CH4 0-5% vol (per 0,01%);LEL 0-100% (per 1%);Cl2 0-50 ppm (per 0,1 ppm);NO2 0-150 ppm (per 0,1 ppm);ClO2 0-1 ppm (per 0,01 ppm);NO 0-1000 ppm (per 1 ppm);CO 0-1500 ppm (per 1 ppm);NH3 0-500 ppm (per