Asbestdak omzetten in duurzaam verdienmodel

20.11.19

Manege de Zonnebeek maakt werk van uitkomst asbestinventarisatie RPS


In Overijssel maken ze werk van locaties met asbestdaken waar jongeren komen. Zo pakt manege de Zonnebeek uit Denenkamp voortvarend de handschoen op. Nadat ze de gratis asbestinventarisatie die de provincie voor verenigingen beschikbaar stelt door RPS heeft laten uitvoeren, besloot zij de vervanging van het dak te combineren met een duurzame aanpak. Dit biedt kansen voor een interessant verdienmodel.

RPS-case-manege-zonnebeek-asbestinventarisatie
Alfons Bos (rechts) van manege de Zonnebeek en Dave van Drie van RPS advies- en ingenieursbureau met op de achtergrond enkele jeugdleden.

Hoewel het vermeende asbestdakenverbod in 2024 van de baan is, weerhoudt het verenigingen niet om toch aan de slag te gaan met het verwijderen van asbestdaken. De verwering daarvan zorgt er immers voor dat er meer asbestvezels vrijkomen in de lucht die kankerverwekkend zijn. Jongeren lopen bij meer of langdurige blootstelling een groter risico om op latere leeftijd ziek te worden.

Manege de Zonnebeek is zo’n vereniging van 200 leden die actief zoekt naar oplossingen om een veilige en gezonde recreatieplek te combineren met een duurzame aanpak. Ze heeft gebruikgemaakt van het aanbod van de provincie Overijssel, die 100 gratis asbestinventarisaties beschikbaar stelt voor locaties waar veel jeugd te vinden is. RPS uit Zwolle voert al deze inventarisaties uit en heeft het 3700 vierkante meter grote dak van de manege inmiddels geïnspecteerd. Aan het woord is penningmeester Alfons Bos van de manege over de motivatie, uitkomst en kansen van dit stimuleringsproject van de provincie.”

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om mee te doen?

“Dit is een combinatie van een drietal redenen. Allereerst staat de gezondheid van kinderen natuurlijk buiten kijf. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de hal. Tijdens doordeweekse trainingen, op wedstrijddagen en acht keer per jaar tijdens druk bezochte evenementen. Je wil gewoon niet dat kinderen op 12-jarige leeftijd al het risico lopen asbest in de longen te krijgen. Verder is het dak uit 1992 simpelweg aan vervanging toe. Het vertoont scheuren. Hoewel het asbestdakenverbod per 2025 niet meer actueel is, willen we toch doorpakken.”

Wat is er uit de asbestinventarisatie naar voren gekomen?

“RPS heeft bij ons een uitgebreide asbestinventarisatie uitgevoerd. Compleet met tekeningen en foto’s erbij. We weten nu precies wat de stand van zaken is. Het dak is 100 meter lang. In de eerste 60 meter is asbest aangetroffen in de golfplaten. In totaal praat je dan over 2000 vierkante meter asbestdak. De overige 40 meter is gebouwd na 1997. Toen mocht er geen asbest meer gebruikt worden. Onderzoek bewijst ook dat er geen asbest inzit, maar gezien de staat is dat deel ook meteen aan vervanging toe.

Hoe nu concreet verder?

“We zijn de financiële middelen aan het bekijken. Want het vergt een aanzienlijke investering. Gelukkig zijn er diverse subsidiepotjes beschikbaar. Zo is er een ‘Coöperatiefonds duurzaamheid’ van de Rabobank. Het ministerie van VWS stelt ook elk jaar een subsidie van 87 miljoen beschikbaar voor sportorganisaties. Uit dit potje kunnen we 20% subsidie krijgen voor de vervanging van de asbestdaken en ook nog eens 15% als je dit combineert met duurzaamheid. Bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) kun je terecht voor een renteloze lening. Ook de gemeente Dinkelland stelt een renteloze lening beschikbaar voor duurzaam investeren.”

“Als we de financiële mogelijkheden hebben, dan willen we het dak isoleren. Dat zorgt immers voor een energiebesparing. Bijkomend voordeel is dat we een sandwichpaneel gebruiken. Dit bestaat aan de bovenkant uit een staalplaat dat gegolfd is. De onderkant heeft een wit vlak. Ideaal om daar LED-verlichting aan te hangen. Het witte vlak zorgt namelijk voor een weerkaatsing van het licht en dus een grotere lichtopbrengst. Tussen de boven- en onderstaalplaat zit isolatiemateriaal wat in verschillende diktes verkrijgbaar is.”

Een duurzame aanpak…

“Ja, we kijken bijvoorbeeld ook gericht naar mogelijkheden voor de inzet van zonnepanelen. Er is berekend dat er 1700 panelen op ons dak geplaatst kunnen worden. Al is dat nog even onder voorbehoud van het onderzoek of de dakconstructie dat überhaupt houdt.”

“We hebben een vrij plat dak en dat is ideaal voor de zonopbrengst. Er hebben al bedrijven -waaronder energiemaatschappijen – belangstelling getoond. Deze energiemaatschappijen zouden dan interesse hebben om het dak te huren om zonnepanelen op te leggen. In eerste instantie willen we ons alleen zelf voorzien van de energieopbrengst. Aan de andere kant is voor onze vereniging elke euro welkom, dus wie weet…”

RPS_Manege-Denekamp-asbestinventarisatie
Alfons Bos kijkt met zijn vereniging naar de mogelijkheden voor de inzet van zonnepanelen. “Er hebben al diverse energiemaatschappijen belangstelling getoond.”

 

‘Aanbod van provincie is verstandig en lucratief’


Dave van Drie is als projectmanager van RPS Zwolle betrokken bij het project van de gratis asbestinventarisaties die de provincie Overijssel beschikbaar stelt. Hij ziet voor het verenigingsleven veel kansen met deze stimuleringsregeling van de provincie.

“Het is niet alleen verstandig, maar ook lucratief om gebruik te maken van dit aanbod. Het geeft je een eerste inzicht in een asbest(verdacht)dak. Is er sprake van een asbestdak, dan heeft men een asbestinventarisatierapport wat drie jaar geldig is. Manege de Zonnebeek is een treffend voorbeeld van hoe je daarmee zicht krijgt op de wijze waarop je het best kan saneren en vervolgstappen kan nemen. Al dan niet met subsidies, renteloze leningen of bijvoorbeeld met energiebesparende maatregelen”, aldus Van Drie.

Hij vervolgt: “Asbest is gevaarlijker dan voorheen werd gedacht, daarom is er een gedeelde urgentie en motivatie voor de aanpak van de asbestsdakenproblematiek. Reden om er direct mee aan de slag te gaan. Dit blijkt ook uit een recent schrijven van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De gezamenlijke inzet om in 2020 een fonds operationeel te hebben als belangrijk element voor het maatschappelijk belang wordt hierin omarmd. Afstemming over dit fonds vindt eind dit jaar plaats.”

Het idee is dat leningen uit dit fonds tot en met 2028 worden verstrekt om zo vrijwillige sanering maximaal te stimuleren.

Dave van Drie (rechts): “Het is niet alleen verstandig, maar ook lucratief om gebruik te maken van dit aanbod.”

Aanvraag
Voor de aanvraag is een apart e-mailadres beschikbaar dat gekoppeld is aan een account van RPS: asbestdaken@rps.nl. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bellen met RPS vestiging Zwolle: 088-990 47 50