Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

RPS richt zich op 3 pijlers in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat om de pijlers ‘mens, milieu en maatschappij’. MVO is een constant proces, geen eindbestemming. Samen met onze medewerkers en opdrachtgevers zoeken wij proactief naar verbeterpunten.

Mens

We werken veilig of we werken niet. Stelliger kunnen we het niet neerzetten. Eenvoudiger kunnen we de boodschap niet maken. Met ons veiligheidsbeleid geven we richting in de route naar een veilig werkklimaat. Hierin nemen we niet alleen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onszelf, maar ook voor die van anderen.

Zonder optimaal presterende medewerkers functioneert RPS ook niet. Daarom vinden wij het uiterst belangrijk dat de balans tussen werk en privé goed blijft. In de meeste functies zijn onze medewerkers vrij om de eigen tijd in te delen. Daarnaast stimuleren wij de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden wij trainingen en opleidingen aan. Natuurlijk worden de medewerkers begeleid en gefaciliteerd tijdens het volgen van een training of een opleiding.

RPS YOUNG

RPS Young is er in principe voor elke RPS medewerker tot en met 35 jaar. Alle bijeenkomsten worden door RPS Young zelf georganiseerd. Over het algemeen is er twee keer per jaar een event en drie keer per jaar een netwerkborrel.

Milieu

RPS is in het bezit van het CO2-bewust certificaat niveau 5. RPS wil pragmatisch omgaan met vastgestelde milieuaspecten om tot significante verbetering te komen. Milieucommitment is voor ons geen loze zaak. Wij willen ons naast het commitment van verbetering van de milieuprestaties binnen de eigen organisatie tevens richten op het helpen van opdrachtgevers met hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Maatschappij

Sinds 2005 ondersteunt RPS het goede doel TREE AID. Naast sponsoring biedt RPS op pro deo basis ook technische expertise zoals teledetectie en GIS en het in kaart brengen van erosierisico’s, landmeetkunde en hydrologische modellen. We hebben gekozen om met TREE AID samen te werken vanwege hun focus op het oplossen van problemen die ertoe doen en om de planeet en mensen te beschermen.

Ons meest recente project met TREE AID is het Dugda-Meki project in Ethiopië, lees er hier meer over.