creatief optimaliseren

Voor zijn rol als omgevingsmanager is dat belangrijk om te zien wat er is en hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen inpassen. “We willen niet alleen voldoen aan de basisvereisten van de flora en fauna, maar de dijkverbetering ook benutten om dit én de biodiversiteit daarvan een upgrade te geven”, vervolgt hij.

Concreet betekent dit een weging van de belangen. Is het risico acceptabel om een voor vogels belangrijke boom te behouden, of komt de waterveiligheid dan te veel in het geding?
“Vaak zie je dat je met een beetje creativiteit best wat optimalisaties vindt, als je dat als opdrachtgever écht wil”, ervaart Adrian. “Ik kijk bijvoorbeeld erg uit naar de bevindingen voor de eekhoorns, omdat ik een onderzoek voor deze diersoort nog niet vaak ben tegengekomen. Wat zou je specifiek voor hen kunnen doen?”

Natuurvriendelijk inpassen

De uitdaging is dan ook altijd zoeken naar die optimalisaties. Wat is de impact op de omgeving als zo’n dijkontwerp klaar is? En hoe pas je de mitigerende maatregelen op een zo natuurvriendelijke manier in?

“Vaak zie je bij de technische specialisten dat ze de beschoeiing bijvoorbeeld standaard 30 centimeter boven het maaiveld laten uitsteken. Ecologen kijken verder dan dat beginsel. Want als je de beschoeiing (deels) onder water zet, is het voor de fauna makkelijker om het water in of uit te gaan. Prettig is dat RPS zowel over een technische als ecologische afdeling beschikt, waardoor je dit soort belangen goed op elkaar kunt afstemmen.”

Batwoman Floor zet vleermuis in de spotlight

Lees morgen hier ook het verhaal van ecoloog Floor Reijngoudt over haar passie voor vleermuizen en de wijze waarop ze die inzet voor dit project aan de Schinkelpolder.

Meer informatie
Ecologisch inzicht begint bij de kennis van dier- en plantensoorten, bodem- en waterkwaliteit. Ecologisch onderzoek bestaat in allerlei soorten en maten. Daarom werken wij met een breed scala aan methodieken op dat vlak. Kijk voor meer informatie op onze dienstenpagina over ecologisch onderzoek.