PID 0-2000 ppm (per 0,1 ppm).

PID-monitor

Vanaf:  108,00 p/d