Sloop IJsselcentrale Harculo is uitdagende klus

03.02.19

Grootschalige asbestsanering eerste prioriteit.

Het is één van de grootste industriële sloopprojecten van de laatste jaren. In Zwolle wordt de gasgestookte IJsselcentrale Harculo na 65 jaar trouwe dienst afgebroken. De eerste horde bestaat uit het verwijderen van asbest en radioactief slakkenwol. Projectmanager John Bolt van ENGIE en asbestdeskundige Herco Brand van RPS vertellen hoe dat met militaire precisie wordt uitgevoerd.

201707_Harculo_029 (asbestcrew)
Bij de asbestsaneringen wordt niets aan het toeval overgelaten.

Groot, groter, grootst. Het werkterrein voor de complete ontmanteling van de Centrale Harculo, in de volksmond beter bekend als de IJsselcentrale, is niet in één blik te vangen. In totaal gaat 4,5 hectare tegen de vlakte, ruim negen voetbalvelden. Hiervoor wordt in twee jaar ruim zestigduizend ton aan beton en puin en zesendertigduizend ton aan metaal afgevoerd. Het zijn de restanten van zestig jaar historie van energie opwekken. De eerste eenheden zijn indertijd gebouwd als kolencentrale, maar uiteindelijk zijn ze allemaal omgebouwd naar gas. Inmiddels is het einde van de levensduur van de centrale bereikt en is Harculo niet meer geschikt voor een moderne vorm van energie opwekking.

“Het gebouw heeft veel onderhoud nodig en de staat van de risicovolle materialen die erin verwerkt zijn wordt de komende jaren slechter. We willen niet dat er op termijn een risico voor de gezondheid ontstaat en het opruimen van het gebouw is de enige manier om dat te voorkomen”, legt John Bolt, eindverantwoordelijk voor de realisatie voor de sloop, uit.

450 asbestbronnen

De technische installaties zijn al uit de fabriek verwijderd. De gebouwen en ketels volgen gefaseerd. De hoogste prioriteit heeft het verwijderen van het asbest en radioactieve slakkenwol bij de oudste ketels van het complex. Met ruim vierhonderdvijftig asbestbronnen wordt daarbij niets aan het toeval overgelaten. “De sanering van de risicovolle stoffen gebeurt voornamelijk binnen het gebouw in afgesloten ruimtes. Dit zal een jaar in beslag nemen, omdat we dit zorgvuldig doen. Hiervoor huren we bewust de expertise van RPS in”, zegt Bolt.

201707_Harculo (building)_059
De ontmanteling van de IJsselcentrale is in volle gang.